یک جوان شیعه: “علت این همه معجزه که از امامان میبینیم چیست؟؟!”

با سلام

من یک جوان شیعه ۱۲ امامی هستم در مورد اهل تسنن کتابهای زیادی خوانده ام.

و خیلی علاقه داشتم که با علمای شما گفتگو کنم اما اصلا موقعیتش برام فراهم نیست. تا اینکه در یکی از کتابها این آدرس را پیدا کردم.بزرگترین سوال من این هست که اگر واقعا شیعه در اشتباه هست پس این همه معجزه هایی که ما از امامان خود میبینیم به چه علت است و چگونه میتوان آنها را رد کرد؟

مثلا خودم به علت بیماری نوبت عمل داشتم که روز قبل از عمل مادرم شفای من را از حضرت معصومه گرفت و این در حالی بود که حضرت معصومه شب قبل از عمل به خواب مادرم آمده بود و آن حضرت به مادرم گفته بود که من درمان شده ام و پس از شفای من و دکتر ها هم تعجب کرده بودند.

هم چنین یکی از بچه های محل ما نیز که نابینا شده بود به دست حضرت فاطمه و امام رضا شفا گرفت. اگر مرا راهنمایی کنید ممنون می شوم.

جواب ما به این جوان:

از این بیشتر صوفی های سنی هم چون شما بر سر قبور میروند و حاجت میخواهند.

اونها هم مثل شما هزاران داستان از شفا یابی از قبور صالحان دارند.

اما اشکال اینجاست که آن صالحان، در نظر شیعه ها از گمراه ترین و بدترین مردم بوده اند پس چگونه ممکن است قبر دشمن علی ( از نظر شما دشمن علی ) شفا بدهد؟

پس این ممکن نیست باید احتمالات دیگر را بررسی کنیم.

احتمال اول: اکثر این ادعا ها دروغ و ساختگی است فلان آدم ناشناس را میاورند و میگویند فلج یا که کور بوده و شفا یافته در حالیکه از اول نیز کور نبوده و همه نمایش است.

احتمال دوم: شخص خود بخود بتقدیر الهی خوب شده اما آنرا از صاحب قبر میداند و تشکر میکند از مرده درون قبر !!

احتمال سوم : جن ها و شیاطین برای گمراه کردن مردم بعضی جلوه ها را نشان میدهند برای همین علمای سنی که در همسایگی هندوها زندگی میکنند ، وقتی که دیدند بعضی از شیادان مسلمان با یاد گیری اعمال مرتاضان، خود را مرد خدا و ولی معرفی میکنند و مردم را میدوشند و گمراه میکنند

علمای سنی این را که دیدند ،گفته اند: اگر دیدید مدعی در هوا پرواز کرد باور نکنید تا آنوقت که اعمالش مطابق قران و سنت نباشد.

پس آنچه که شیاطین بر سر قبرها ،برای گمراه کردن شما میکنند نباید شما را فریب دهد و از صراط مستقیم ( قران و سنت ) دور شوید، و تازه ۹۹ درصد ادعا های شفایابی نیز دروغ است و اگر هنوز هم بر حرف خود پای میفشارید پس میگوییم قبول داریم که قبر علی در نجف مریض را شفا میدهد.

اما قبر دروغین علی در بلخ که به اندازه قبر علی در نجف گنبد و بارگاه دارد دیگر چرا مردم را شفا میدهد ؟!! هزاران نفر سالانه برای شفا یابی به آنجا میروند و دخیل میبندند؟!

سوال های سخت تر را نمیپرسیم که قبرفلان مسیحی چرا شفا میدهد؟!! مسیحی که ایمان برسول الله نیاورده چطور ولی شده و شفا میدهد؟!! ملیونها آمریکایی ادعا دارند به چشم خود معجزه قبور را دیده اند و ملیونها نفر میگویند معجزه برای خود ما اتفاق افتاده.

اگر آنها دروغ میگویند پس شما هم میگویید و اگر راست میگویند بسیاری از این کشیش ها مدفون در قبور دشمن محمد بوده اند بلکه از ایشان بدگویی میکردنند! پس جواب شما چیست ؟؟

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …