چرا حضرت فاطمه زود وفات کرد؟

شبهه شیعه  آیا چه دلیلی می تواند باعث مرگ دختری ۱۸ ساله آن هم دختر رئیس حکومت گردد؟ بیماری نیز نمی تواند دلیل این مسئله باشد چون معمولا بیماریهای مزمن باعث مرگ می شوند و این مسئله پرستاری آن حضرت از پدر و بی اطلاعی پدر (که تا یکی دو ماه قبل زنده بوده اند) را توجیه نمیکند. ایشان دختری بالغ و در ابتدای جوانی و سنی که بیشتری قوای جسمانی را دارد قرار داشتند و نمی توان گفت همانند خواهرانشان از ضعف کودکی جان داده اند. به راستی چه دلیلی می تواند باعث مرگ دختری ۱۸ ساله گردد؟

جواب ما
اولا حضرت فاطمه در لحظه وفات ۱۸ ساله نبودند. این اشتباه شیعه است که تاریخ تولد ایشان را درکتاب های خودشان بعد از هجرت ثبت کرده اند و این ناممکن است زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم  وقتی با خدیجه عروسی کردند خدیجه ۴۰ ساله بود و زن معمولا تا ۵۰ سالگی قدرت باروری دارد پس درست همان است که در کتب ما نوشته یعنی فاطمه ۵ سال قبل از بعثت دنیا آمده نه آنچه که شیعه میگوید پس موقع مرگ فاطمه ۲۹ ساله بوده
شیعه فقط دنبال بهانه است تا صحابه را متهم کند گرنه این یک ایراد بچه گانه است
مرگ و زندگی بدست الله است و نباید تعجب کنیم که چرا فلانی زود مرد
خدیجه در عرض ده سال ۵ بچه برای رسول الله به دنیا آورد و آن ۴ فرزند دیگر ، هم زودتر ازفاطمه مردند

و سه خواهر فاطمه شوهر کردند و هر سه تای آنها تقریبا در همان سنی مردند که فاطمه مرد پس چرا کسی را متهم بقتل آن سه دختر دیگر پیامبر نمیکنید ؟!
پس مرگ وفات فاطمه در جوانی یک سانحه عادی بود و در فامیل او بیسابقه نبود
و اگر امری بی سابقه هم میبود باز نمیتوانستیم که بی دلیل، مردن در جوانی را دلیل بر کشته شدن بدانیم
در زمانه ما که پیشرفت پزشکی در اوج است باز روزانه صدها جوان بمرگ خود میمیرند
مرگ که پیر وجوان نمیشناسد
این شبهه شیعه ارزش جواب دادن را نداشت
اما اگر جواب ندهیم آنها هی تکرار میکنند و بال پر میدهند و آخر خودشان هم باورشان میشود که فاطمه کشته شده است به کدام دلیل ؟ به دلیل اینکه جانمرگ شده ؟ آیا این هم شد دلیل؟؟

 

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …