‏آیا عایشه بر علیه علی جنگ کرد؟!

شبهه شیعهعایشه با شرکت در جنگ جمل مرتکب گناه عظیمی شد و مسئول قتل هزاران نفر مومن استمگر علی علیه السلام رهبر مسلمین نبود؟؟؟ قران خطاب به زنان پیامبر گفته (وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ (احزاب: ۳۳)
در خانه های خود بنشینید .سوال ما اینه که وقتی همچنین سخنی در قرآن هست وقتی خود شما اهل سنت حدیث دارید : من رای من امامه شیئا یکرهه فلیصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات مات میته جاهلیه"
اگر کسی از پیشوا و زمامدار خویش چیز ناخوش آیندی مشاهده کرد باید که صبر کند زیرا اگر کسی از دستگاه خلافت و مسلمانان پیرو آن ها یک وجب دور شود و بر آن بمیرد مانند مردگان جاهلیت مرده است.
چرا عایشه به خونخواهی عثمان قیام کرد؟؟؟؟ پس قطعا گناه بزرگی مرتکب شده.
حتی اگر بر فرض محال کار حضرت علی هم اشتباه بود این گروه نبایست یک وجب از دستگاه خلافت دور میشد و تخلف میورزید.

جواب اول ما
ما از شما میپرسیم چرا چنین زن قاتلی باید زن آخرین پیامبر الله باشه ؟؟؟
جواب شما معمولا اینه :
((چرا نداره زن لوط و زن نوح هم نابکار بودند!))
باز جواب ما اینه :
ولی اونها را الله در دنیا عذاب کرد
باز جواب شما اینه:
((قرار نیست همه گناه کاران در دنیا عذاب شوند !))
باز جواب ما اینه :
((درسته اما قرار نیست که (قاتل و توطئه گر ، بزعم شما ) تا آخر عمر در کنار پیامبر صلی الله علیه وسلم در زیر یک سقف …. با ایشان باشه)) !

جواب دوم ما
ما میگوییم اگر عایشه مسئول خون یک نفر هم میبود باید علی او را قصاص میکرد شما که عایشه را مسئول خون هزاران مومن میدانید و هر روز هم تعداد را زیاد میکنید!!!!
پس عایشه میبایست هزاران مرتبه قصاص میشد
علی چرا تعلل کرد؟ نگویید مصلحت نبود
آن علی که در یک روز ۴۰۰۰ خارجی که بر سر ، نشانه سجده داشتند را کشت
آن علی که شهید شدن ابر مردانی چون طلحه و زبیر ،به اعتبارش لطمه نزد، اگر عایشه را مجازات نکرد پس مصلحتی در کار نبود اگر با عایشه بهترین رفتار را کرد پس مصلحتی در کار نبوده

و میتوانست عایشه را در گرما گرمی جنگ بکشد. چرا نکشت ؟
تنها یک جواب جلوی ماست
شما دروغ گو هستید البته تاویل کنندگان بی تجربه ای نیز هستید
از نظر من نه علی نه عایشه نه طلحه نه زبیر هیچکدام مسئول جنگ جمل نیستند
افرادی مثل شما شیعه ها ، در اون زمان نیز فتنه گر بودند و حالا هم هستند و نمیگزارند فتنه آرام بگیرد و هی در فتنه تاریخ میدمند
حالا که علی در سر بزنگاه به عایشه ناز کتر از گل نگفت
بین شما با علی یک نقطه مشترک هم نیست
آنچه که اینجا نوشتم هم یک دلیل از ده ها دلیل من است که شما از عمل علی بیزارید
از نظر ما جواب این سوال که چرا علی به عایشه چیزی نگفت اینست که علی میدانست نیت عایشه درست بود و نیت اصلاح داشته و در شروع جنگ جمل دست نداشته و اونها میخواستند جنگ را آرام کنند که نشد
ونیتشان کشتن قاتلان عثمان بود که اون کار ،از نظر علی نیز حوب بود


جواب سوم ما
بیاید ببینیم چه کسانی جنگ جمل را راه انداختند؟؟؟؟
از نظر ما همان ها که حسین را بردند به صحرا ، بعد دست بیعت به یزید دادند و شهیدش کردند ، مسئول جنگ جمل نیز هستند
همانها که بعد از آنکه حسین را کشتند ، خودشان گریه کردند و سینه زدند و یا حسین مظلوم سر دادند
همان ها که در لشکر علی و در رکابش میجنگیدند
اما وقتی دیدند علی دارد بر معاویه پیروز میشود محاصره اش کردند که صلح کن و مجبورش کردند به صلح
و بعد صلح ،جنگ نهران را براه انداختند
بعدش علی را شهید کردند
همانها که حسن چون اونها را دید ،فهمید با این افراد منافق نمیتواند معاویه را شکست دهد پس صلح کرد همانها مسئول جنگ جمل هستند.
همان ها که قبلش عثمان را شهید کرده بودند
در جنگ جمل نیز وقتی دیدند علی و عایشه بتوافق رسیدند شبانه جنگ را خلاف میل علی و عایشه روشن کردند
و پیروان اونها تا امروز در این فتنه میدمند

جواب چهارم ما
این نکته را بدانید که ما یاران رسول را معصوم نمیدانیم در پرتو این باور، در اختلاف بین علی و عایشه اگر حق با علی هم نمیبود از مقام او چیزی کاسته نمیشد و برعکس
خود علی وقتی خوارج را در جنگ نهروان قتل عام کرد، دنبال جسد ذوالثدیه گشت تا پیداش کرد و از مردم پرسید میشناسیدش ؟گفتند هان در فلان مسجد دیدمش و علی اینجا از خوشحالی سجده شکر کرد چون مطمئن شد در این جنگ نهروان حق با او بوده

((بنا بر آنچه که از رسول الله شنیده بود که ذوالثدیه در سپاه باطل است))
پس علی هم نگران بود که مبادا برحق نباشد
سر خون آلود طلحه را که در جنگ جمل دید گفت ای کاش بیست سال قبل مرده بودم
و عایشه نا خواسته به ماجرا کشیده شد .

قاتلان حضرت عثمان با جعل نامه و فرستادن آن به قبایل (( بنام و از طرف عایشه ))به مردم اینطور وانمود کرده بودند که حضرت عایشه مشوق قتل عثمان بودند
لذا ایشان مجبور این حرکت شدند تا دروغ بودن قضیه نامه ها را نیز نشان دهند

شما فکر میکنید که صحابه باید معصوم باشند و ما عقیده داریم اونها بشر بودند معصوم نبودند

اونها در مورد خلافت علی رضی الله عنه اختلاف نداشتند و میدانستند که او آدمی خوب و برحق است و از خون حضرت عثمان بری است
اما در باره زمان مجازات قاتلان عثمان اختلاف داشتند علی میدید قدرت ندارد که قاتلان را مجازات کند اونها گمان کردند که دارند

اما حرف من اینه که کنکاش بر سر یک واقعه گذشته، حادثه ای که خود علی ، به قربانیان باز مانده از این توطئه چیزی نگفته بلکه حتی به توطئه گران چیزی نگفته کاریست مشکوک کاریست خلاف روش علی
سنی بعنوان وارث حقیقی علی به روش امیرالمومنین علی ادامه میدهد

ما عقیده داریم علی بیشتر از شما دین را میفهمیدما عقیده داریم عایشه برای جنگ بلند نشد زن و مرد موظفتد که فتنه را خاموش کنند به هرحال ما به فیصله علی راضییم …. قصه کوتاه!!

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …