آیا حضرت عمر حکم تیمم را نمیدانست؟

شیعه میپرسد:  خلیفه ثانى در دوران خلافتش حکم تیمم را نمى دانست و اگر کسى از او مى پرسید در صورت جنابت و نبودن آب تکلیف چیست؟ در جواب مى گفت: نماز را ترک کن تا آب پیدا شود! و اگر تا دو ماه هم آب نمى یافت حضرت خلیفه نماز نمى خواند.
امام نسائى چنین روایت مى کند: «کنا عند عمر فأتاه رجل، فقال: یا أمیر المؤمنین رُبّما نمکُثُ الشهر والشهرین ولا نجد الماء؟ فقال عمر: أمّا أنا فاذا لم أجد الماء لم أکن لأُصلی حتى أجدَ الماء…
غایت عالم بودن در اسلام و برتری بر خلافت را این روایت کتب اهل غیر شیعه(تسنن) نمایان کرده.
مسلم ابن حجاج در باب تیمم صحیح وحمیدی در جمع بین صحیحین واحمد ابن حنبل درص۲۶۵وص۳۱۹جلد چهارم مسندو بیهقی درص ۲۰۹جلد اول سنن وابی داود درص۵۳ جلد اول سنن وابن ماجه در ص۲۰۰جلد اول سنن ونسائی در ص۵۹تا۶۱جلد اول سنن وبسیاری از بزرگان از علمای اهل سنت بطرق مختلف و الفاظ متفاوت نقل کرده اند:
درزمان خلافت عمر مردی بنزد وی آمد و گفت من جنب شده ام ولی آبی نیافته ام تاغسل نموده و نماز بخوانم. نمی دانم چکار کنم خلیفه مسلمین عمر گفت : هرگاه جنب شدی وآب نیافتی لازم نیست نماز بخوانی تا وقتی که آب پیدا کنی هرمدتی هم که طول کشید اشکال ندارد.
عمار یاسر صحابی جلیل القدر در آنجا حاضر بود گفت ای عمر این چه حکمی است که از خودت صادر می کنی؟ آیا یادت رفته در سفری من و تو برحسب اتفاق احتیاج به غسل پیدا نمودیم چون آب نبود تو نماز نخواندی و من گمان کردم تیمم بدل از غسل آن است که تمام بدنم را بزمین بمالم لذا خود رابزمین غلطاندم ونماز گزاردم .
بعدا چون خدمت رسول خدا شرفیاب شدیم و موضوع را عرض کردم حضرت تبسمی کرد و فرمودند در تیمم همین قدر کافی است که کف هر دو دست را بزمین زده و بعدهر دو کف دست را باهم به پیشانی کشیده و بعد کف دست چپ را به پشت دست راست و کف دست راست را به پشت دست چپ مسح نمایند!!!!
حال چرا می گویی نماز نخوان ؟؟
این هم گوشه ای از مقامات رفیع خلیفه ثانیه عمر !!! شاید که نه بلکه حتما خلیفه از آیه:
فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا بی اطلاع بوده است!!!!!!!!!
این درحالی است که حتی عامی ترین و بی سواد ترین مسلمانان از مسئله تیمم مطلعند لذا از این خبر استفاده می شود که عمرشخص سطحی بی سواد و بی اطلاعی از احکام اسلام بوده لذا از کلیه انسانهای با انصاف وعادل می خواهم قضاوت نمایند که چنین فرد بی سواد بی اطلاع ونادانی که از حل کوچکترین وساده ترین وپیش پا افتاده ترین احکام عاجز بوده با آن کسیکه تمام علوم و مسایل مانند کف دست در نزد وی حاضر بوده یکسانند لاوالله .

جواب ما
جواب ۱: سوال کننده در سفر نبود بلکه مقیم بود و امیر المومنین عمر رضى اله عنه  فکر کرد که آب نیافتن مقیم، چون آب نیافتن مسافر نیست، چون مقیم بالاخره دیر یا زود به آب میرسد ولی حضرت عمار به یادش آورد و داستانی را به او تذکر داد که فرقی ندارد و حضرت عمر فورآ نظر عمار را پذیرفت.
در کتب ما این روایت در باب و  در فصل نبودن آب در آبادی نوشته شده است.
جواب ۲: اشتباه رهبر دلیل نالایقی نیست آنها معصوم نبودند.
امیر المومنین علی هم اشتباه کرد. اشتباه که تعجب ندارد. به حضرت عمر گفت که خودش شخصاً به جنگ نرود تا شکست اول شکست آخر نباشد.
اما در زمان خلافت خودش، شخصاً به جنگ امیر معاویه و خوارج رفت.

حضرت عمار هم در یک مرحله حکم را نمیدانست و خیال کرد تیمم یعنی در خاک غوطه زدن !!
جواب ۳: نادانی رهبرانی در یک موضوع دلیل نالایقی آنها نیست حضرت علی هم نمیدانست که بعد از آمدن آب مذی، غسل واجب نمیشود.

این نکته در کناب ما هم هست و در کتب شما هم با کمی فرق هست.

قول الصادق (ع ) ان علیا ( ع ) کان رجلا مذاء فاستحى ان یسأل رسول الله صلى الله علیه وآله لمکان فاطمه ( رضى الله عنها ) فامر المقداد ان یسئله فقال لیس بشئ وقال الجمهور وانهما ناقضان إلا مالکا فإنه قال المذی إذا استدام به لا یوجب الوضوء لان علیا ( ع ) قال کنت أکثر الغسل من المذی حتى تشفق ظهری فسالت رسول الله صلى الله علیه وآله فقال انما یکفیک ان تنضح على فرجک وتتوضأ للصلاه وهو بعد التسلیم محمول على الاستحباب

(تذکره الفقهاء العلامه الحلی شیعه مذهب).

یعنی صادق گفت :علی مردی بود که خیلی به مذی ( آبی که قبل از منی خارج میشود ) دچار میشد و خجالت میکشید از رسول الله حکمش را بپرسد ( بخاطر اینکه رسول الله پدر زنش بود ) … الی آخر که رسول الله فرمود وضو کافیست و غسل لازم نیست

و علی میگوید حکمش را نمیدانستم و بیهوده از بخطر آمدن آب مذی غسل میکردم تا آنجا که کمرم شکست ( کار سختی بود )

پس دیدید علی هم حکم این دستور ساده را نمیدانست

جواب ۴: باید به پیامبر ایراد بگیری که چگونه معلمی بود که شاگردش از حکم وضو و تیمم نیز بی اطلاع بود با این وجود نه فقط او را (عمر را) طرد نکرد که بلکه عمر از مقربین بود.

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …