آیا احترام به قبرهای امامان واولیاء جزئی از احترام به خود آنها نیست؟

نظر شما (یا بهتر بگوییم: سفسطه و توجیه شما) در خصوص این احادیث که در کتب معتبر و اصلی و قدیمی شیعه آمده چیست؟ در کتاب تهذیب و وسائل الشیعه بنقل از جراح مدائنی آمده که جعفرصادق فرمود: (لا تبنوا علی القبور ولا تصوروا سقوف البیوت، فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم کره ذلک) بر قبرها بنا نسازید و سقف خانه‏ها را پر از تصویر نکنید که رسول خدا صلی الله علیه وسلم اینکار را ناپسند شمرده است.
همچنین در مآخذ فوق و نیز در کتاب «من لا یحضره الفقیه» (از کتب اربعه‌ شیعه) باب مناهی پیامبر صلی الله علیه وسلم بنقل از یونس بن ظبیان آماده که جعفرصادق فرمود: (نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم أن یصلی علی قبر أو یقعد علیه أو یبنی علیه) «رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی فرمود از این که بر قبری نماز گزارند یا برآن بنشینند و یا برآن بنا سازند». (عن أبی الهیاج الأسدی قال: قال لی علی بن ابی‏طالب: ألا أبعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سویته).
«از ابوالهیاج اسدی روایت شده که گفت: علی بن ابی‏طالب به من گفت: آیا تو را بآن چیزی که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مرا فرستاده بود نفرستم؟ وآن این است که هیچ عکس و تصویر و مجسمه‏ای را فرونگذاری جز آنکه آن را پاک نمایی و از بین ببری و هیچ قبری را فرونگذاری جز آنکه آن را تخت نمایی».
در کتاب وسائل الشیعه چاپ سنگی جلد اول ص/ ۲۰۹ از کلینی بدین صورت نقل شده است: (عن أبی‎عبدالله قال: قال الإمام علی علیه السلام: بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم إلی المدینه فی هدم القبور و کسر الصور) «جعفرصادق گفت: امام علی فرمود، رسول خدا صلی الله علیه وسلم من را جهت تخریب (بنا و گنبد) روی قبور و شکستن تصاویر و مجسمه‏ها به سوی مدینه مامور و رهسپار کرد». همچنین امام نووی در شرح مسلم (ج۴، ص/۳۰۱ الی ۳۰۴ ارشاد الساری) آورده است: (قال الشافعی فی الأم: و رأیت الأئمه بمکه یأمرون بهدم ما یبنی و یؤید الهدم قوله صلی‌الله علیه وسلم (ولا قبرا مشرفا إلا سویته …)). امام نووی می‏فرماید: امام شافعی در کتاب الام فرموده است: در مکه مشاهده نمودم که ائمه دستور دادند بنای روی قبور را ویران نمایند و این عمل را فرموده‌ی رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرموده: (و لا قبرا مشرفا إلا سویته) تأیید می‏کند.

 ( برگرفته از کتاب سرخاب و سفید آب، )

نویسنده: علی حسین امیری

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …