دفاع از حدیث: «طاف علی نسائه»

در کتب حدیث ما حدیثی صحیح هست که درک آن در روزگار ما برای  بعضی  از مردمان مشکل است! حدیث این است: «عن أنس أن رسول الله صلى الله علیه و سلم طاف ذات یوم على نسائه فی غسل واحد» حضرت انس روایت میکند که رسول الله روزی  به همه همه زنهای خود سر زد  (و مفهوم  عام  این است که با همه همبستر شد) و بعد فقط یک غسل نمود.


به این حدیث ایرادهای میگیرند:
از جمله اینکه انس از کجا  این را دانست؟ ( همبستری را )
دوم اینکه آیا رسول الله نماز شب میخواند یا دنبال افراط در همبستری بود؟
سوم این کار  نشانه شهوت است  و شهوت پرستی  دون شان مقام پیامبر و تهمت به ایشان است.

پاسخ اهل سنت
اولا:  در  جواب به این ایراد  که انس رضی الله عنه از کجا دانست؛ میگویم که گفته حضرت انس،  سخن سربسته است  او  خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و خادم از اوضاع خانه بی خبر نیست.
انس نگفت که  حتما نزدیکی با همه  صورت گرفته  گفت به همه زنانش سر زد البته  این برداشت که با همه همسرانش همبستری کرد میتواند درست باشد، و شاید از علایم دانست، مثلا دید  پیامبر به هر اتاق میروند پرده اتاق  را میاندازند و این علامت خلوت کردن و اجازه دخول نداشتن برای  دیگران است و انس دید  به اتاق دیگر میرود؛ همین  کار تکرار میشود و دید وقتی پرده افتاده همسران دیگر به آن اتاق نمیروند، پس از علایم  و نشانی ها دانست که با همسران خود خلوت نمودند. 
اما در پاسخ به ایراد دوم که میگویند آیا پیامبر شب زنده داربود یا که به دنبال افراط در همبستری؟

میگوییم که نیامده این کار تکرار شده بلکه حدیث از یک روز صحبت میکند و شاید در طول عمر چند بار محدود بوده است و فلسفه این کار را بعدا میگوییم فعلا جواب ایراد این است که اینکار با صفت شب زنده داری و عبادت پیامبر در تضاد نیست زیرا خیلی محدود و معدود بوده
و  ایضا در پاسخ به ایراد سوم  میگوییم که این نشانه شهوت رانی نیست بلکه  شما متوجه اصل قضیه نشدید پس برای دانستن فلسفه اصلی، خوب دقت کنید.
اول باید بدانید که در اسلام تعدد زوجات داریم چرا داریم را در اینجا  توضیح دادم
http://www.islamtxt.net/content/question/585
دوما باید بدانید که اسلام در برهه های از زمان برده داری و کنیز داری را اجازه میدهد چرا اجازه میدهد را اینجا شرح دادم http://www.islamtxt.net/node/172

حالا اگر این دو مساله حل است  پس شما همه زمانها را با زمانی که خودتان الان در آن زندگی میکنید مقایسه نکنید.
در زمانه ما، زنان خود را آرایش میکنند در اینکار  اصلا بخیل نیستند، یعنی برای  تحریک کردن مردان در کوچه و خیابان خوب بذل و بخشش میکنند؛  اما در تمکین دادن خیلی  بخیلند و مردان را لب تشنه باز میگردانند و خیلی بی میلند و این عادات امروزیهاست الا من رحم ربی.

اما  قدیم ها با توجه به کنیزداری و تعدد وضع فرق میکرد این زنان بودند که مشتاق و محتاج همبستری بودند  و علاوه بر این بودن رقیب، به میل زنان میافزاید, لذا مردانیکه ۴ زن داشتند و چند کنیز،  به معضلی دچار بودند که امروز  به نظر مردم ناممکن و مسخره است.
مرد از سفر میاید….. و این  حدیث یک راه حل  را برای درگیران با این مشکل،  ارائه میدهد تا که نیاز همه بر آورده شود به زبانی دیگر  این دادن حق زنان است نه  شهوت رانی مرد … اما کسی که در این عوالم نیست و چشمش به تلویزیون و فیلم هندی است اصلا از واقعیت های دنیای مردان چند زنه  بی خبر است.
پس این یک راه حل عادلانه است.
وانگهی این کاریست حلال و مرد  چنین حقی دارد  که با همسران  شرعی خود هر زمان که اراده کرد ( با رعایت شرایط ) همبستر شود
بعد توجه کنید که این سر زدن به زنان لزوما معنیش نزدیکی نیست، آری هر  خلوت کردنى فقط برای رفع نیاز جنسی نیست و میتواند نیاز به همصحبتی  زنان با شوهر  و برآوردن نیاز روحی هم باشد.


و حدیث عایشه را در این باره ببینید:
حضرت عایشه ام امومنین می فرماید: کان رسول الله صلى الله علیه وسلم لا یفضل بعضنا على بعض فی  القسم ، وکان أقل یوم إلا وهو یطوف علینا جمیعا ، فیصیب من کل امرأه من غیر مسیس حتى یبلغ التی هو یومها ، فیمکث عندها الی آخر حدیث (سنن ابی داوود ۳/۳۵)
حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید رسول الله هیچ موقع در ماندن در نزد هر کدام از ما فرقی نمی گذاشت ایشان اکثر روز ها به همه ما سر می زد و نزد هر کدام مدتی می ماند بدون اینکه جماع کند تا موقعی که نوبت همسری که آن روز نوبت ایشان باشد برسد همانجا می ماندند.

پس سرزدن روزانه عادی بود اما خلوت کردن روزانه فقط چند بار انگشت شمار رخ داده است.
و مردان چند زنه، معمولا  سرشان خیلی شلوغ است و معمولا وقت کافی برای خانه و خانواده ندارند پس اگر روز ی از روزها را به خانه و زنان خود اختصاص دهند آیا آسمان به زمین میاید؟!
پیامبر ما یک معلم بودند و در زمانهای قدیم در بخش بزرگی از جامعه  تعدد  و کنیز داری رواج داشت (و حالا هم تا اندازه ای تعدد بعضی جاها رایج است)
 این یک راه حل است، بدون آنکه فساد اخلاقی در آن باشد  آری یک راه حل پاک است  و تعجبی در آن نیست ، تعجب از کار کسانی است که هر کثافتکاری را آزاد کرده اند ( کافرها که هیچ ) حتی بعضی از همین مسلمانها   مقاربت جنسی همزمان  با چند زن را در جلوی چشم یکدیگر  جایز میدانند ( فتوای سیستانی ) …. صیغه را جایز میدانند اما  باز به حدیث ما ایراد میگیرند  در حالیکه حدیث  تعلیم  به کاری پاک و پاکیزه برای رفع یک نیاز طبیعی زنان  است  و در  قدم اول بنفع  زنان است، نه مردان (دقت کنید)  و از همه بالاتر اینکه هیچگونه انحراف جنسی در آن نیست.

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …