چرا پیامبر جانشینی تعیین نکردند؟

شیعه میپرسد:پیامبرصلی الله علیه وسلم که در مورد جزئی ترین مسائل شخصی مردم دستور و قانون تعیین کرده اما چرا به آینده آنها بی تفاوت بوده و جانشینی تعیین نکرده اند و این همه اختلاف را برای امت پسندیدند؟!

پاسخ ما: پیامبرصلی الله علیه وسلم برای این جانشینی تعیین نکردند، چونکه خاتم النبیین و آخرین پیامبران بودند. اگر جانشین تعیین می نمودند، چون این جانشین معصوم نبود، پس اگر خطا می کرد؛ و حتما خطا میکرد؛ پس این اشتباه جانشین، قابل نقد نمیبود؛ زیرا او حکم ریاست و امیری خود را، از دست رسول الله گرفته بود!!

و به جانشین های بعدی هم الی یومنا هذا نمیتوانستیم به همان دلیل ذکر شده چیزی بگوییم.

پس چاره ای نداریم که یا بگوییم: رسول الله جانشین ندارد یا بگوییم: جانشین دارد اما جانشینی که پیغمبر است و معصوم؛

اما قرآن نوشته است: محمدص، آخرین پیامبر است!

شیعه برای حل این مشکل، نام پیامبر بعدی را گذاشته است امام! اما عملاً امام، همان پیامبر است و به اعتراف صریح شیعه حتی امام از پیامبران هم مقامش بالاتر است!!!

اما این از نظر ما ممکن نیست؛ زیرا قرآن گفته است: بعد از محمد صلی الله علیه وسلم ، پیامبری نمی آید.

پس به همین دلیل ساده، پیامبر جانشین تعیین نکرد؛ چون بعد از او کسی با وحی تماس ندارد و ما حق داریم که در کارش چون و چرا کنیم!

اما در فرض شیعه ما که نمیتوانستیم به امیری که رسول الله تعیین کرده ایراد بگیریم.

البته در زمان رسول الله، مردم از امیر، به رسول الله شکایت میبردند.

اما حالا که رسول الله زنده نیست.

اگر شیعه ها از این جواب من قانع نشدند پس من همین سوال شیعه را بی کم و کاست، ما از خود شیعه میپرسم فقط به جای «پیامبر» مینویسم «امام زمان».

سوال شیعه که حالا سوال ما شده را دوباره بخوانید:

سنی میپرسد:

چرا امام زمان، که در مورد جزئی ترین مسائل شخصی مردم دستور و قانون تعیین کرده اما چرا به آینده آنها بی تفاوت بوده وجانشینی تعیین نکرده اند و این همه اختلاف را برای امت پسندیدند؟!

هر جوابی که شیعه بدهد همان جواب ما بخودش است. 

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …