ماه رمضان نزدیک است، بمن بگویید وقت افطار شیعه درست است یا اهل سنت؟

شبهه شیعه:
امامیه همانند سایر فرق اربعه اهل سنت می گوید که به مجرد مخفی شدن و سقوط قرص خورشید (به تمامه)، غروب محقق می شود. اما حرفشان این است که به مجرد پنهان شدن خورشید از چشم، غایب شدن خورشید دانسته نمی شود بلکه آن زمان که سرخی مشرقیه (سرخی که در سمت مشرق بعد از پنهان شدن خورشید نمایان است) از بالای سر انسان گذشت، می توانیم بگوییم خورشید غایب گشته است و لذا یقین پیدا می کند که وقت داخل شده است. اما اهل سنت صرف پنهان شدن قرص را کافی می دانند.
شیعیان وقت افطار را ذهاب حمره مشرقیه (از بین رفتن سرخی آسمان در قسمت شرق) می‌دانند و این بدان خاطر است که آیه” أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ“ سوره بقره، آیه ۱۸۷ – وقت افطار را شروع شب می‌داند. پس تا مطمئن به حلول شب نشده نمی‌توان افطار کرد، ولی اهل سنت جائی برای احتیاط باقی نگذاشته‌اند و برای اطمینان از صحت روزه‌شان این دقائق اندک بین غروب خورشید و ذهاب سرخی مشرق را
صبرنمی‌کند به هر حال گویا شکم پرستی بیشتر از خدا پرستی برایشان ارزش دارد!!!

پاسخ ما:
روش اهل سنت مطابق قرآن است و روش شیعه ها آزار دادن مسلمانان است
باید بدانیم که شیعه برای متقی جلوه دادن خود ،از کیسه حاتم طایی، بذل و بخشش میکند ! این یعنی چه ؟ یعنی اینکه روزه یک عبادت پنهانی است و این تنها عبادتی است که براحتی میتوان انجامش نداد و در حالیکه عبادات دیگر ظاهر میشوند مثلا منافق مجبور است نماز بخواند، حج برود تا مسلمانی خود را ثابت کند اما میتواند هر روز روزه بخورد و در همان حال تظاهر به روزه داری کند، لذا علمای سوء شیعه ( همانها که فقه شیعه را نوشتند ) چون خودشان روزه نمیگرفتند ، لذا بر روزه داران کار را سخت کردند
حالا در مغرب ، شاید بهانه دارند و تا غروب کامل صبر میکنند صبح دیگر چه بهانه ای دارند که هنوز آثاری از سپیده نیست ، پیروان خود را امر به امساک میکنند ؟!!
این مردمان متقی!! با این همه تقوی ! پس چرا وقتی به مساله زن میرسند، ازهول حلیم در دیگ میافتند و جماع همزمان با چند زن و صیغه کردن هزار زن را همزمان و غیر همزمان حلال میدانند و اینجا احتیاط یادشان نمیاید؟!
چون این پنهان شدنی نیست ! مثل روزه خواری مخفیانه نمیتوانند بخورند!
زیرا اینجا مخفی کاری ممکن نیست
اما در روزه قوانین سخت وضع کردن، ضرری به آنها نمیزندز

خب پس دیدید که اینها از حساب حاتم طایی ( عوام شیعه ) بخشش میکنند تا خود را متقی تر از سنی جلوه دهند
اما دلایل قرانی در رد عقیده انها :
الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ ﴿۲۹﴾ لقمان
(آیا ندیدی که خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل می‌کند،)
پس چیزی نامش شب است که دارد داخل روز میشود تا آن را محو کند پس وقتی الله میگوید:
” أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ“ سوره بقره، آیه ۱۸۷
منظورش همین لیل است که دارد داخل روز میشود پس وقتی این لیل محترم را دیدیم ،دیگر چه معنی دارد که صبر کنیم تا این لیل کاملا در روز داخل شود؟ قرآن که این را نفرموده که شما صبر کنید تا روز کاملا پنهان شود.
پس این یک احتیاط شیطانی و غیر لازم است .
شیعه ها با عوض کردن قوانین به اسلام خندیده اند.

با آنکه رسول الله عادت داشتند تا روزه را با یک شیرینی ( خرما ) افطار کنند شیعه؛ برعکس؛ اصرار دارد که روزه را با نمک افطار کند!! که امروز ثابت شده این خیلی مضر است و بر عکس ثابت شده که گشودن روزه با خرما بینهایت مفید است .
پس روز با شروع روز شروع میشود ولو که هنور انطرف آسمان تاریک باشد
و شب با شروع شب شروع میشود هرچند که طرف دیگر آسمان، روز باشد
رسول الله فرمودند که در افطار عجله کنید و سحری را دیرتر بخورید و این عمل را از نشانه های درستی ایمان یک مسلمان دانستند

این خود یک معجزه رسول است زیرا شیعه خلاف عمل میکند و ما میدانیم شیعه با این شرکی که به آن گرفتار است در شر است نه در خیر، و حیرت آور اینکه، سنیانی که تمایل به بدعت و شرک دارند نیز در وقت افطار عجله نمیکنند بلکه با تاخیر افطار میکند که این نشانه تسلط شیطان و بوسوسه انداختن آنهاست؛ و این هم حدیث های در این باره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: : لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر. متفق علیه . مردم در عافیت هستند تا وقتی که در خوردن افطار عجله کنند

[ کان إذا کان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال : قد غابت الشمس أفطر ] . ( صحیح ) .رواه حاکم
رسول الله وقتیکه روزه میبودند وقت افطار مردی را بر بالای بلندی میفرستادند وقتی ان مرد میگفت خورشید پنهان شده پس فورا افطار میکردند.

در یک روایت دیگر نوشته شده که رسول الله بمردی میگوید افطاری مرا آماده کن او میگوید یا رسول الله اگر صبر میکردی تا شب میشد !!!
دارد برسول دین را یاد میدهد !
پس همیشه احتیاط در کاری، الهی نیست میتواند وسوسه شیطان باشد !
راه نجات ، فقط در پیروی از قران و رسول الله صلی الله علیه وسلم است .

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …