قرآن چون سدی عظیم، جلوی علمای شیعه ایستاده است!

علمای شیعه بخوبی میدانند که بزرگترین  نقطه ضعف مذهبشان این است که  قرآن کریم درباره علی و امامت، هیچ سخنی ندارد.و  دیوار آهننن در جلوی  آنها،خود قرآن است زیرا عالم شیعی میتواند هرچیز را عوض کند الا آیه قرآن را، هرچیز را عوض کند حتی اذان را! الا آیه قرآن را!! چرا؟ چون   قرآن یک کتاب عادی نیست..

که بتوان به آن  آیه ای را اضافه کرد یا آیه ای را دستکاری کرد و  یا حتی ادعا کرد که آیه ای از آن حذف شده است!  و یا نام علی  و غیر علی را در لابلای کلمات جای داد،
 شیعه هرگز  نمیتواند چنین کند، نه اینکه از مخالفت اهل سنت بترسد، نه او به اهل سنت اهمیتی نمیدهد بلکه برای نظر  کل جهان، اهمیتی قایل نیست، شیعه کارخودش را میکند!
شیعه حتی کلمات  اذان را زیاد کرد بلکه  عوض کرد !! شیعه حتی که به یاران پیامبر، حتی که به  همسران پیامبر خودش  ناسزا گفت، شیعه حتی که به پیروان خود قبولاند، پسر بچه ای ۵ ساله امام است و این پسر بچه از حضرت ابراهیم هم بالاتر است و این پسر بچه  1170 ساله است و حالا هم زنده است و این پسر بچه نامرئی است! اما هست همه جا هست!!
شیعه حتی به پیروان خود باوراند که ابولولو مجوسی شبیه به  امامزاده است و باید بارگاه داشته باشد! و باید مردم بزیارت قبرش بروند! شیعه همین اواخر مسجد جمکران را در قم  را حرم مقدس کرد و ملیونها نفر سالانه به زیارت آنجا میکشاند!!

پس چیزی که پیش شیعه پشیزی ارزش ندارد، موافق ماندن یا نماندن  با اهل سنت است!
درد شیعه از جایی دیگر است! شیعه نمیتواند قرآن را عوض کند زیرا قرآن از طرف الله حفاظت شده و الله اجازه نمیدهد که  شیعه و یا  غیر شیعه قرآن را عوض کنند
چرا الله اجازه نمیدهد در قرآن دست ببرند ؟!!
این خودش سوالی است که چرا الله اجازه داده در دینش تحریف ها صورت بگیرد، احادیث صد درصد عوض شوند  عبادات عوض شود احکام عوض شود مرد مقدسی بنام امام زمان به دین اضافه شود، قبر ها ساخته و پرستش شوند ولی اجازه نداده  یک نقطه قرآن جابجا شود؟!!
جواب این است که الله، چون دیگر پیامبر نمیفرستد، پس کتاب قرآن را از دستبرد مصون نگه داشته، تا فردای قیامت، اون مردی که از پدر مادر شیعه یا سنی زاده شده، نتواند بگوید:
 ای الله تقصیر من چیست که حسین پرست و قبر پرست شدم؟! تقصیر من چیست که  عزاداری و بر سر و سینه زدن را عبادتی عظیم دانستم؟
ای الله منکه پیامبر ترا ندیده بودم، منکه حرفهایش را نشنیده بودم!
پدر و مادرم بمن گفتند این قرآن خدا و سنت رسول است که سینه زنی را تشویق میکند و امام زمان را حاضر و ناظر و فریاد رس میداند،  و این سخن رسول توست که میگوید صیغه کردن، ثواب   هفتاد حج را دارد.

من گناهم چیست که مرا در قرون بعدی به  دنیا فرستادی و عمر را در قرن اول؟!

و  برای همین  که مبادا کسی بهانه تراشی کند،الله قرآن را محفوظ قرار داد
آنروز الله خواهد گفت: پیامبر مرا ندیده بودی در عوض کتابم را که دیده بودی!  من قرآن را برایت بی کم و کاست و یا زیاد شدن، برایت محفوظ نگه داشته بودم، قرآنی که در خانه ملای تو بود در خانه ملای سنی هم بود در خانه هر کس دیگر هم بود، چرا در قرآن ننگریستی؟!  میگوید یا الله من عربی نمیدانستم ؟ میگوید چگونه مثل بلبل  انگلیسی صحبت میکردی خب عربی هم یاد میگرفتی !
راز محفوظ ماندن قرآن همین است، البته این راز، باید ملحدان را نیز  از خواب غفلت بیدار کند، تا بدانند این جهان آفریدگاری فعال دارد والا هیچ تفسیری برای اختلاف نکردن در قرآن وجود ندارد، هیچ تفسیری برای این وجود ندارد که با وجود دشمنی و  بی حیایی علمای شیعه ( یا از دید شیعه، با وجود  دشمنی و بی حیایی علمای سنی ) این کتاب قرآن دست نخورده باقی مانده باشد.
سنی و شیعه در هرچیز اختلاف دارند اما در قرآن بطرز عجیبی اتفاق نظر دارند حتی درباره جابجایی یک کلمه هم اختلاف نظر ندارند حتی در یک نقطه هم اختلاف نظر ندارند!

شیعه در طول تاریخ،  چندبار دست به  طغیان عظیم زده و شب را روز و روز را شب  جلوه داده، قرامطه شیعه مذهب، در حرم مکه در درون مسجد الحرام مردم را کشتند و حجر الاسود را دو نیم کرده و  با خود بردند!!
صفوی ها مردم را زنده زنده خوردند!! قبر یکی از امامان ۴ گانه اهل سنت را به مستراح تبدیل کردند، اذان را عوض کردند حتی تا حدودی قبله را …. علمای آن  دوره شیعه زمزمه های کردند که آیاتی از قرآن حذف شده، اما پیروان آنها که امروز بر سر حکومتند، این گفته را قبول ندارند و سعی میکنند حرف علمای صفوی  را تاویل کنند ! چرا چون الله اجازه نمیدهد!
جالب اینکه صفوی ها با آنهمه طغیان، در حالیکه در خیابان علنا لواط میکردند و شراب میخوردند و ایضا شزاب را  به زور  به سنی ها مینوشاندند,و  کلمه شهادتین  آن قوم تبهکار، لا اله الا الله و اسماعیل ولی الله بود، و ایضا  با وجودیکه علمایشان زمزمه تحریف قرآن را سر داده بودند، ولی باز حتی این صفوی ها  خونخوار  و وحشی نیز در قرآن دست نبردند !چرا؟ چون الله اجازه نمیداد!
بعضی چیزها خارج از اختیار بشر است، مثل مرگ، مثل مثل اجازه نداشتن برای  دستبرد به زدن  قرآن!
اسماعیلی ها امام زنده دارند او را میپرستند، مثلا  حج را معنی کرده اند به دیدن روی امام!!!
این امام ها یا بهتر بگوییم این اله ها، هرچه بگویند عوام  اسماعیله از انها  حرف شنویی دارند،
این هم  شده در تاریخ که امام اسماعیلی به پیرو خود گفته خود را بکش و او فورا خود را کشته یا مقطوع النسل کرده !!

این امامان معبود  اسماعیلی نیز   میگویند قرآن ۴۰ جزء دارد و ده جزء ان پیش ماست! و لکن الان شما اعجالتا همین  قرآن فعلی را بخوانید! البته  حتی این گفتار  که قرآن ۴۰ جزء دارد را نیز بصورت علنی نمیگویند! چرا چون الله نمیگزارد……
 وبلاخره  شیعه  خسته  و نامید از تغییر دادن و دستبرد زدن قرآن شد، . به همین قانع شد که به خودش   وعده سرخرمن بدهد و بگوید:
امام زمان که بیاید، قرآن جدیدی میاورد !!
اما همین شیعه را که محکم بگیری که چرا چنین میگویی خواهد گفت: من غلط بکنم که بگویم امام زمان قرآن را عوض میکند، همین قرآن است اما صفحه بندیش فرق دارد!!
این است قدرت الله!

اما شیعه ؛به گمان باطل خود؛ هنوز یک راه دارد، تنها راه باقی مانده برای شیعه این است که میگوید فلان و فلان آیه قرآن  در حق علی نازل شده است، باز چون این قوم  بمرض غلو دچارند، اینجا نیز بیماری خود را بروز میدهند و نه یک نه دو نه سه آیه که صدها آیه را در حق علی میدانند!!!
اما قرآن اینجا نیز راه را بر شیعه میبندد، یعنی هرچه ادعا کنند با مراجعه بمتن قرآن ثابت میشود که ادعایشان درست نیست! پس باز بیش از پیش رسوا میشوند.و بعضی از رسوای هایشان را اینجاها نوشتیم:

http://www.islamtxt.net/content/question/726
http://www.islamtxt.net/content/question/724
http://www.islamtxt.net/content/question/722
http://www.islamtxt.net/content/question/719
http://www.islamtxt.net/content/question/713
http://www.islamtxt.net/content/question/707
http://www.islamtxt.net/content/question/703
http://www.islamtxt.net/content/article/715
http://www.islamtxt.net/content/article/712
http://www.islamtxt.net/content/article/701
http://www.islamtxt.net/content/article/700
http://www.islamtxt.net/content/article/696

 و صدها آیه را درحق علی میدانند شوخی نمیکنم، صد ها آیه را در حق علی رضی الله عنه میدانند و حضرت علی از آنها بیزار است،
 گفتم که این قوم به مرض بی درمان غلو مبتلا است و به یکی دو آیه راضی نمیشوند که در حق علی باشد، به ده و بیست تا هم راضی نمیشوند! ( و عملا اما یک آیه هم نیست، نصف آیه هم نیست!!!)
 و  ما در این سایت همه ادعای انها را، یا  بررسی کرده ایم  یا  بقیه  را نیز ؛ اگر الله بخواهد؛ به نقد میکشیم!

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …