چرا فاطمه رضى الله عنها شبانه دفن شد؟

شیعه می گوید دلیل این بود که ایشان نمی خواست حضرت ابوبکر و عمر در تشییع جنازه شرکت داشته باشند و به این وسیله نفرت خود را از آن دو اعلان کردند!

اهل سنت می گوید:
دلیل این نبود! زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم هم در شب به خاک سپرده شدند و حضرت عایشه و ابوبکر و عثمان هم شبانه دفن شدند! پس این یک رخداد عادی بود اما شیعه عادتا، دوست دارد داستانهای خیالی ببافد تا دلیلی برای دروغ های خود بیابد!
در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتبآ به عیادت بیماری میرفتند، روزی خواستند به دیدن مریض بروند که مردم  گفتند یا رسول الله آن شخص دیشب وفات یافت و شبانه دفنش کردیم.
فرمودند: چرا بمن خبر ندادید عرض کردند شب بود و هوا تاریک و ظلمانی، راضی به زحمت شما نشدیم!
پس مرده را در شب دفن کردن، (البته اگر حقوق مرده چیزی مثل نماز جنازه، یا غسل وغیره رعایت شود)، هیچ اشکال شرعی ندارد و یک کار عادی است!
بلکه گاهی اوقات بهتر است مرده در شب دفن شود چون در آن فوایدی است.
مثل راحت کردن مردم بزرگ و مهم، از یک وظیفه اجتماعی و کفایی.
و حدیث هم داریم که اکرام مرده، زود دفن کردن است پس هرچه زودتر بهتر.
و حدیث داریم که رسول الله فرمود مرده را زود دفن کنید چرا اگر خوب باشد زودتر به جایش برسد اگر بد باشد از شرش راحت شوید.
دوما، بودن جسد در خانه، چون جلوی چشم  است، افراد خانه خصوصاً زن یا کودک را سخت می آزارد و درد آنها را دو چندان می کند پس همان به که زود تر از جلوی چشم زنان و کودکان دور شود.
حضرت فاطمه، مادر چند بچه کوچک بودند! در آن محیط و خانه کوچک، یک شب دیگر کودکان و زنان فامیل را آزار مضاعف دادن، پسندیده نبود! پس بردند دفنش کردند! و علتی که شیعه ذکر می کند حرف مفتی بیش نیست!
و فراموش نکنیم که معماران تمدن اسلامی، که علی خود یکی از آنها بود، پس از وفات رسول الله یعنی همان شش ماه اولی که در آن فاطمه وفات کرد، سخت مشغول بودند.
از یک طرف جنگ با روم
از یک طرف دیگر جنگ با قبایل عرب
از طرف سوم ظهور پیامبران دروغین
از طرف چهارم ترس از هجوم دشمنان به مدینه
از طرف پنجم ترس از رفتار مردم مکه
از طرف ششم جمع آوری قرآن و و و و و
و اینها همه دست به دست هم داده بودند! و آنها و از جمله حضرت علی، سخت گرفتار و مشغول بودند!
و دیگر نمی توانستند مثل شیعه های امروز کارهای مهم را تعطیل کنند و سوم و هفتم و چهلم بگیرند و سینه بزنند و مثل جنازه خمینی، جسد حضرت فاطمه را هم ۵ روز روی زمین معطل کنند و مردم را از سراسر عربستان جمع کنند و میلیاردها پول و ساعت ها زندگی مردم را هدر دهند.
اگر چنین می کردند! اسلام در همان مدینه مدفون میشد و نورش به سراسر جهان نمی رسید.
صحابه و از جمله علی میدانستند که کار مهم و مهم تر و مهم ترین کدام است! پس علی فاطمه را شبانه دفن کرد تا صبح، ابوبکر و عمر و خودش به کارهای مهم تری بپردازند! و پرداختند و نتیجه جلوی چشم ماست. نتیجه حکومت سی ساله خلفای راشدین جلوی چشم ماست و نتیجه مرده پرستی شیعیان ایران و حکومت سی ساله ملایان، و تشییع جنازه با شکوه یک هفته ای خمینی هم جلوی چشم ماست! که با وجود نفت و گاز یک زندگی بخور و نمیر داریم! تازه اگر بخواهیم آب هم بخوریم باید از کفار اجازه بگیریم! و آنها در صدر اسلام، در همین مدت سی ساله، دو ابرقدرت را از بین بردند و خود ابرقدرت شدند.
بزرگان دین در زمان ما هم همیشه وصیت می کنند که ما را زود دفن کنید و تشییع جنازه مفصل نگیرید!
این شیخ آلبانی محدث بزرگ قرن ماست که وصیت کرد وقتی مردم اگر بچه هایم، در شهر دیگری بودند به آنها خبر مرگ مرا ندهید الا بعد از دفن، تا مبادا احساسات بر آنها غلبه کند و شما را مجبور کنند که مرا دفن نکنید و منتظر آمدنشان بمانید.
و این مفتی رشید احمد از باقیمانده علمای بزرگ هند است که هزاران هزار هوادار و پیرو داشت! اما فاصله بین مرگ تا خاکسپاری او فقط ۳ ساعت بود! خودش اینطور وصیت کرده بود.
اگر صبر میکردند هزاران هزار نفر به تشییع جنازه او میرفتند.
اصرار این بزرگان در زمان ما چیزی نیست جر زنده کردن روش صدر اسلام و دور شدن از رسومات جاهلیت! که متاسفانه شیعه و سنی به آن امروزه گرفتارند!
گفتم در سدر اسلام مردم اینقدر وقت و مال برای دفن مرده هزینه نمی کردند که ما می کنیم!
البته در جاهلیت، عربها مثل امروز عمل میکردند!! یک شاعر زمان جاهلیت خطاب به زنش می گوید ای ام فلان! وقتی که مردم موهایت را بکن و لباست را پاره کن و خوب به سینه بکوب.
این کار را امروز کی می کند؟!! ما!!
بلکه بیشتر، که حتی قمه و زنجیر هم به خود میزنیم!
هر چه انسان از دین دورتر باشد کارهای احمقانه بیشتری می کند مثلاً:
اهالی افریقای جنوبی این روزها رسم عجیبی دارند !! مرده خود را قبل از دفن با هواپیما یا هلی کوپتر بالای شهر طواف میدهند! و به مرده لباس فاخر می پوشانند!
اینها همه کارهای شیطانی است و ما نباید بر اساس کارهای احمقانه امروز خود ، درباره رفتار صحابه قضاوت کنیم و به حضرت علی ایراد بگیرم که چرا برای فاطمه تشییع جنازه باشکوه نگرفت! و مردم سینه و زنجیر و قمه نزدند!
یا چون به حضرت علی نمی توانیم ایراد بگیریم پس داستان خیالی ببافیم که خود فاطمه نخواست تشییع جنازه، مفصل باشد، تا به همین وسیله اعتراض کرده باشد به خلیفه وقت!
 

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …