جملات تامل برانگیز برای رهایی از تعصبات

۱- جهل و تعصب و غرور و خودخواهی و تسلیم نشدن در برابر حق، مایه بدبختی و گمراهی و جهنمی شدن متعصبین می شود، ای برادر و خواهر، اینکه چه نامی بر خود نهاده ای(مثلا شیعه یا حزب الله یا روشنفکر و… ) مهم نیست، مهم این است که چگونه فکر می کنی و چه عقاید و اخلاقی داری و چگونه رفتار می کنی. هم اینک، بدون خشم و با صبر و حوصله تا انتهای این مطالب را بخوان.
۲- اگر نجاست جهل با دانش پاک نشود با هیچ چیز دیگری پاک نخواهد شد، حتی با آتش و این است رمز جاودانگی در دوزخ !
۳- علت اینکه ریشه کن کردن خرافات مذهبی از ساحت دین بسیار مشکل شده آن است که اینگونه احساسات و مظلوم نمایی ها و تبلیغات مرتبط با آنها، ریشه در دل و غریزه افراد دارد و نه در عقل آنها و واضح است که تغییر میل و علاقه ای که در دل است بسیار دشوار تر از تغییر فکری است که در مغز، جای دارد. اخلاق بد نیز به همین دلیل به سختی قابل تغییر است.
۴-  حضرت علی می فرمایند : بدترین مردم، کسانی هستند که خود را بهترین نشان می دهند.
۵- متعصبین، مانند کپک هستند که بهترین محیط برای کشت و رشد آنها محیطی است که خرافات و دروغهای تاریخی با دین قاطی شده باشد. میوه یِ این چنین محیطهای فاسدی، غم و اندوه و بیماری و جنگ و مرگ است. به همین دلیل به نظر من، فساد این محیطها از کاباره ها و فاحشه خانه ها و مشروب فروشی ها بیشتر است. اگر سری به محله های شیعه نشین بزنی به مقدار فراوانی به انبوه جلسات و پرچمها و تابلوها و روضه هایی از این دست بر می خوری ! محافل و محیط هایی که جوانانی تربیت می کنند تا بروند به جنگ عراق تا انتقام سیلی زهرا را بگیرند!
۶- سخنی با متعصبین ( زن و مرد و بچه ! ) اگر بنا به فرض محال، کتابخوان شده اید! و بنا به فرض محال تر، کتاب مخالفی را برای مطالعه برداشته اید! و بنا به فرض محال تر تا آخر آن کتاب را ادامه دادی! دوست عزیز، من دشمن تو نیستم من دشمن آن شیطانی هستم که در قلب پاک تو پنهان شده و نقاب دین به چهره زده است! اتفاقا اگر تو هدایت شوی بهتر از سایر مردم می توانی به دین خدا خدمت کنی، زیرا شما مصمم تر و محکمتر و پاک نیت تر از بقیه مردم هستید.
۷- این که یک طرف ماجرا باطل باشد، دلیل بر حق بودن طرف دیگر نمی شود! بنی امیه باطل بود و برای مدتها با خوارج که باطل بودند، سرگرم جنگ و نبرد. دو نیروی باطل با یکدیگر در حال خصومت. یا خصومت جمهوری اسلامی ایران با دول استعماری.
۸- تعداد زیادی از متعصبین مذهبی، پس از سن ۳۵ سالگی ( و چه بسا زودتر ) دچار یک بیماری مانده گار جسمی می شوند. روح و اخلاق بیمار، جسم را هم بیمار می کند. لااقل برای سلامتی جسمت هم که شده، کتب مسلمین دیگر را نیز بخوان !
۹- من یا دوست تو هستم یا دشمنت ! اگر دوستم، پس مطالب مرا تا انتها بخوان و اگر فکر می کنی که من دشمن تو هستم به خاطر افزایش بصیرت و اینکه به قول حضرات، بصیرت و دشمن شناسی تو بالا برود، باز هم مطالب من و دیگر مقالات را با دقت تا انتها مطالعه کن.
۱۰-   من نمی دانم اگر این کلمه ی حرمت، نبود، روافض و متعصبین مذهبی چه چماق دیگری برای کوبیدن دیگران داشتند؟ شیعیان عزیز و گرامی، حرمت شکنیِ عمیق و فراگیر در حماقتهای شماست نه در برخی اشتباهات و مخالفت های ظاهری و زود گذر عده ای دیگر.
۱۱-   ((حضرت علی می فرمایند : کفر چهارپایه دارد: دلبستگی، ترسیدن، رنجیدن و برافروختگی)) روحت شاد ای بزرگوار، چه زیبا و خلاصه گفته ای، زیرا من دقیقا یکایک این مراحل را در چهره ی خرافیون می بینم. وقتی که با آنها سخن حقی را درمیان می گذارم.
۱۲- همنشینی داشتم رافضی و حزب اللهی از طبقه خوارج متعصب ! وقتی من به سخنی از حضرت عیسی (از انجیل) اشاره می کردم، مرا هشدار می داد که مبادا مسیحی شوم ! ! ! وقتی به نکته ی مثبتی در غربی ها اشاره می کردم زیر چشمی مرا غربزده می پنداشت ! ! ! وقتی به خرافات شیعه اشاره می کردم مرا متمایل به سنی ها و حتی وهابی می دید! وقتی به راستی ها ایراد می گرفتم مرا چپی و وقتی که به چپی ها گیر می دادم با خوشحالی(او فقط در این مورد خوشحال می شد!) مرا راستی و نزدیک به رستگاری می دانست، وقتی به خاطره ای از زمان شاه اشاره داشتم مرا ضد انقلاب و… و نهایتا روزی با کلافگی به من گفت : تو هٌرهٌری مذهب، التقاطی و دمدمی مزاجی ! و آنچه من تلاش کردم، اندکی و فقط به اندازه ی ذره ای در مغز گچیِ او نفوذ کنم، نشد که نشد !
 
۱۳- می توان به یک روسپی فرهنگ آموخت، اما ممکن نیست بتوان او را وادار به اندیشیدن کرد! (درثی پارکر )
۱۴- می دانی اولین فرقه که در امت اسلامی درست شد و شمشیر کشید چه کسانی بودند؟ خوارج ! و می دانی شمر خیلی حزب اللهی و مدتی از خوارج بوده؟
۱۵- اگر مردم به دیده ی دین به خوارج و روحانیون متعصب رافضی نگاه نکنند آنها اینهمه الکی باد نمی شوند، مقصر خود ما هستیم.
۱۶- فرق جاهل و احمق در این است که جاهل نمی داند، ولی احمق نمی خواهد یا نمی تواند بفهمد. اگر نتواند باز هم حرجی نیست ولی وای بر آنان که نمی خواهند. دوزخیان همینانند.
۱۷- مردم شهر را از حیوانات شهری بشناس: عده ای مثل موش و کلاغ دزدند. عده ای مثل گنجشک دیدی کوتاه و تفکری ارزنی دارند. عده ای مثل سوسک، دل آزار و چندش آورند. عده ای مثل گربه بی چشم و رو و عده ای مثل فاخته ها زن ذلیلند. و تعداد خیلی کمی که  می خواهند با شرافت، وفاداری و صداقت زندگی کنند مثل سگ، آواره ی کوچه و خیابان شده و در نهایت دستگیر، کشته و نسل آنها را به هر طریقی بر می اندازند !
۱۸- خوارج و روافض متعصب، اولین کسانی بودند که سیاست را با دین، قاطی کردند. ( و باز هم دقت کنید که کرپانهای زرتشتی و فریسیان نیز از گروه خوارج هستند )
۱۹- به قول حضرت علیانسان می ماند گریه کند یا بخندد. خردبیر شب نامه کیهان و نان به نرخ روز خورهای اخبار بیست و سی و وحشی های هار و بی ادبی همانند احمد خاتمی و احمدی نژاد، که همگی راس فتنه اند، به مخالفان، انگ فتنه گر می زنند. خشمگین نشو و شماره های بعدی را هم با دقت، بخوان…
۲۰-    ما معمولا عقل سلیم را تنها از آن کسانی می دانیم که با نظرات ما موافقت می کنند ( لاروشفوکو)
۲۱- پس از جنگ نهروان، یکی از یاران حضرت علی به ایشان می گوید: خدا را شکر همه خوارج، نابود و ریشه کن شدند. حضرت علی می فرمایند : نه، آنها در آینده، باز هم خواهند آمد آنها در پشت پدران و سینه مادرانند!(مثل همین برادران شیعه حزب اللهی و متعصب)
۲۲-  هر کس به هر میزان که از انتقاد و سخن حق، بدش بیاید به همان میزان به زمره متعصبین نزدیک است.
۲۳-  وای به حال ملتی که ثروت برای آنها ارزش شود نه خوبی و پرهیزگاری.
۲۴-  رییس جمهور در ایران مدیر است ولی مدیریت با رهبری است و این است تمام راز و رمز استبداد.
۲۵- اگر برای تو پیروزی و یا شکست مهم شد اخلاصت را از دست می دهی و حتی پا روی حق می گذاری و دست آخر، شکست هم می خوری. متاسفانه، پیروزی برای آدمهای مکتبی خیلی مهم است. فقط کسانی واقعا پیروز می شوند که شکست برای آنها مهم نباشد.
۲۶- شرط اصلی و اساسی جهت اطاعت از حاکم، دیدن و حس کردن عدالت در جامعه است. اگر در جامعه ای عدالت و آزادی نبود، بی هیچ شک و شبهه آن ولایت، جائرانه و یزیدی است. از حضرت علیدر طی ۵ سال حکومتش، کسی جز عدالت و آزادی ندید ( با وجود تمامی مخالفتها و مشکلات داخلی و خارجی ) و این در حالی بود که نه کسی جانش را فدای او کرد (جانم فدای رهبر! ) و نه اداره اطلاعاتی داشت و نه ذخائر نفتی و نه…. می دانی چرا خداوند این زمان طولانی را به آقای خامنه ای مهلت داد که بر اریکه قدرت تکیه بزند؟ برای اینکه او و همفکران مستبد و خرافاتیِ او در پیشگاه تاریخ، بهانه ای نداشته باشند که فرصت نداشته اند! و اگر وجود دشمن (فرضی!) را بهانه می کنی، از کارشناسان علوم اجتماعی سئوال کن : وجود دشمن (چه فرضی و چه حقیقی ) برای یک انقلاب، مفید است یا مضر؟!!!(اصل مومان)
۲۷- عدالت یعنی اینکه: هر کسی در جامعه از پایین ترین تا بالاترین رده ها، دقیقا در جایگاهی که لایق استعداد اوست باشد و مطابق لیاقتش دریافت کند. کارهای بزرگ به افراد بزرگ داده شود و نه به افراد کوچک. ثمره این روش، جامعه ای می شود که در آن عواطف و احساسات با عقل و خرد، متعادل و میزان است نه یکی پر رنگ و دیگری کمرنگ. و به مرور در آنجا هماهنگی و اتحاد، میان تمامی اجزاء برقرار می شود، نه دشمنی و کینه توزی. و آنگاه است که از همه جا نغمه ی توحید برمی خیزد و آن جامعه رو به سوی پیشرفت و کمال می رود.
۲۸- چنانچه در یک حکومت، شما به راحتی و بدون ترس، توانستی به بالاترین مقام حکومتی هر گونه اعتراض و انتقادی وارد کنی و کسی مزاحم شما نشد، آن حکومت عادلانه است وگرنه ظالمانه است.
۲۹- عیب حکومتهای مدعی دین آن است که خودشان را فقط به خداوند پاسخگو می دانند!! پس خواسته یا ناخواسته چون این حضرات، پاسخگوی ملت نیستند مرتکب هر گونه جنایتی می شوند…
۳۰- طنز تلخ حکومت های مکتبی و اصول گرا در اینجاست که برای تمام دنیا نسخه های ایده آلی پیچیده و از زمین و زمان، انتظارات بی جا و آرمانی دارند، ولی از مردم کشور خودشان می خواهند که همیشه و همیشه : واقع گرا بوده و انتظاراتشان منطبق با شرایط مصلحت آمیز حضرات باشد ! و همیشه و ۳۶۵ روز سال مقطع حساس است و شرایط فوق العاده….
۳۱- می دانی چرا معضلی به نام ولایت مطلقه فقیه، یقه یِ مردم ایران را گرفته است؟ یکی از علل مهم آن است که وقتی شما قرنها و سال ها از آداب دستشویی رفتن تا ازدواج و مرگ و تولد و حتی شیوه آب خوردن خودت را از حضرات تقلید و سئوال می کردی ( و نه تحقیق و تفکر آزادانه ) اینگونه کم کم برای حضرات این توهم پیش آمد که همه وظیفه دارند از ما پیروی کنند و همین توهم و انتظار نابه جا ( که خود ما علت آن بودیم ) باعث شکل گرفتن ریشه های سرطانی استبداد آن هم در دامان پاک دین شد و دقیقا به همین علت، ریشه کن شدن آن در ایران اینگونه سخت و ناممکن شده است…
۳۲- یک حکومت حتی باید به آدم های بد هم فرصت هایی برای عرض اندام بدهد وگرنه دردسرهایی که آنها درست می کنند هزینه هایش صدها برابر برای جامعه بیشتر خواهد بود. متاسفانه به ظاهر جمهوری ضد اسلامی حتی به آدم های خوب و مسلمان و متعادلی چون بازرگان هم راه نداد چه برسد به آدم بدها ! و همین نکات ساده باعث شد که تمام چیزهای خوب به مرور بد شود…
۳۳- با اطمینان هزار درصدی می گویم اگر در جامعه ای، فاصله و تبعیض طبقاتی و فساد اخلاقی شایع شد، مطمئن باشید این نتیجه حتمی استبداد و نبود آزادی و آزادگی است و تفاوتی نمی کند آن جامعه مانند آمریکا زیر پرچم آزادی و حقوق بشر سینه بزند یا مانند حضرات، زیر پرچم دین و اهل بیت. اگر جامعه فاسد شد مسئول آن هیچ دشمن فرضی یا واقعی نیست جز استبداد که علت آن نیز حماقت و نادانی خود مردم است.
 
 
 

نویسنده: علیرضا حسینی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …