چند سوال درباره قدرت شنوایی امام ها و امام زاده ها

از علمای شیعه تقاضا داریم که این سوال ها را پاسخ گویند:

سوال ۱ آیا امام ها  و امام زاده ها  هر زبانی را میفهمند؟ یعنی اگر کسی از آنها حاجت خود را بزبان روسی بخواهد درک میکنند و میشنوند؟ اگر جواب نه است پس  چرا بر سرقبرهای آنها تابلوی نصب نمیکنید تا مردمی که عربی نمیدانند تکلیف خود را بدانند؟ 

و اگر جواب بله است، آنوقت بما بگویید که دلیلتان چیست؟ و ایضا بما بگویید که در این قدرت درک و دانستن زبانهای مختلف، آیا  فرقی بین امام ها و امام زاده ها هست یا نیست؟ اگر بگویید امام ها از امام زاده ها در دانستن  انواع زبانهای دنیا،  داناتر هستند ، پس چرا بر سر قبر امام زاده ها  نمینویسید که مثلا :آگاه باشید این امام زاده، فقط روسی و عربی و انگلیسی میداند و  کسانیکه بزبان قرقیزی حاجت میخواهند یا با مترجم بیایند یا یا به امام رضا رجوع کنند !!

و اگر بگویید در دانستن زبانها و لهجه های گوناگون دنیا فرقی بین امام و امامزاده نیست ، پس دیگر چه فخری باقی مانده برای امامانتان ؟ در حالیکه هزاران نفر دیگر نیز مثل آنها هستند ؟و چه فخری مانده برای الله جل جلاله ،که خود را دانا به هر چیز میداند؟

سوال دوم : آیا امام ها و امام زاده ها  از چه فاصله ای، صداها  را میشنوند؟ 

آیا باید در گوششان بگوییم تا بشنوند؟ یا نه کافیست که در یک متری قبر بایستیم و با صدایی آهسته حاجت خود را  بگوییم و نگران نباشیم که نفهمید و نشنوند؟!! حالا سوال این است  اگر ا ز ۵ متری قبر، مرده را صدا کنیم ، میشنود یا نه؟

از ده متری؟ …..خلاصه به ما بگویید که  محدوده شنوایی این امام یا امام زاده مرده تا چند متر و یا  تا چند کیلومتر است 

اگر محدودیت دارد، این محدودیت تا کجاست؟ و چرا نمینویسید بر سرقبرهایشان که بُرد گوش این حضرت تا فلان جاست!! و اگر نامحدود است پس فرق او با الله چیست ؟ الله، چرا  در جای جای قرآن  خود را معرفی میکند که اینک  این منم شنوای دانا  (وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) -﴿البقره: ٢۵۶﴾- ﴿البقره: ٢٢۴﴾-﴿آل عمران: ٣۴﴾-﴿آل عمران: ١٢١﴾

خوب  اگر عام باشد که من نویسنده  هم شنوا هستم! و دانا هم هستم! پس عام نیست و حتما منظور الله، شنوایی غیر از یک شنوایی عادی است و  دانایی غیر از یک دانایی معمولی! اما در فرض شما، امام ها و امام زاده ها همسان  الله میشنوند! پس وقتی در شهری، میلیونها دیپلمه وجود دارد عیب است که شخصی به دیپلمه بودن خودش بنازد و پی در پی بگوید  من دیپلمه هستم!! حالا در بین این همه امام و امام زاده  شنوا، چرا الله به تکرار میگوید:  (وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ) -﴿البقره: ٢۵۶﴾- ﴿البقره: ٢٢۴﴾-﴿آل عمران: ٣۴﴾-﴿آل عمران: ١٢١﴾

سوال ۳: میدانیم که بر سر قبرها صدها نفر همزمان حرف میزنند،سوال این است که آیا امام قدرت دارد این همه سخن های  همزمان را تکیفک کند و جدا جدا بفهمد؟؟ و باز سوال این است که حالا امام قدرت دارد !!!! امام زاده دیگر چه صیغه ای است که زوار قبورش به صف نمیایستند و یکی یکی عریضه خود را برای مرده نمیخوانند؟؟

 پس واضح است که شیعه عقیده دارد امام زاده هم از سروصداهای زیاد دچار دردسر نمیشود و حرف همه را میفهمد! پس ای شیعه ها بما بگویید که  بین توانایی شنیدن امام و امام زاده، چه تفاوت های است ؟ یا بیشتر از این دوست داریم بدانیم که قدرت الله در شنیدن چقدر بیشتر است از قدرت امام زاده ، بما بگویید آن چه توانایی خاصی  است که فقط  الله دارد در شنیدن، و امام زاده ندارد ؟ 

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …