آیا کتاب «الأنوار النعمانیه» در نزد شیعه ها صحت دارد ؟

پاسخ شیعه: ما شیعیان مانند اهل سنت نیستیم که کتابی را غیر از قرآن مجید به طور کامل صحیح بدانیم . بلکه مبنای عملی و علمی ما سند روایات موجود در کتب است .
کتاب انوار نعمانیه مرحوم جزائری، کتاب روایی است که در آن مجموعه ای روایات را جمع آوری کرده است که در بین آنها مانند سایر کتب، روایاتی صحیح، ضعیف و یا حتی در بعضی موارد مجعول موجود است و باتوجه به برخی از مطالب تندی که در این کتاب وجود دارد برخی از بزرگان همانند مرحوم انگجی در پاروقی جلد ۲ صفحه ۱۰۸ انوار نعمانیه می نویسد: خواندن برخی از کتب سید نعمت الله جزایری شرعا اشکال دارد.

                                                                                                                                                

پاسخ اهل سنت:
باز هم جواب مبهم و گنگ و گیج کننده
اول بدان که تهمت زدی، و اهل سنت فقط قرآن کریم را بی نقص میداند.
و درباره کتب حدیث نیز، دربست همه چیز را قبول ندارد بلکه تحقیق میکند که کدام صحیح است و کدام ضعیف.
اما بعد از تحقیق دیگر شک نمی کنند و میگویند صحیح ترمذی و ضعیف ترمذی.
و در مورد بخاری و مسلم نویسندگان آن خود زحمت تحقیق را کشیده و از هزاران حدیث فقط یکدهم را انتخاب کردند و هزار درصد یقین داشتند که صحیحترین را انتخاب کرده اند.
و اگر شما بتوانی خلاف این را ثابت کنی ما هم قبول میکنیم زیرا بخاری قرآن نیست که در آن چون و چرا نتوانیم کنیم.
اما بعضی از حقایق علمی نیز هزار درصد درست است
مثلا اگر در کتابی بخوانیم که در سال ۱۳۱۰ شمسی رضا شاه و در ۱۳۵۰ محمد رضا شاه و در سال ۱۳۶۰ خمینی و در سال ۱۳۸۰ خامنه ای برا ایران حکم راندند این هزار در صد درست و نیازی به مِن مِن نیست
حالا برگردیم به کتاب الانوار النعمانیه
شما میگوید ما کتاب را دربست قبول نداریم اما نمیگویید کجایش را قبول ندارید
و این را نیز نمیگویید آیا این رای همه علمای شماست و اجماع است یا رای فردی است
اگر رای فردی است که قیمتی ندارد، اگر رای همه علمای شیعه است معلوم فرمایید که کدام قسمت کتاب را قبول ندارند
شما گنگ و مبهم حرف میزنید زیرا دارید تقیه میکنید وگرنه حرفهای سید نعمت الله جزایری حرفهای دل شماست
اگر نیست چرا او را دانشمند عالیقدر مینامید؟ این چه دانشمند عالیقدری است که بقول خودتان خواندن بعضی از بخشهای کتابش اشکال شرعی دارد ؟!!
اما در همان حال نمیگویید کجای کتاب خواندنش اشکال شرعی دارد و چرا!!
فقط یک جواب مبهم سرهم بندی کردید.
و از همه مهم تر، شما در مورد مردی که مثلا میگوید کعبه را باید خراب کنیم چه نظری دارید؟
نعمت الله جزایری از این بدتر گفته و در کتابش نوشته که قرآن تحریف شده و و آشکارا میگوید که خیلی از آیاتش را قبول ندارد
اگر ما کسیکه بگویید قبله مسلمانان ، کعبه نیست را بعنوان دانشمندی بزرگ برسمیت بشناسیم،پس خود ما هم یکجای کارمان اشکال بزرگی دارد
اگر ما فقط از این دانشمند یک انتقاد مبهم کنیم که بعضی حرفهایش اشکال دارد اما نگوییم و مشخص نکنیم که این گفته که کعبه قبله نیست کفر است و گوینده اش کافر است
پس در این حالت خود ما هم بر عقیده او هستیم
و این است حال شما!
کسیکه آشکارا کتاب نوشته که قرآن تحریف شده و این قرآن کاستی های دارد، در بین شما بسیار عزیز است و به زیارت قبرش میروید !!
حالا ببینیم چرا شیعه نمیتواند نعمت الله جزایری را بد بگوید
اول خوب است بدانید که این مرد فقط در سه قرن پیش میزیسته دیگر نمیدانم که چگونه توانسته احادیث پیامبر را جمع آوری کند ؟ شاید او مثل استادش در دروغگویی دکترا داشته !!
استادش کی بود ؟ آیا میدانید ؟!!
او مهم ترین شاگرد ملا محمد باقر مجلسی بود و سالها در خانه آن مرد خبیث شب و روز زندگی میکرد! و دستیارش در جعل حدیث بود !!
نه فقط این! که در نوشتن دو کتاب بسیار مهم شیعه ( بحار الانوار ۱۱۰ جلدی در حدیث !!! و مرات العقول در شرح کافی ) استاد خود را یاری داده
بله این همان مردی است که حالا شیعه میگوید خواندن بخش هایی از کتابش اشکال شرعی دارد.
اگر او را بد بگویند کل مذهبشان زیر سوال میرود زیرا مذهب فعلی شیعه فقط سیصد و اندی سال قدمت دارد
مذهب شیعه فعلی را، مجلسی و شاگردش جزایری برای شیعه ها ساخته اند
اگر خواندن کتاب جزایری اشکال شرعی دارد پس کل مذهب شیعه امروزی، سراسر اشکال شرعی است .
شیعه آیا جوابی دارد بگوید اما مجادله بی هدف نکند!

 

نویسنده: سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …