چرا حضرت مهدى (ع) ظهور نمى‌کند؟

 پاسخ آیت الله العظمی سبخانی: برنامه حضرت مهدی(ع) با برنامه پیامبران و سایر پیشوایان یک تفاوت کلی دارد و آن این که برنامه وی قانونگذاری نیست، بلکه یک برنامه به تمام معنی اجرایی در تمام جهان است. به این معنی که او ماموریت دارد تمام اصول تعالیم اسلام را در جهان پیاده کند و اصول عدالت و دادگری و حق و حقیقت را در میان جامعه بشری بگستراند. پیاده شدن چنین برنامه¬ی انقلابی جهانی، که به شرایط و مقدّماتی نیاز دارد که تحقق آنها جز با مرور و تکامل همه جانبه اجتماع ممکن نیست; برخی از آن مقدمات عبارتند از:….
پاسخ سجودی:
قبل از اینکه مقدمات را بگویی بمن بگو ببینم اگر ظهور مهدی نیاز به مقدمات دارد پس چرا آقای احمدی نژاد اخیرا در سمنان فرمود که کارمندان من خود را آماده کنند چون بزودی کارمندان امام زمان خواهند شد و ظهور نزدیک است و آنها کارمندان ایشان خواهند شد؟!!
یا چرا قرن هاست که دعا میکنید مهدی بیا و میگویند همین جمعه شاید بیاید اگر شرایط مهیاست چرا نمیاید و اگر مهیا نیست چرا به ریش ما میخندید؟
آقای آیت الله  بهجت قبل از مرگش گفته  بود که ۶۲ ساله ها هم امام زمان را میبینند او همکار تو بود ای آیت الله العظمی سبحانی اما به او اعتراض نکردی یا او آنچه تو میگویی را نمیدانست که چنان میگفت؟
بعد از مرگ بهجت، آیا ندیدی حکومت ایران برایش چه مرثیه ها خواند و حتی نقل شده که خمینی او را صاحب کرامات و عروج میدانست؟
بعد حرف تو این معنی را  دارد که اجرای  اسلام آورده شده بوسیله پیامبر، بالاتر از طاقت بشریت بوده است!!!! بنگر که چه گفتی از مردی که خود را آیت الله العظمی می نامی!!

آیت الله العظمی سبحانی در ادامه میگوید:
یکی از آن مقدمات عبارتند از:
۱٫ آمادگی روحی
در درجه نخست باید مردم جهان برای اجرای این اصول، تشنه و آماده گردند و تا زمانی که در مردم جهان تقاضایی نباشد، «عرضه» هر نوع برنامه مادّی و معنوی مؤثر نخواهد بود. قانون عرضه و تقاضا نه تنها در نظام زندگی اقتصادی حکم‌فرماست، بلکه مشابه این نظام در عرضه برنامه‌های معنوی و اصول اخلاقی و مکتب‌های سیاسی و انقلابی نیز حاکم می‌باشد و تا در اعماق دل مردم ـ برای این نوع امور ـ تقاضا و درخواستی نباشد، عرضه آن با شکست رو به رو شده و کاری از پیش نخواهد رفت.
امام باقر(ع) می‌فرماید:«روزی که قائم آل محمّد(ص) قیام کند، خدا دست خود را بر سر بندگان می‌گذارد، در پرتو آن خردها را جمع می‌گرداند و شعور آنان به حد کمال می‌رسد».
البتّه گذشت زمان و شکست قوانین مادّی و پدید آمدن بن‌بست‌های جهانی و کشیده شدن بشریت بر لب پرتگاه جنگ، مردم جهان را به تنگ آورده و آنان را به این حقیقت واقف خواهد ساخت که اصول و قوانین مادّی و سازمان‌های به اصطلاح بین المللی، نه تنها نمی‌توانند مشکلات زندگی را حل کنند و عدالت را در جهان حکم‌فرما سازند، بلکه همین خستگی و یاس، مردم دنیا را برای پذیرش یک انقلاب بنیادی مهیا و آماده می‌سازد و می‌دانیم که این موضوع نیاز به گذشت زمان دارد تا تجربه‌های تلخ زندگی ثابت کند که تمام نظامات مادّی و سازمان‌های بشری در اجرای اصول عدالت و احقاق حق و برقراری امنیت و آرامش، عاجز و ناتوان می‌باشند و سرانجام باید بر اثر یاس و نومیدی، این تقاضا در مردم گیتی برای تحقّق چنان آرمان الهی پدید آید و زمینه برای عرضه یک انقلاب جهانی به وسیله یک مرد الهی و آسمانی، از هر نظر مساعد گردد.

پاسخ سجودی
اگر  همه مردم خودشان همگی خواستار آمدن امام زمان میشوند ،پس بمن بگو  ای آیت الله العظمی سبحانی که  چرا وقتی مهدی بیایید  آنقدر آدم میکشد؟؟
احادیث را ببینید:
حضرت مهدی علیه السلام، شکم زنان آبستن را میشکافد. ( بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۸۹)
 امام زمان هر کس به بیست سالگی رسیده باشد و احکام دین را درست یاد نگرفته باشد میکشد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۸۲)
امام زمان توبه نمی پذیرد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۳)

 بین امام زمان و عرب تنها شمشیر حاکم است. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۹)
مهدی شش هزار نفر را از قریش و غلامان آنان را دست بسته گردن میزند. (( بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۹)
 حضرت مهدی هفتاد قبیله عرب را قتل عام میکند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۳۳)
 امام زمان همه را با زور وادار به اسلام آوردن میکند و هر کس اسلام نیاورد را گردن میزنند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۰)
 حضرت ولی العصر آنقدر مردم را میکشد تا جز دین محمد باقی نماند. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۲۹۱)

از امام کاظم نقل شده است که او در شرق و غرب عالم هر کس مسلمان نشد را میکشد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۰).
از امام صادق (ع) نقل شده است که برای قیام قائم عجله نکنید که کار او جز شمشیر و مرگ نیست و او زیر سایه شمشیر حکومت می کند!. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۴)
امام عصر، دوازده هزار لباس جنگی و سلاح جنگی را بین دوازده هزار نفر یاران خود توزیع میکند و به آنان میگوید هر کس این لباس را نداشت بکشید. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۷۷)
ایشان علیه السلام، آنقدر می کشد که مردم می گویند: مهدی از آل محمد نیست وگر نه به مردم رحم می کرد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۴)
از امام باقر (ع) می فرمایدکه مهدی آنقدر از مردم شهری که والی ایشان را کشته اند میکشد که کشتار حرّه (کشتار لشکر یزید از مردم مدینه) در مقایسه با آن هیچ است. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۴۲)
کار مهدی جز کشتن نیست و از هیچ کس توبه نمیپذیرد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۳)

امام زمان جز با شمشیر کاری انجام نمیدهد. (( بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۸۹)
کار ایشان شمشیر است و اسارت. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۱۴)
امام زمان چون قصاب که گوسفند میکشد، مردم را میکشد. ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۷)
امام زمان فراریان و زخمیها را نیز میکشد ((بحارالانوار جلد ۵۲ ص۳۵۳)

امام صادق گفته: "قائم به امرى غیر از آنچه بوده است قیام میکند. الغیبه از طوسى ص ۲۸۳ و۱۵۳ وبحار مجلسى ۵۲/۳۵۴
پس حالا که کم آوریدید چرا میگویید  باید مردم آمادگی روحی داشته باشند؟ یعنی امام شما مردمی که آرزوی آمدن او را دارند میکشد؟ آیا این نامردی نیست؟!!
 تفاقا خمینی نیز خیلی از کسانی که آرزوی آمدنش را داشتند را یا کشت! یا زندانی کرد، یا فراری داد، یا آزرده نمود!
 آی آیت الله بی علم!  آی آیت الله بی علم!  آی آیت الله بی علم!  آی آیت الله بی علم!  آخر داری چه میگویی؟ یا شاید هم در حین گفتن این چیزها در حالت عادی نبودی؟ مگر عاقل چنین میگوید؟ یا شاید هم تصور میکردی مردم از نقشه ای قتل عام  بشریت توسط مام زمان   آگاهی ندارند؟

 آیت الله العظمی سبحانی  در ادامه میگوید:
شرط  دیگر  ظهور تکامل علوم و فرهنگ‌های انسانی است!
برای برقرار ساختن یک حکومت جهانی بر اساس عدل و داد، نیاز فراوان به پیشرفت علوم و دانش‌ها و فرهنگ‌های اجتماعی و مردمی است که آن نیز بدون پیشرفت فکری و گذشت زمان، ممکن و میسّر نمی‌گردد.
و هرگز بدون یک فرهنگ کامل، جامه عمل به خود نمی‌پوشد. این نیز احتیاج به گذشت زمان دارد.
از طرفی چنین حکومتی به وجود وسایل کامل ارتباط جمعی نیاز دارد تا در پرتو آن بتواند مقرّرات و احکام و اصول انسانی را از طرق مختلف در مدّت کوتاهی به مردم جهان اعلام کند.

جواب سجودی
الحمدلله بشریت این شرط را کاملا انجام داده است پس این امام زمان شما دیگر منتظر چیست؟
وانگهی  تا کشف این وسایل ارتباط جمعی مسلمین آدم نبودند، و احتیاج به رهبر نداشتند؟؟؟ یا این شمایید که بطور کلی فاقد عقل و اندیشه اید؟!
وای بر ملت ایران  که بالاترین  رهبران دینیش تا این حد عجیب و  غریب  سخن میگویند!
آخر امام زمان منتظر چیست؟ از اینترنت و تلویزیون و ماهواره  و تلفن و موبایل هم راضی نیست؟ چه چیز بهتری میخواهد؟!

 
آیت الله العظمی سبحانی در ادامه میگوید:
از همه اینها گذشته، پیشبرد چنین هدفی و پی‌ریزی چنان انقلابی، به یک نیروی فعّال و سازنده انسانی نیاز دارد که در واقع ارتش انقلاب جهانی را تشکیل می‌دهد. تشکیل چنین ارتشی و به وجود آمدن چنین افراد پاکباخته و فداکاری، که در راه هدف و حقیقت از همه چیز بگذرند، به گذشت زمان نیاز دارد.
پاسخ سجودی
این چی گفت؟ اولا لشکر امام زمان ۳۱۳ نفر است دوما این افراد چگونه بوجود میایند؟ آیا نباید امام زمان بیاید اینها را تربیت کند یا باید خودشان تربیت شوند، 
ببینید جناب سبحانی چه گفت!میگوید ظهور امام وابسته است به ظهور افراد پاک باخته و فداکار  یعنی این مملکت ما ۳۱۳ پاک باخته و فداکار ندارد یعنی تمام جهان تشیع در طول تاریخ همزمان ۳۱۳ پاگ باخته و فداکار نداشتند
و بعد معلوم مان شد که این شیعه ها بیخود کاسه و کوزه را بر سر خلیفه عباسی شکستاندند، آن بیچاره اگر برای امام زمان فرش سرخ برای استقبالش می گستراند، باز ایشان نمیامد زیرا مشکل اصلی نبود همان ۳۱۳ فداکار پاک باخته و نبود تلویزیون و تلفن و اینترنت و ما بعد اینترنت بود! آی که از این عقل!!

 آیت الله العظمی سبحانی:
اگر در برخی از روایات می‌خوانیم که فلسفه طولانی شدن غیبت امام زمان، همان امتحان و آزمایش مردم است، ممکن است ناظر به همین نکته باشد; زیرا امتحان و آزمایش در منطق اسـلام به معنی آزمـون‌های معمولی و کشف امور پنهانی نیست; بلکه مقصود از آن پرورش روحیات پاک و پدید آوردن حداکثر ورزیدگی در افراد می‌باشد
پاسخ سجودی:
اما این آزمایش هزار سیصد ساله تا حالا ۳۱۳ نفر هم پرورش نداده است
آزمایش این نیست، آزمایش در حد طاقت است!
چقدر هم که مردم درگذشته  و حال (منجمله پدر من که هر روز دعای فرج میخواند و خمسش را مرتب میپرداخت ) که خوب امتحان میدادند، امام زمان نمیامد زیرا آمدنش مشروط است به اختراع وسایل ارتباط جمعی پیشرفته تر از آنچه که امروز داریم!!
ای بنازم به این عقل!! ما چه کردیم؟ ما چرا اجازه دادیم این نادانان زمام امور کشورمان را در دست بگیرند؟

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …