چرا قبر حضرت زهراء (سلام الله علیها) هنوز مخفی است؟

شبهه شیعه: این سؤال هیچگاه برای من حل نمی شود که چرا قبر حضرت زهراء (سلام الله علیها) هنوز مخفی است؟ آیا ایشان نمی خواسته نا رضایتی خود از امت (خصوصاً حکومت وقت) را نشان دهد؟

اما جواب سنی:
شیعه خیلی وقت ها با حرف خودش به دام میافتند…… می گوید: فاطمه رضی الله تعالی عنها وصیت کرد مرا مخفیانه دفن کنید تا ابوبکر و عمر بر سر جنازه من حاضر نشوند. تا همه بدانند من ناراضی هستم و آن دو به من ظلم کرده اند.
مثال زیر دروغ آنها را آشکار میسازد! فرض کیند که شیعه مدعی شود فلان وزیر فقط از روی ریا و درویی، پادشاه را می ستاید و در دل از او متنفر است. این گفته می تواند درست باشد و می تواند نادرست باشد. اما اگر بگوید این وزیر به خانه پادشاه حمله کرده پهلوی او را شکافت و بچه اش را کشت و خونش را ریخت و خود به جای پادشاه نشسته و همه این اعمال را جلوی چشم مردم انجام داد
و باز مدعی شود که این وزیر بعد از این هم با پادشاه معزول از روی ریا با احترام رفتار میکرد ! این گفته دوم گیج کننده است چون بعد از این حادثه نه ریاکاری سود مند است.
نه به ریاکاری نیازی است.
شیعه فوراً در دفاع می گوید ابوبکر و عمر می خواستند افکار عمومی را راضی نگه دارند. پس نتیجه میگیریم که مردم و افکار عمومی دوستدار فاطمه بودند. که با احترام خلیفه به او راضی و خوشحال می شدند. و اگر چنین بود پس چرا این مردم ،وقتی که عمر و ابوبکر به خانه فاطمه حمله کردند در حالیکه آندو لشکری هم نداشتند فقط تماشاگر شدند و واکنش نشان ندادند؟!!
چرا وقتی شکم فاطمه دریده شد و پهلویش شکسته شد و حرمت خانه اش از بین رفت و بچه اش کشته شد، کسی از افکار عمومی نترسید؟!! و چرا این افکار عمومی غیرتی از خود نشان نداد؟!
چرا وقتی شوهر فاطمه را ریسمان در گردن، کشان کشان از خانه بیرون کشیدند. دل مردم به درد نیامد! چرا گریه حسن و حسین و زینب که این صحنه وحشتناک را میدیدند که از یک سو مادر غرق در خون است و از یک سو پدر را گوسفند وار می برند دل مردم را بدرد نیاورد و قیام نکردند؟؟!! پس اینجا یک تضاد بزرگ می بینیم!!!!
اگر افکار عمومی این صحنه را دیده و بی خیال بوده پس این افکار عمومی که به این اهمیت نمیداده که ابوبکر در تشییع جنازه فاطمه حاضر باشد یا نباشد!
اینجاست که شیعه قافیه را می بازد و در دام دروغ خود گرفتار می شود.

 

 

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …