من آنم که رستم یلی بود در سیستان

شیعه ها برای اثبات ادعاهای خود،حوادث تاریخی را شاهد میاورند.
وقتی میگوییم با وجوداینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم، اول به سن پختگی؛ یعنی بسن ۴۰ سالگی؛ رسیدند و بعد مبعوث شدند، چرا مهدی شما در ۵ سالگی امام شد؟ و امام دهم شما چرا در ۸ سالگی امام شد؟
میگویند: چرا ندارد همانطورکه عیسی و یحیی در کوچکی مبعوث شدند، به همان صورت، مهدی هم امام شد.
میگوییم: عمر امت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم معمولا تا ۷۰ سال است، مهدی مگر از این امت نیست که ۱۲۰۰ سال است که زنده است؟
میگویند مگر حضرت نوح عمری طولانی نداشته است!
می پرسیم: شماها میگویید که در هر نقطه زمین بگویید یا اباصالح مدد ( لقب مهدی ابا صالح است ) او میشنود و اگر بخواهد فورآ حاضر میشود. این چگونه ممکن است؟
یعنی مهدی چگونکه این مسافت های طولانی را میپیماید؟

جواب میدهند : آیا در قرآن ندیدی، آنکس که علم الهی داشت، مسیر بین آسیا و آفریقا را در یک چشم بهم زدن پیمود؟ دست خالی رفت و با تخت ملکه سبا برگشت؟ یعنی مهدی از او کمتر است که نتواند؟
باز میپرسیم: بسیار خوب بفرض که مثل برق از شرق برود غرب، اما اگر در آن واحد یکی در شرق و یک در شمال و یکی در جنوب و دیگری در غرب مهدی را بخوانند، یعنی اگر در یک لحظه هزاران نفر، در هزار مکان مختلف،همزمان یا مهدی ادرکنی بگویند! او چگونه به داد همه میرسد؟!
میگویند:چرا نه! آیا ملک الموت در یک لحظه و همزمان، جان صد ها نفر را در صد ها شهر مختلف نمیگیرد؟ مهدی هم مثل او.


میگویند: عصای موسی پیش مهدی است!!
این را امام صادقشان گفته که انگشتر سلیمان و عصای موسی پیش ماست میدهیم به مهدی!
میگوییم :امام صادق از کجا بدستش رسید؟
میگویند: از علی و علی از حضرت محمد گرفت!!
میگوییم: چر آنها خودشان از عصای موسی بهره ای نگرفتند؟
میگویند: این از اختیارات مهدی است و از اختصاصات مهدی……..پس مهدی اینها عصای جادویی هم دارد
میگوییم: این سابقه نداشته پیامبری بر تمام کره زمین حکم براند!
میگویند: ذوالقرنین حکم رانده و مهدی از این لحاظ شبیه به ذوالقرنین است!
میگویم: ولی این نبوده که پیامبری زنده شود باز ناپدید شود باز پیدا شود!
میگویند ذوالقرنین همینطور بوده این هم مثل او!
میگوییم: شما میگویید مهدی در گهواره سخن گفت مگر این ممکن است؟
میگویند: علم شما اندک است، مگر عیسی در گهواره سخن نگفت؟
میگوییم: شما شیعه ها میگویید مهدی که الان ۱۲۰۰ سال عمر دارد، اگر ظهور کند ۴۰ ساله بنظر میرسد!! مگراین ممکن است که اثر زمان بر چهره و بدن او متوقف شود ؟

میگویند: چرا ممکن نیست آیا داستان اصحاب کهف را در قرآن ندیده اید، که مردان ۳۳۰ ساله چون جوانان ۲۹ ساله بودند؟ ایا مهدی از اصحاب کهف مقامش کمتر است؟
خلاصه هر سوالی که بپرسیم، شیعه جواب میدهد و آن سوالی که شیعه جواب درستی برایش ندارد این است:
میپرسم :ای مهدی (ای کسیکه هرچه خوبان همه تنها دارند تو یکجا داری )
هر کدام از اشخاصی که تو خودت را با آنها مقایسه کردی، فقط یک هنر داشت، اما قرآن با آب و تاب درباره همان یک هنر آنها سخن ها گفته است.
درباره بعضیهایشان، صفحاتی را اختصاص داده، حتی اسم چند سوره نیز بنام این اشخاص است، اما تو که مجموع این هنرها را یکجا داری چرا قرآن ترا نمیشناسد؟!!
شیعه ها میگویند: جواب این سوال را وقتی میگوییم که شما اول جواب دهید چرا نام محمد در کتب آسمانی پیشین نیست؟
میگوییم :نام محمد در کتابهای آسمانی بود بعد از آمدن محمد صلی الله علیه و سلم، آنها کتاب خود را تغییر دادند و نام را حذف کردند.
شیعه میگوید: چون الله می دانست مردم نام مهدی را هم از قرآن حذف کنند، پس به همین خاطر اصلا نام او را ننوشت!
میگویم :آفرین به این روش مجادله!! اما باز یک ایراد ما پابرجاست:
اگرچه نام محمد از کتب تورات و اینجل حذف شد اما خود محمد نشانه و معجزه های داشت و بزور همین معجزات توانست دین خود را پایدار کند، اما مهدی زنده شما هیچ معجزه و نشانه ای ندارد جز اینکه میگوید:

من آنم که رستم یلی بود در سیستان!!
من آنم که موسی داشت عصا !!
من آنم که عیسی سخن گفت در گهواره!!
من آنم که نوح صد ها سال عمر کرد
من آنم که ذولقرنین تمام کره زمین را فتح کرد!! ووووووووو

اگر مهدی شما یک بینه روشن بما نشان میداد به او ایمان میاوردیم، اما اینکه مهدی را میچسبانید به رستم دستان ، این روشی نامعقول است !
گیرم پدر تو بود فاضل
از فضل پدر ترا چه حاصل ؟
آری انبیا فاضل بودند
اما مهدی خودش چی دارد ؟ نشان دهید!
میگویند معجزات مهدی در زمان ظهورش آشکار میشود!
میگوییم همانطور که مسیحیانی قبل از ظهور محمد به ایشان ایمان نداشتند بر آنها شماتتی نیست، پس بر ما هم که به مهدی شما ایمان نداریم،ایرادی نیست.

میگویند مسیحیان و یهودیان مومن،قبل از ظهور محمد، به ایشان ایمان داشتند چون نامش در کتابهایشان بود
میگویم در کتاب ما که نام مهدی نیست پس ما به چه حجتی به او ایمان بیاوریم
میگویند به حجت نوشته های محمد باقر مجلسی (که ۳۰۰ و اندی سال پیش زندگی میکرده) باید به او ایمان بیاورد !
و میگویند مگر هرچیز باید در قرآن نوشته شده باشد؟ مگر قرآن شماره رکعات نماز ظهر را مشخص کرده؟
میگوییم: ولی مهدی مجموعه فضایل همه انبیاء را دارد و بیشتر… او از جزییات نیست او را با عدد رکعت های نماز ظهر شبیه ندانید
میگویند: گفتیم که اگر قرآن نامش را مینوشت قرآن را عوض میکردند !
اینجا دیگر من ازکوره در میروم و میگویم مردی با اینهمه قدرت که مجموعه قدرت انبیا را یکجا دارد از عصای موسی تا انگشتر سلیمان تا دم عیسی تا عمر نوح تا زور ذوالقرنین،…….باز چرا مثل یک متهم فراری (مثل اسامه بن لادن) مخفی است، پس دروغ میگویید هیچ اسلحه ای ندارد !
اگر بن لادن اسلحه آمریکا را میداشت یک لحظه در غار مخفی میشد!
اقلا بن لادن هرچند گاهی یک اعلامیه صادر میکند و آمریکا را میترساند، اما این مهدی شما اینقدر از آمریکا و امثال آمریکا واهمه دارند که با وجودیکه زنده است میترسد نامش را آشکار کند و اعلامیه پیشکشش

این مهدی از همان عصای موسی که در دست دارد ؛ولی از آن استفاده نمیکند؛ باید خجالت بکشد !!
شیعه میگوید: مگر خداوند قدرت بی پایان ندارد، پس چرا از آن استفاده نمیکند و کافران را نابود نمی نماید؟ مهدی هم مثل او !!!
میگویم فقط همین یکی مانده بود که مهدی را با الله مقایسه کنید که کردید!!
دیگر چیزی نداریم که در جواب بگوییم جر اینکه دعا کنیم الله شماها را هدایت کند. آمین.

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …