اعدام و مجازات قاچاقچی ها، خلاف عقل سلیم است!!

دولتیان میگویند افغانها  و بلوچ ها مواد مخدر حمل میکنند، پس حق داریم آنها را اعدام کنیم! هرچند که دولت ایران، مخالفان سیاسی خود را نیز با نام قاچاق چی اعدام میکند، اما گیرم همه تهمت ها عادلانه بوده باز از لحاظ عقلی و عرفی درست نیست که ما قاچاق چی ها را اعدام کنیم!!

زیرا کشت خشخاش در افغانستان غیر قانونی نیست و کاشتکار تحت پیگیرد قرار نمیگیرد و این در حالی است که افغانستان رسما  تحت اداره سازمان ملل قرار دارد.
 و  میدانیم به دستور سازمان ملل، افغانستان بدست ناتو فتح شد و سی  کشور آمریکایی و اروپایی، با اجازه جامعه بین المللی  در آنجا سرباز دارند و  کنترل آنجا بدست آنهاست!
پس چرا اجازه کشت را میدهند ؟ در حالیکه میتوانند اجازه ندهند! چون از آسمان، متر به متر خاک آفغانستان را کاملا در کنترل دارند! یک مزرعه را بمباران کنند مردم دیگر نمیکارند  و مشکل  مواد مخدر تمام میشود! پس چرا بمباران نمیکنند؟؟ چرا کارخانه ای تولید تریاک و هیرویین را از بین نمیبرند ؟!!

اینجا که برسیم میگویند:
 بیچاره! افغانها!! طفلکی های معصوم فقیرند، اگر نکارند از گرسنگی میمیرند!
خب پس اجازه کاشت قانونی را  دادید؟! اعتراضی نداریم! پس جرم نیست. حالا  که کاشتش  جرم نیست، حالا که قرار است کشتکار بفروشد تا از گرسنگی نمیرد چرا خریدار را  میکشید؟  شما که با کشتن خریدار ( قاچاقچی) دارید به کشتکاری که میگویید بیچاره است ضرر میزنید! این روش عجیب است. چرا؟ هدف شما چیست؟
هدفشان را در اینجا نوشته ایم: http://www.islamtxt.net/content/question/892
 
حالا روی سخن ما با قاضیان ایرانی است! ای برادر چرا میکشی؟!! اگر حامل مواد مخدر مجرم باشد، کاشتکارش هم مجرم  است و کسی که اجازه کاشت میدهد (سازمان ملل) او هم شریک جرم است! پس چرا مسئول دفتر سازمان ملل در تهران را دستگیر نمیکنی؟
به زبان ساده تر بگوییم کسی که بمب میکروبی میسازد هم به اندازه حمل کننده اش گناه کار است! ( اگر گناهش بیشتر نباشد) و شما میدانید که  سازمان ملل رسما اجازه کاشت  خشخاش را در افغانستان داده است و هیچ کاشت کاری (و هیچ تبدیل کننده خشخاش به تریاک و هرویین و مرفین) در افغانستان، تحت پیگیرد فاتحان ( سازمان ملل و ناتو) قرار ندارد!
مثال دیگر : تصور کنید که شما (دولت ایران)  به مردم کشورتان اجازه بدهید  بمب های میکروبی (مثلا آنتراکس) بسازند و مدعی شود چون مردم فقیر و بیکارند ما به آنها بخاطر ساخت آنتراکس چیزی نمیگوییم . بعد ایرانی های دیگری اینرا ببرند به اروپا بفروشند و بعضی از این قاچاقچیان آنتراکس بدست پلیس لندن بیافتند و بعضی دیگر بمب های آنتراکسی خود را به دست تروریست ها برسانند تا آنها این بمب ها را بین جوانان در مدارس منفجر کنند و عده ای سیاه زخم بگیرند!
در اینجا عکس العمل جامعه بین المللی چه خواهد بود؟ آیا فقط به اعدام قاچاقچی آنتراکس اکتفا میکنند یا دولت ایران را مجبور می نمایند جلوی تولید را بگیرد؟ آیا بهانه دولت ایران را قبول میکند که مردم فقیرند؟ پس بعلت ناداری مجبورند برای پیدا کردن نان حلال آنتراکس بسازند؟!
خودتان میدانید جواب چیست !
حالا تصور کنید  سربازان ناتو ایران را فتح کنند اما همچنان به سازندگان آنتراکس چیزی نگویند!! این چه معنی خواهد داشت؟؟

 پس چرا سازمان  ملل؛ که با اهرم ناتو افغانستان را کاملا تحت کنترل دارد؛  آن اندک کشتکاران  را مجبور نمیکند تا از کشت خشخاش دست بردارند؟ جواب را نمیدانید؟ من میدانم!  جواب را در اینجا بخوانید:
http://www.islamtxt.net/content/question/892

سربازان ناتو در یک مزرعه خشخاش(محافظ مزرعه کیست؟ ناتو؟!!)

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …