چرا مکان قبر فاطمه رضی الله عنها نامعلوم است؟

شیعه ها همیشه از موضوع نامعلوم بودن مکان قبر دخت پیامبر صلی الله علیه وسلم استفاده احساسی و تبلیغاتی میکنند، اما متوجه نیستند که اگر گم بودن قبر فاطمه جرم باشد، مجرمین ردیف اول خودشان هستند!
من می پرسم چه کسی حضرت فاطمه را دفن کرد؟ بی تردید حضرت علی! پس برای ایشان مکان قبر مجهول نبود، همچنین برای حسن و حسین رضی الله عنهما هم جای قبر مادرشان معلوم بود و بیقین امام سجاد و باقر و صادق هم میدانستند که قبر مادرشان دقیقا کجاست! و بی شک ۶ امام بعدی شیعیان نیز از جایی دقیق آرمگاه مادرشان، بی خبر نبودند و جای آن را مثل کف دست خود میشناختند.
حالا سوال مهم این است که
آیا این امامان بر سر قبر حضرت فاطمه میرفتند و آن را زیارت میکردند یا نمیرفتند؟
اگر نه، پس کاری که امامان نمی پسندند را شما شیعیان چرا مهمترین دستور دین کرده اید ؟!!

و اگر بله بر سر قبر میرفتند پس دو حالت دارد:
یا مخفیانه میرفتند یا آشکارا.
اگر پنهانی میرفتند، پس آنها خودشان قبر مادر خود را، از چشم مردم مخفی کردند، پس این گناه نیست، و اگر گناه باشد، گناه آنهاست نه گناه حضرت ابوبکر و عمر رضی الله عنهم.
اما اگر آشکارا میرفتند پس باید ۴۰۰۰ شاگرد امام صادق هم میدانستند که قبر دخت پیامبر  صلی الله علیه وسلم کجاست.
اگر اصحاب امامان شما، مکان قبر را از عوام پنهان کردند شما این سوال که «چرا جای قبر فاطمه معلوم نیست» را از ما نپرسید از نایبان خمس و سهم امام بگیرد بپرسید.

امام زمان ۴ نایب خاص داشت که ۸۰ سال دراز واسطه بین او با مردم بودند.
مردم شیعه ۸۰ سال وقت داشتند تا سوال های خود را از امام مهدی بپرسند.

حالا اگر در این ۸۰ سال یکبار هم از مهدی سراغ قبر فاطمه را نگرفتند، دیگر شما چرا یقه ما سنی ها را چسبیده اید؟
و اگر سراغ قبر را از امام زمان گرفتند، امام زمان به اونها نشان نداد خب پس گناه از کیست؟ خود شما بگویید !!
شیعه چپ و راست را نگاه نکند و دنبال فرار نگردد و نگوید اگر قبر فاطمه را معلوم میکردند، خطر متوجه قبر میشد! از این دلایل پوچ نیاورد! قبر علی و حسین و حسن رضی الله عنهم، باقر و صادق و کاظم رحمهم الله از نظر شما معلوم است و خطری متوجه آنها نبوده و نیست.

نامعلوم بودن قبری دلیل بر بی اعتنایی یا توهین به صاحب قبر نیست.
خود شیعه ها میگویند که مکان قبر معاویه رضی الله عنه مشخص نیست. آیا از این میشود نتیجه بگیریم که اهل سنت قصد توهین به ایشان را داشته اند؟
همینطور از صد ها صحابی، نشانی و قبری در دست نداریم اما همه را دوست داریم. مثلا حضرت عباس، عموی پیامبر، آنقدر برای صحابه عزیز بود که در زمان حضرت عمر، برای دعای باران ایشان را پیشنماز خود کردند و صحابه پشت ایشان صف بستند. با این وجود آدرس قبر او را نمیدانیم که کجاست.

چرا نمیدانیم؟ چون در این باره تکلیف شرعی نداریم. و خداوند بما نگفته که نگهبان قبرها باشیم.
فرموده نماز بخوانیم حج کنیم روزه بگیریم جهاد کنیم و قرآن تلاوت نماییم اگر جای رمضان یا مکه یا قرآن را گم کردیم آنوقت بما ایراد بگیرید.
الله که فردای قیامت از ما نمیپرسد چرا قبر عباس را گم کردید یا چرا به زیارت قبر پیامبر نرفتید، اینها را از ما نمیپرسد. پس ناپیدا بودن گور بزرگان نه گناه است و نه توهین.

اما اینجا یک نکته مهم را میخواهیم بگوییم.
اول برویم به قرن ۱۸ میلادی یعنی وقتی که سلفی ها از عربستان لشکر کشیدند و آمدند کربلا را فتح کردند.
اونها گمان میکردند اگر قبر حسین رضی الله عنه را نامعلوم کنند شیعه از عبادت بر سر قبر و برای قبر، و بارگاه ساختن دست برمیدارد. لذا دست بکار شدند و پس از خراب کردن بارگاه، قبر حسین رضی الله عنه را همسطح زمین کردند و برای محو کردن مکان، تمام زمین های اطراف را تا مساحت زیادی مسطح کردند و هر نشانه که بر روی زمین بود را ویران کردند. به این هم اکتفا نکردند و با گاو آهن تمام منطقه را شخم زدند و همه جا را یکسان و یکدست کردند.

سلفی ها گمان میکردند که دیگر شیعه محال است قبر حسین را پیدا کند و بارگاه بسازد.
اما بعد از رفتن سلفی ها از کربلا، باز شیعه ها گرد هم آمدند و مکان قبر حسین را دقیقا معلوم کردند!! حتی مکان دقیق قبر علی اصغر شش ماهه را دوباره ساختند!!! قبر های دیگران را هم ساختند و دقیق دقیق!!!!
آشکار است جای دقیق برای شیعه مهم نیست مهم داشتن عبادتگاه برای حسین و منصرف کردن مردم از عبادت الله است.
در زمان فاطمیان مصر، چون آنها به قبر حسین در کربلا دسترسی نداشتند پس یک داستان خیالی ساختند و سر حسین را در عالم خیال آوردند به مصر و در عالم واقعیت قبری بنام راس الحسین ساختند و به پرستش آن مشغول شدند.

شیعه ها و صوفی های تنبل افغانستان نیز یک قبر جعلی برای حضرت علی در مزار شریف درست کردند که هر سال هزاران هزار نفر بزیارت آن میروند و جالب این است که مراجع تقلید شیعه که در نجف نشسته اند به اونها نمیگویند که این قبر علی نیست. حتی افغانها خودشان مرجع تقلید افغانی دارند باز حتی آنها هم در این باره سکوت کرده اند.
پس جا برای شیعه مهم نیست، مهم زیارت قبور است ولو اینکه این قبر جعلی باشد.
خب وقتی اونها تا این حد درباره جای قبر سهل انگار هستند خب وقتی برای اونها مهم نیست که قبر علی هم در افغانستان باشد و هم در نجف!!! پس چرا قبر فاطمه را به کمک یک روایت پیدا نمیکنند؟

امام زمان در خواب حسن بن مثله جمکرانی و چند مرجع تقلید قمی همزمان آمده و از آنها خواسته که مسجد جمکران را بسازند و آنها هم ساختند و مردم هم باور کردند و یک جا در قم شد مقدس!!! و روز چهارشنبه شد مقدس! مسجد جمکران در سال گذشته فقط سه میلیون زایر داشته است.
آیا این امام زمان نمیتواند جای قبر فاطمه را نیز نشان دهد؟

شاید شیعه بگوید عربستان تحت تصرف وهابی هاست. اما قبلا که نبود مثلآ در زمان عثمانی ها آنها نیز مثل شیعه به آثار اهمیت میدادند و مثلا مسجد فاطمه هنوز در همین زمان وهابی ها در مدینه پا برجاست و شیعه ها مدعی هستند در آنجا حضرت فاطمه دو رکعت نماز خوانده و شیعه هم میرود و نماز میخواند و کسی ممانعت نمیکند.
پس چرا امام زمان قبر فاطمه را نشان نمیدهد؟؟!!
برای اینکه نفع اونها در نشان ندادن قبر و استفاده تبلیغاتی از قضیه است.
اونها در بوق ها می دمند که جای قبر فاطمه مجهول است و این دلیل است بر اختلاف علی و عمر. هدف شیعه برافراشته نگه داشتن پرچم اختلاف است. حالا اگر میخواهد قیمت آن محروم شدن فاطمه از زوار باشد، این برایشان مهم نیست و حاضرند که قیمت را بپردازند!!
اما از نظر ما سنی ها جای قبر دختر محبوب پیامبر معلوم است. گور حضرت فاطمه در مجموعه قبرهای بقیع است. قبر حسن رضی الله عنه هم همانجاست. چون ایشان وصیت کرده بود کنار مادرش دفن شود.

پس دیدید این همه هیاهو برای هیچ بود. قبر معلوم است و حضرت فاطمه هم بر اساس رسوم زمان خود مثل بقیه زنهای اهل البیت با مراسمی ساده به خاک سپرده شده و شیعه برروی یک حادثه عادی یک داستان عظیم خیالی را ساخته و دین خود را بر هیچ و پوچ بنا نهاده است.

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …