فریب خورده گان تمدن غرب…!

 بیستمین سالگرد جنگ ویرانگر صرب ها با مسلمانان بوسنی. ….۳۰۰ هزار مسلمان در آن کشته شد… ۶۰ هزار زن و کودک به اسارت ومورد تعرض قرار گرفت…. جنگی که یک و نیم میلیون آواره بر جا گذاشت….  
 آیا آن را به خاطر داریم؟ یا آن را فراموش کرده ایم؟؟
 یا اینکه اصلا از آن چیزی نمی دانی؟؟!!
– خبرنگار سی ان ان از کشتار بوسنی می گوید، و از (کریستیانا امانپور) گزارشگر معروف می پرسد:
– آیا تاریخ تکرار می شود؟
– کریستیانا امانپور از سی ان ان درمورد سالگرد فاجعه بوسنی چنین تحلیل می کند: جنگ ویرانگری بود، مسلمانان کشته می شدند ودر محاصره بودند وگرسنه نگاه داشته شده بودند، واروپا دخالت نمی کرد و می گفت: جنگ داخلی است، اما این سخن مزخرفی بود. ..!

– این هولوکاست حدود ۴ سال ادامه یافت، صرب ها بیش از ۸۰۰ مسجد را تخریب کردند، که بعضی در قرن شانزده میلادی ساخته شده بود. .. و کتابخانه تاریخی سارایوو را آتش زدند….
– سازمان ملل متحد دخالت کرد و بر ورودی شهرهای اسلامی همچون غوراجده، وسربرنیتسا وزیبا نگهبان گذاشت، اما همچنان این شهرها تحت محاصره وآتش قرار داشتند….
و حمایت سازمان ملل کاری از پیش نبرد…
– صرب ها هزاران نفر از مسلمانان را در اردوگاهها زندانی کرده و آنان را شکنجه نموده وگرسنه نگه داشتند تا اینکه به اسکلت های بزرگ می ماندند….!
و وقتی از یک فرمانده صرب پرسیدند که چرا چنین می کنید؟ گفت: آنان گوشت خوک نمی خورند!
– روزنامه گاردین روزهای فاجعه بار بوسنی را در یک صفحه کامل ترسیم کرد، دراین نقشه اماکن تجاوز به زنان مسلمان مشخص است، ۱۷ اردوگاه بزرگ که بعضی در خود صربستان قرار داشت. ..

– صرب ها به کودکان تجاوز کردند…دختر چهار ساله ای که خون از میان پاهایش می ریزد. …
گاردین در باره آن گزارشی با این عنوان منتشر کرد: کودکی که گناهش این است که مسلمان است…..
– ملادیچ خونخوار فرمانده مسلمانان را به شهر زیبا به جلسه ای فراخواند…. و به او سیگاری داد و کمی با او خندید سپس ناگهان به او حمله کرد واو را سربرید… و جنایت های زیادی علیه زیبا واهالی آن روا داشتند…
– اما معروف ترین جنایت محاصره سربرنیتسا بود، سربازان بین المللی (صلیبی ها) شب ها با صرب ها بیدار بودند و می رقصیدند ودر مقابل یک لقمه نان به عفت زنان مسلمان تجاوز می کردند…

– صرب ها سربرنیتسا را دو سال محاصره کردند.. یک لحظه بمباران متوقف نشد، صرب ها بخش بزرگی از کمک هایی که به شهر می رسید را می گرفتند….
سپس غرب تصمیم گرفت آن را به گرگ ها بسپارد: گردان هلندی که قرار بود از سربرنیتسا حمایت کند اما با صرب ها توطئه کرد، مسلمانان را تحت فشار قرار دادند تا سلاح های خود را تحویل دهند و در مقابل به آنها تامین داده شود….!
 مسلمانان بعد از آن که شکنجه شده بودند و از پای در آمده بودند تسلیم شدند…
صرب ها بعد از آنکه مطمئن شدند، به سربرنیتسا حمله کردند، و مردان را از زنان جدا کردند، ۱۲۰۰۰ مرد (کودک و بزرگسال) را گرد آورده و همه را سربریدند وآنها را مثله کردند…..
– از شیوه های مثله کردن یکی این بود که صرب در کنار مرد مسلمان می ایستاد وتصویر صلیب ارتودوکسی را جلویش نصب می کرد (گزارش مجله نیوزویک او تایم)…..

بعضی از مسلمانان از سربازان صرب خواهش می کردند که زودتر آنهارا بکشند تا کارشان تموم شود واز درد وشکنجه راحت شوند. …! به زنان تجاوز می شد وبعضی در آتش سوزانده شدند. ….و بعضی ها به گوشه و کناره دنیا آواره شدند. ….
– کشتار چندین روز در سربرنیتسا ادامه داشت…. تاریخ سقوط آن آخر یولیو ۱۹۹۵ بود

وفصل آخر جنگ ویرانگری بود که برادران ما به گناه مسلمانی در آن نابود شدند….
 – مادر دست سرباز صرب را می گرفت… واز او خواهش می کرد که جگر گوشه اش را سر نبرد اما سرباز بی رحمانه نخست دستش راقطع می کرد وسپس گردن کودک را پیش چشمان مادر از تنش جدا می کرد….! کشتار ادامه داشت…. ما می دیدیم و می شنیدیم و می خوردیم وسرگرم بودیم. ….
– وبعد از کشتار سربرنیتسا….. قصاب رادوان کارادیچ وارد شهر شد واعلام کرد: سربرنیتسا همواره منطقه ای صربی بوده وهم اکنون به آغوش صرب ها باز گشته است…
– صرب ها به زن مسلمان تجاوز می کردند وسپس آن را ۹ ماه نگه می داشتند تا وضع حمل کند، چرا؟ یک صرب به روزنامه ای غربی می گوید : ما می خواهیم زنان مسلمان بچه صرب به دنیا بیاورند
– ما بوسنی و سارایوو و بانیالوکا وسربرنیتسا را به یاد می آوریم
 و می گوییم و تکرار می کنیم: ما بالکان را فراموش نخواهیم کرد…غرناطه را فراموش نخواهیم کرد…. فلسطین را فراموش نخواهیم کرد….
– در بیستمین سالگرد جنایات اروپا وصرب ها در بوسنی می گوییم هرگز فراموش نمی کنیم، هرگز نمی بخشیم، وهرگز شعارهای همزیستی مسالمت امیز وحقوق بشر را باور نخواهیم کرد….
– در بحبوحه کشتار در بوسنی یک روزنامه فرانسوی نوشت: از اتفاقاتی که در بوسنی می افتد برای ما روشن می شود که فقط مسلمانها هستند که از فرهنگی زیبا ومتمدنانه بهره مندند…
– واینجا باید مواضع دبیرکل وقت سازمان ملل آن پیرمرد ارتودکس را با قلم ننگ نوشت، که به صراحت درکنار برادران صربش ایستاد و از آنها حمایت کرد…

 – اما بعد از بیست سال هنوز درس نیاموخته ایم…
 باید اضافه کرد که: صرب ها برای کشتن علمای دین وایمه مساجد وفرهنگیان و تاجران را انتخاب می کردند، آنهارا دستگیر و زندانی می کردند سپس سرهایشان را می بریدند واجسادشان را در آب می انداختند….! صرب ها وارد هر شهری که می شدند نخست مسجد آن را منهدم می کردند ویکی از مسلمانان می گوید : وقتی صرب ها مسجد شهر را منهدم می کردند ما چاره ای جز ترک شهر نداشتیم، چون مسجد نماد همه چیز بود…!
 به خاطر دارم که یکی از روزنامه های بریتانیا کشتار مسلمانان را بوسنی با این عبارت توصیف کرده بود: جنگی در قرن بیستم که به شیوه قرون وسطی انجام می شود…..!

 حسبنا الله و نعم الوکیل.
(پیامی بود به کسانی که فریب تمدن غربی را خورده اند)
 

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …