یک دلیل دیگر برای اثبات دروغ بودن عید غدیر خم

علمای شیعه محور دین خود را بر حادثه غدیر خم بنا نهاده اند حتی که آن را روز عید الله اکبر اعلام نمودند, اما تفسیر آنها از حادثه غدیر خم چندین و چند اشکال اساسی دارد و ما در مقالات متعددی به خیلی از این اشکالات اشاره نمودیم و امروز میخواهیم با یک دلیل  دیگر، بطلان عقیده آنها را ثابت نماییم و دروغگو بودن علمای شیعه را بر پیروان آنها بیشتر و بیشتر نشان دهیم:

دوستان عزیز شیعه
وقتی که رسول الله از سفر حج باز میگشتند حتما میدانستند  در بازگشت از مکه و در وسط راه مکه و مدینه، خبر مهم جانشینی علی رضی الله عنه را اعلام کنند،  بفرض اگر بگوییم رسول الله خبر نداشت، الله جل جلاله که خبر داشت، پس لازم بود که بازگشت حاجیان،  در یک زمان همزمان باشد و در هیچ منبع تاریخی نداریم که  رسول الله دستور داده باشند که همه حاجیان مدینه با ایشان همراه شوند و یا حرکت کنند!!! و نه این ممکن بود حداقل زنانی که حیض شده بودند مجبور بودند با فامیل خود برای طواف آخر بمانند.
پس نه فقط در وقت اعلان جانشینی علی ( بزعم شیعه ) مردم مکه و طایف و یمن وغیره و غیره نبودند که حتی مردم مدینه نیز همگی نبودند، چون در تاریخ های مختلف بازگشتند برای همین همگی در غدیر خم  نبودند.

یعنی هیچ دستوری حاجیان را مجبور نکرده بود که همگی با هم حرکت کنند، چه بسا -چنانکه گفتیم- بودند  کسانی که زنانشان عذر شرعی برای طواف وداع داشتند و ماندند و چه بسا کسانی که زودتر یا دیر تر رفتند، چه بسا کسانی در مکه پیش خویشاوندان خود برای میهمانی ماندند، چه بسا کسانی که عجله داشتند و همینکه حج تمام شد بسرعت بازگشتند.
 جنگی که در میان نبود تا با هم بروند، جاده ها که نا امن نبود تا با هم بروند، پس این هم یک دلیل دیگر برای اثبات اینکه ادعای شیعه ها دروغ است!

حتما میدانید که  مردم شیعه وقتی در ایام نوروز  به زیارت مشهد میروند، سعی میکنند  در لحظه تحویل سال نو در مزار امام رضا باشند و چشم به گنبد طلایی بدوزند  و تصور کنید خامنه ای هم آنجا باشد و  بخواهد  جانشینی پسر خود را اعلام کند بنظر شما بهترین مکان و بهترین زمان کدام است ؟ بله در روز نوروز و در حرم امام رضا
زیرا بعد از ایام نوروز مردم از راه های مختلف به شهر های خود میروند,  یزدی از راه کویر، گیلانی از راه مازنداران، الی آخر حتی تهرانی ها هم همه با هم و همزمان بسوی تهران نمیایند،

حالا اگر خامنه ای دریک صحرای بین راه  نیشابور و سبزوار  مهم ترین دستور زندگی خود ( جانشینی پسرش) را صادر کند در حالیکه اعلان این خبر چند روز پیشتردر مزار امام رضا و جلوی همه ملت  ممکن بود پس آیا  کارش خیلی تعجب برانگیز نیست!
 حالا خامنه ای یک حجت دارد و میتواند بگوید رسانه ها را در اختیار  دارم و در پشت کوه قاف هم اگر  بیان کنم، رادیو وتلویزیون  به گوش تک تک ملت میرسانند!
اما عملکرد رسول الله (به زعم شیعه ها) هیچ  توجیه ای ندارد که برای اعلان مهم ترین اصل دین، صحرای  عرفات – که همه در آن جمع هستند – را رها کنند و در سر یک چشمه دور افتاده برای عده ای محدود بگویند و بعد جار زن ها را هم به چهار گوشه مملکت نفرستند تا خبر به این مهمی را حداقل به گوش مردم مکه ( که دومین شهر مهم کشور تازه تاسیس اسلامی بود) برسانند، یا به اهل طایف بگویند یا به اهل قبایل عرب بگویند.
پس نتیجه این که موضوع بیان شده در روز غدیر یک سخنرانی عادی بود و ربطی به جانشینی علی  و اصل امامت نداشت،

ای دوستان شیعه! این یک دلیل ما را به دلایل سابق ما اضافه کنید،  تا  شاید این دلیل سبب شود تا یقین کنید که رسول الله از فرصت استراحت مردم در سفر ( سفر در آنوقت ها بین مکه و مدینه ۷ روز تقریبا طول میکشید و در طول سفر ۴۰ بار توقف داشتند مثل حالا که سفر ۴ ساعته که نبود)  آری در فرصت پیش آمده دروقت اطراق مردم، یک سخنرانی و اندرز تربیتی، از سلسله سخنرانی های معمول و روزمره را بیان فرمودند و نه هوا گرم بود ( چون اولین روز بهار بود ) و نه مردم بخاطر سخنرانی متوقف شدند.
علمای شیعه بر روی یک حدیث عادی اهل سنت یک داستان خیالی و عظیم را  ساختنئد و خجالت هم نکشیدند!
و  اینها و خجالت کشیدن!!!؟

خواب است و خیال است و جنون است و محال!!

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …