چرا علی رضی الله عنه فدک را در زمان خلافت خود پس نگرفت؟

چرا علی رضی الله عنه فدک را در زمان خلافت خود پس نگرفت؟ شیعه در جواب، این حدیث ها را از کتاب های خود دلیل می آورد:

اول : امام صادق علیه السلام فرمود : در این کار به رسول خدا صلی الله علیه و آله اقتدا کرد زمانی که پیامبر مکه را فتح کردند عقیل بن ابی طالب منزل ایشان را بدون اجازه حضرت فروخته بود و غصب کرده بود به ایشان عرضه شد: آیا به خانه ی خود باز نمی گردی؟ حضرت فرمود: آیا عقیل خانه ای برای ما باقی گذاشته است . ما اهل بیت و خاندان رسالت چیزی را که به ستم از ما گرفته شود پس نمی گیریم. به همین خاطر علی علیه السلام نیز فدک را پس نگرفت. (علل الشرائع _ صدوق _ ج ۱ _ ص ۱۵۵)

دوّم : از امام صادق علیه السلام سؤال شد چرا هنگامی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام زمامداری حکومت را به دست گرفت فدک را باز پس نگردانید و به اولاد فاطمه علیها السلام مسترد نکرد؟ ایشان فرمودند: چرا که ظالم و مظلوم بر خداوند وارد شده بودند و خداوند مظلوم را پاداش و ظالم را عقوبت کرده بود و ایشان دوست نداشت چیزی را برگرداند که خداوند غصب کننده ی آن را مجازات کرده و غصب شده از او را پاداش داده است. (علل الشرایع _ صدوق _ ج ۱ _ ص ۱۵۴)

سوّم : از امام کاظم علیه السلام پرسیده شد: چرا علی علیه السلام فدک را بازنگردانید؟ فرمودند: ما اهل بیتی هستیم که حقوقی را که در حق ما ستم کرده اند جز خدا باز نمی گرداند ( چرا که او ولی ما است ) و ما ولی مؤمنین از سوی خدا هستیم اگر کسی در حق آنان ستم کند ما حقوق آنان را از ستمگر می گیریم ولی برای خودمان نمی گیریم.

پاسخ ما:
ما میگوییم این خلاف سنت خلقت است که دزدی مال ما را بدزدد و مال را پیدا کنیم، اما با وجود قدرت؛هم آن را از دزد نگیریم؛و هم مثل پیر زنان نفرین و آه ناله کنیم!
اما شیعه اگر این را نگویید پس بی اعتنایی علی به فدک، دلیل میشود بر دروغگویی شیعه! و دلیل میشود بر اینکه اصلا علی فدک را حق خاص خودش و حق خاص خاندانش نمیدانسته و روش ابوبکر را در اداره درست دیده بوده!
این کار شیعه، مثل پنهان کردن قبر فاطمه است! با آنکه علی جای قبر فاطمه را میدانسته، اما آن را پنهان کرده تا شیعه ها تا قیامت با سنی ها جنگ کنند و به آنها کینه بورزند!
آیا عجیب نیست که خود علی با خلفاء همکاری کرده اما پایه گزار دشمنی امروز شیعه و سنی شده باشد؟!!
این ناممکن است که درست باشد.
همه شواهد حکایت از این دارد که روح علی هم از ادعاهای امروز شیعه خبری نداشته و ندارد.
فرض کنید ظالمی خربزه ای را از دست مظلومی برباید و مظلوم نشسته و آه و ناله میکند و پشت سر مظلوم، شیعه ها نشستند و بر سر و سینه میکوبند که وای وای مظلوم گرسنه ماند.
ناگهان دری به تخته میخورد و ظالم کشته میشود و مردم همین مظلوم را خلیفه میکنند خربزه ،صحیح و سالم بدستش میافتد اما باز آن را میدهد بورثه ظالم !!!
و باز مینشیند گریه میکند که ای خربزه، ای فدک !! و شیعه ها پشت سرش نشسته و سینه زنی میکنند که آی فدک ، وای فدک ، جانم بقربانت فدک!!
خب آه ناله چرا ؟ حق شما در دست شماست! جلوی شماست !مانعی نیست ! شما که بر نمیدارد گناه ما چیست؟!!
شیعه خودش میداند که یکجای استدلالش، پای چوبین است و میلنگد، پس حدیث های فوق را جعل کرده، که امامان ما حق شخصی غصب شده خود را مطالبه نمیکنند!!
مطالبه مگر معنیش چیست؟ شب روز داردید داد میزنید!! همین مطالبه است دیگر؟!!
و وقتی عثمان را کشتید و مطلوب بدستتان آمد باز مطلوب را نمیگیرید و باز در همان حال گریه زاری میکنید؟!!
اگر غیر شیعه کسی چنین کند و چنان بگوید ، اورا میبرند تحویل تیمارستان میدهند، اما وقتی که همه مردم شهر دیوانه شوند، آنوقت عاقل مجبور به هجرت میشود!! یعنی همان کاری که من کردم!!

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …