آیا در کتاب بخاری نوشته شده که خانه عایشه مرکز فتنه است؟

شیعه میگوید: در صحیح البخاری در باب ما جاء فی بیوت أزواج النبی صلى الله علیه وسلم نوشته شده: حدثنا ‏ ‏موسى بن إسماعیل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جویریه ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله قال :قام النبی ‏ ‏صلى الله علیه وسلم ‏ ‏خطیبا فأشار نحو مسکن ‏ ‏عائشه ‏ ‏فقال ‏ ‏هنا الفتنه ثلاثا من حیث یطلع قرن الشیطان- رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای خطبه برخاست پس به منزل عائشه اشاره کرده و فرمود: فتنه اینجاست فتنه اینجاست فتنه اینجاست. از اینجا شاخ شیطان بیرون می آید.
و شیعه ها از این حدیث نتیجه میگیرند که رسول الله ، خودشان پیشگویی کردند که خانه عایشه مرکز فتنه علیه علی میشود و سنی ناخودآگاه خودش، بر علیه خود شهادت داده است.

جواب ما
این تاویل شیعه اشتباه و سراسر غرض ورزی است.
پیامبر سر منبر از فتنه صحبت میکردند و اشاره به مشرق کردند که فتنه از آنجا بیرون میاید.
زیر منبر خیلی ها نشسته بودند و این حدیث به چند گونه بما رسیده و همه دال بر این دارد که رسول اللهص به مشرق اشاره کرده و فقط یکی از روای ها حسب مشاهده و محاوره گفته که به سمت خانه عایشه اشاره کرده، چون خانه عایشه در جهت مشرق است منظور راوی این بوده که به مشرق اشاره کرده و اگر مدینه رفته باشید، پس دیده اید اگر کنار منبر بایستید، پس خانه عایشه طرف مشرق میباشد !! اما شیعه در همین جمله گمشده خود را یافته است!!!

نادان ترین نادانان هم این حدیث را اشاره به عایشه نمیداند.
این حدیث ربطی به ام المومنین عایشه ندارد.
شاخ شیطان در خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم و در کنار دست پیامبر چه میکرده؟
ضمنا عایشه که زنده بود و رسول الله گفت فتنه میاید نگفته فتنه آمده است.

شیعه این حدیث را از کتاب بخاری نقل کرده و خیال کرده منظور پیامبر خانه خودش است.
این هم سه حدیث دیگر درباره فتنه از مشرق از همان کتاب بخاری، که شیعه سعی کرده نبیند!!
به نوشته ها نگاه کنید حتی اگر عربی ندانید باز در میابید که منظور پیامبر مشرق و نجد است.

۱. رسول الله ‏ ‏صلى الله علیه وسلم ‏‏وهو مستقبل المشرق یقول ‏ ‏ألا إن الفتنه ها هنا من حیث یطلع قرن الشیطان
۲. ‏عن النبی ‏ ‏صلى الله علیه وسلم ‏‏أنه قام إلى جنب المنبر فقال ‏‏الفتنه هاهنا الفتنه ها هنا من حیث یطلع قرن الشیطان ‏ ‏أو قال قرن الشمس. ‏
۳. ‏قالوا یارسول الله وفی ‏‏نجدنا‏ ‏فأظنه قال فی الثالثه هناک الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان‏.
این سه حدیث، در صحیح بخاری باب الفتن فصل فتنه ها آمده است.

بعد به خود حدیث مورد نظر دقت کنید! حدیث میگوید: «فأشار نحو مسکن ‏ ‏عائشه».
یعنی بسمتی که خانه عایشه در آن راستا است اشاره کرد.
نمیگوید: فأشار الی مسکن ‏ ‏عائشه. نمیگوید بسوی خانه عایشه.

فراموش نکنیم از منبر سخنرانی، تا خانه عایشه «یعنی خانه خود پیامبر» فقط ۴ متر راه بود.
شیعه در همان کتاب بخاری فصل به اون بزرگی در فضایل و تعریف از عایشه را نمیبند.
فقط همین را دیده که تاویل کند اون هم اینطور تاویل خنده آور و گریه آور.
یکجا میگویند رسول الله صلی الله علیه وسلم با عایشه بخاطر مصلحت اسلام عروسی کرد و تا آخر عمر تحملش کرد و نوع مصلحت را هم مشخص نمیکنند.
از یک طرف حالا میگویند رسول الله بر سر منبر گفتند که خانه عایشه مرکز فتنه است و شاخ شیطان از آن بیرون میاید پس مصلحت کجا رفت؟!

حالا در جواب حتمآ میگویند: در کتاب های خودتان نوشته شده است. اما نظر ما را در تفسیر کتاب های مان قبول ندارند!!
این چگونه ممکن است که هم ما عایشه را بهشتی بدانیم هم مرکز فتنه؟؟
مکررا باز میگویم که رسول الله به سمت و جهت و راستا و استقامتی که مسکن خودش و عایشه قرار داشت اشاره کرد ….
حدیث دیگر را ببینید که به میفرماید به مشرق جایی که نشسته بود اشاره کرد و مشرق در همون سمتی است که خونه است.
در حدیث دیگر با زبان گفتند که از نجد در میاید که باز در مشرقه و باز در سمت مسکن عایشه است.
شما اگر فکر میکنید که رسول الله با شاخ شیطان زندگی میکرده پس منافق هستید؟
شما اگر خودتان را فریب دهید آیا همه شیعه ها فریب میخورند؟!
گمان نمیکنم!
شیعه ها باید بدانند که هدف این قوم، حمله به عایشه نیست بلکه توهین به شوهر عایشه است.
شوهر عایشه که مثل حضرت لوط زنش را شب در خواب رها نکرده تا عذاب بر سرش نازل شود.
اینها علی را بهانه میکنند تا پیامبر را بکوبند علی از اینها بیزار است. علی امثال همینها را در آتش سوزاند و به عایشه نازکتر از گل نگفت.

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …