معمای نامها!! (۳)

شکی نیست که اسم نقش بزرگی را در زندگی شخص ایفا می کند وحتی در شرع اسلامی هم از زبان سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش شده است که برای فرزندانمان نامهای خوب وشایسته انتخاب کنیم

واسم نشان دهنده حب وعلاقه هم می باشد مثلا هر انسانی فرزندان خود را به نامهای نیکو نام گذاری می کند ویا نام افرادی را که به آنها علاقه دارد ودر نزدش محترم هستند برای فرزندانش انتخاب می کند واین چیزی است که عقل آن را قبول می کند ومسلما کسی حاضر نیست نامی بد ویا نام شخصیتهای پلید و یا دشمنان خدا ودین را برای فرزندانش انتخاب کند.
برای مثال هیچ شخص عاقلی نام فرزندش را فرعون یا هامان ویا سامری یا ابلیس نمی گذارد .
واما با این مقدمه ببینیم که کتب اثنی عشریه در این مورد چه گفته اند؟

روایاتی از کتب اثنی عشریه در مورد اهمیت اسم
(معاویه استعمل مروان بن الحکم على المدینه وأمره أن یفرض لشباب قریش، ففرض لهم، فقال علی بن الحسین : فأتیته، فقال : ((ما اسمک؟ فقلت : علی بن الحسین، فقال : ما اسم أخیک؟ فقلت : علی، فقال : علی وعلی؟ ما یرید أبوک أن یدع أحداً من ولده إلا سماه علیاً؟ ثم فرض لی فرجعت إلى أبی فأخبرته، فقال : لو ولد لی مائه لأحببت أن لا أسمی أحداً منهم إلا علیاً)).
الکافی ، للکلینی ، ۶/۱۹ ، بحار الأنوار ، للمجلسی ، ۴۴/۲۱۱ ، شرح اللمعه ، ۵/۴۴۳ ، وسائل الشیعه ، ۲۱/۳۹۵ ، ۱۵/۱۲۸ ، جامع أحادیث الشیعه ، ۲۱/۳۴۰ ، مستدرک سفینه البحار ، ۵/۱۷۰ ، ۱۰/۴۴۸ ، موسوعه أحادیث الشیعه ، ۱۲/۲۴۴ ، مستدرکات علم الرجال ، للشاهرودی ، ۵/۵۰۳ ، جواهر التاریخ ، للکورانی ، ۳/۳۷۱
(در این روایت آمده که وقتی معاویه رضی الله عنه مروان را بر مدینه گماشت ودستور دارد بر جوانان قریش مقدر کند و نوبت به علی بن حسین رسید مروان از او پرسید از نامش گفت علی و پرسید نام برادرت چیست؟پاسخ داد علی .مروان گفت علی وعلی ؟آیا پدرت می خواهد تمام فرزندانش را علی صدا بزند؟علی بن حسین می گوید برگشتم وبرای پدرم تعریف کردم پدرم گفت اگر ۱۰۰فرزند هم نصیب من شود دوست دارم که نام آنها را علی بگذارم)

در روایت دیگر اینطور آمده(((واعجباً لأبیک سمى علیاً وعلیاً؟ فقال : إن أبی أحب أباه، فسمى باسمه مراراً)). المناقب ۴/۱۷۴ ، بحار الأنوار ، للمجلسی ، ۴۵/۱۷۵ ، ۳۲۹ ، العوالم للبحرانی ، ۴۱۱ ، مستدرک سفینه البحار ، ۱۰/۴۴۸ ، بلاغه الإمام علی بن الحسین للحائری ، ۲۵۳

(واعجبا برپدرت آیا نام گذاری می کند تمام فرزندانش را به علی؟پاسخ میدهد که پدرم پدرش را خیلی دوست دارد به این دلیل نام فرزنداش را علی گذاشته) پس از روایات خود اثنی عشریه ثابت می شود که نام گذاری از رو محبت است و کسی که از کسی خوشش نیاید فرزندش را به آن نام گذاری نمی کند. همانطور که کسی از شیعه حاضر نمی شود فرزندش را یزید یا معاویه نام گذاری کند ویا ابوبکر وعمر وعثمان!

واز همه مهمتر روایات بسیار زیادی در کتب شیعه وجود دارد که از نام گذاری به نام های دشمنان اهل بیت نهی کرده اند/ (فعن ربعی بن عبد الله قال : ((قیل لأبی عبد الله علیه السلام : جعلت فداک إنا نسمی بأسمائکم وأسماء آبائکم فینفعنا ذلک ؟ فقال : إی والله وهل الدین إلا الحب ؟ قال الله : " إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم)).
(ربعی بن عبدالله می گوید به ابی عبدالله صادق گفتم فدایت شوم ما فرزندانمان را به نامهای شما وپدرانتان نام گذاری می کنیم یا برای ما نفعی دارد؟فرمود بله بخدا قسم نفع دارد وسپس این آیه را خواندند: اگر شما الله را دوست دارید من را اطاعت کنید تا خداوند شما را دوست داشته و گناهانتان را بیامرزد) بحار الأنوار ، للمجلسی ، ۱۰۱/۱۳۰ ، جامع أحادیث الشیعه، للبروجردی ، ۱۶/۲۰۹ ، ۲۱/۳۳۶ ، مستدرک سفینه البحار للنمازی ، ۵/۱۷۱ ، ۱۰/۴۴۷ ، تفسیر العیاشی ، ۱/۱۶۷ ، تفسیر نور الثقلین ، للحویزی ، ۱/۳۲۷

عن أبی عبد الله علیه السلام قال : ((قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم : استحسنوا أسماءکم فإنکم تدعون بها یوم القیامه قم یا فلان بن فلان إلى نورک، وقم یا فلان بن فلان لا نور لک)). (ابی عبدالله می گوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند :نام های نیکو برای خود انتخاب کنید زیرا شما در روز قیامت با نامهایتان صدا زده میشود اگر نامتان خوب باشد می گوید ای فلانی بلند شو وبسوی نورت بشتاب واگر نام بد باشد می گویند ای فلانی بلند شو که برای تو نوری نیست) نهایه المرام للعاملی ، ۱/۴۴۸ش ، الحدائق الناضره یوسف البحرانی ، ۲۵/۳۹ ، ریاض المسائل للطباطبائی ، ۱۰/۵۰۴ ، جامع المدارک للخوانساری ، ۴/۴۶۱ ، الکافی ، للکلینی ، ۶/۱۸ ، تهذیب الأحکام، للطوسی ، ۷/۴۳۷ ، وسائل الشیعه، للحر العاملی ، ۲۱/۳۸۹ ، جامع أحادیث الشیعه، للبروجردی ، ۲۱/۳۳۲

وحتی بعضی از علمای شیعه در کتب خود بابی اختصاص داده اند با عنوان (باب کراهه التسمیه بأسماء أعداء الأئمه علیهم السلام)
وسائل الشیعه، للحر العاملی ، ۲۱/۳۹۸ ، مستدرک الوسائل للنوری الطبرسی ، ۱۵/۱۳۲

أبی جعفر علیه السلام قال : ((إن الشیطان إذا سمع منادیا ینادی باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال)). (ابی جعفر می گوید شیطان وقتی می شنود که شخصی نام دشمنان ما را صدا می زند زنده شده و تحت تاثیر قرار گرفته و خوشحال می شود)الکافی ، للکلینی ، ۶/۲۰ ، وسائل الشیعه، للحر العاملی ، ۲۱/۳۹۳ ، ۳۹۸ ، جامع أحادیث الشیعه، للبروجردی ، ۲۱/۳۳۷
أبی عبد الله علیه السلام قال : ((جاء رجل إلى النبی صلى الله علیه وآله وسلم فقال : ولد لی غلام، فماذا أسمیه ؟ قال : بأحب الأسماء إلی : حمزه)). تهذیب الأحکام، للطوسی ، ۷/۴۳۸ ، وسائل الشیعه، للحر العاملی ، ۲۱/۳۹۶ ، الکافی ، للکلینی ، ۶/۱۹
(از ابی عبدالله که مردی نزد رسول الله آمدند وگفتند خداوند پسری به من داده نامش چه بگذارم؟فرمود به اسمی که نزد من محبوب است حمزه)

واما ببینیم که نام فرزندان اهل بیت چه بوده آیا خودشان به گفته های خود عمل کرده اند؟
فرزندان سیدنا علی رضی الله عنه از کتاب الارشاد مفید باب ذکر اولاد امیرالمومنین جلد۱
فأولادُ أمیرِ المؤمنینَ صلواتُ الله علیهِ سبعهٌ وعشرونَ ولداً ذکراً وأُنثى : الحسنُ والحسینُ وزینبُ الکُبرى وزینبُ الصُّغرى المکنّاهُ أمّ کًلْثومَ ، أُمهم فاطمهُ البتولُ سیِّدهُ نساءِ العالمینَ بنتُ سیِّدِ المرسلینَ محمّدٍ خاتم النّبیِّینَ صلّى الله علیهِ وآلهِ .
وعُمَرُ ورُقیهً کانا توأمَینِ ، وأُمًّهما أُمُّ حبیب بنتُ رَبیعهَ والعبّاسً وجعفر وعُثمانُ وعبدُ الله الشُهداءُ معَ أخیهمِ الحسینِ ابن علیٍّ صلواتُ الله علیه وعلیهم بطفِّ کربلاءَ، أُمهم أُمُ البنینَ بنتُ حِزَامَ بنِ خالدِ بنِ دَارم .ومحمّدُ الأصغر المکًنّى أبا بکرٍ وعًبَیْدُاللهِ الشّهیدانِ معَ أخیهما الحسینِ علیهِ السّلامُ بالطّفِّ ، أُمُّهما لیلى بنتُ مسعود الدّارمیّهُ .

می بینیم که علی رضی الله عنه فرزندانش را به نام های دشمنان اهل بیت نام گذاری کرده ؟!آیا این کار حضرت علی باعث جان گرفتن شیطان می شود؟ما کاری به توجیهات رافضه نداریم و برادر ابوبکر پاسخش را دادند اما فقط می خواهم بگویم کار علی با احادیث کتب شیعه در تضاد است یا خیر؟

حال نامهای فرزندان حسن بن علی رضی الله تعالی عنهما
وأمّا عَمْروٌ والقاسمُ وعبدُ اللهِ بنو الحسنِ بنِ علیّ رضوانُ اللهِ علیهم فإِنَّهم استُشْهِدُوا بینَ یَدَیْ عمِّهم الحسینِ علیهِ السّلامُ بالطّفِّ رضیَ الله عنهم وأرضاهم وأحسنَ عن الدِّینِ والإسلام وأهلهِ جَزاءهم .  * وعبدُ الرّحمن بن الحسنِ رضیَ اللهُ عنه خرجَ معَ عمِّه الحسینِ علیهِ السّلامُ إِلى الحجِّ فتُوفِّیَ بالأبواءِ وهومُحْرِمٌ . والحسینُ بنُ الحسنِ المعروفُ بالأثرم کانَ له فضلٌ ولم یکنْ له ذِکر فی ذلک.
وطلحهُ بنُ الحسنِ کانَ جَواداً . الارشاد مفید جلد دوم صفحه ۲۶

واما فرزندان امام زین العابدین رضی الله عنهما
ذکر أولادِ علیِّ بنِ الحسینِ علیهما السّلامُ وولد علیّ بن الحسینِ علیهما السّلامُ خمسهَ عشرَولداً : محمّدٌ المُکنّى أَبا جعفرٍ الباقر علیهِ السّلامُ ، أًمُه أُمّ عبدِاللهِ بنتُ الحسنِ بنِ علیِّ بنِ أَبی طالب علیهم السّلامُ . وعبدُاللهِّ والحسنُ والحسینُ ، أُمُّهم أُمُّ ولدٍ . وزیدٌ وعمرُ،لأم ولدٍ.
والحسین الأصغرُ وعبدُ الرّحمنِ وسُلیمان ، لأمّ ولدٍ . وعلی – وکانَ أَصغرَ ولدِ علیِّ بنِ الحسینِ – وخدیجهُ، أًمُّهما أُمُّ ولدٍ ومحمّدٌ الأصغرُ، أُمُّه أمُّ ولدٍ.
وفاطمهُ وعلیّهُ وأُمُّ کلثوم ، أُمًّهنَّ أُمُّ ولدٍ.  ارشاد المفید جلد۲ ۱۵۵و۱۵۶

واما فرزندان محمد باقر رضی الله عنهما
باب/ ذکر ولدِ أَبی جعفرٍ علیه السلامُ وعددِهم وأَسمائهم
قد ذکرْنا فیما سلفَ أَنّ ولدَ أَبی جعفرٍ علیهِ السلامُ سبعه نفرٍ : أَبو عبداللهِ جعفرُ بن محمّدٍ – وکانَ به یُکنى – وعبدُاللهِ بن ّمحمّدٍ ، أُمُّهما أُمُّ فرْوَهَ بنتُ القاسمِ بنِ محمّدِ بنِ أَبی بکرٍ . وإِبراهیمُ وعبیدُاللهِ ، دَرَجا(۱)، أُمُّهما أُمُّ حکیمٍ بنتُ أَسِیدِ بنِ المُغیرهِ الثّقفیهُ.  وعلیّ وزینبُ ، لأمِّ ولدٍ / الارشاد المفید جلد۲ ص۱۷۶و ۱۷۷

فرزندان امام کاظم
باب/ عَدَدِ أَولادِهِ وطرفٍ مِنْ أخْبارِهِمْ
وکانَ لأبی الحسن موسى علیه السلامُ سَبْعَهٌ وثلاثونَ وَلَداً ذَکَراً وأنثى مِنْهم : علیُّ بن موسى الرضا علیهما السلامُ ، وابراهیمُ ، والعباسُ ، والقاسمُ ، لأمهاتِ أَولادٍ . وإسماعیلُ ، وجعفرُ، وهارونُ ، والحسینُ ، لأمّ ولدٍ . وأَحمدُ ، ومحمدُ ، وحمزهُ ، لأمّ ولدٍ . وعبدُ اللّهِ ، وإسحاقُ ، وعُبَیْدُ الله ، وزید، والحسنُ ، والفضلُ ، وسلیمانُ ، لأمَّهاتِ أَولادٍ . وفاطمهُ الکبرى، وفاطمهُ الصغرى، ورُقَیّهُ، وحَکیمهُ، وأُمّ أَبیها، ورُقیّهُ الصُغرى ، وکلثم، وأمّ جعفرٍ ، ولُبابَهُ ، وزینبُ ، وخدیجهُ ، وعُلَیّهُ ، وآمِنه ، وحَسَنَهُ ، ،وبریههُ ، وعائشهُ ، وأُمُّ سلمه ، ومیمونهُ ، وأُمُّ کلثوم ، لأمّهات أَولادٍ .
وکانَ أَفضلَ ولد أَبی الحسن موسى علیهم السلامُ وأنبَهَهُم وأَعْظَمَهُم قَدْراً وأَعلَمَهُمْ وأَجْمعَهم فَضْلاً أَبو الحسن علیّ بن موسى الرضا علیه السلامُ .
وکانَ أحمدُ بن موسى کریماً جلیلاً وَرِعاً، وکانَ أَبو الحسن موسى علیه السلامُ یُحِبّه ویُقَدِّمه ، وَوَهَبَ له ضَیْعَتَه المعروفهَ بالْیَسیرهِ . .
 جالب اینجاست که امام کاظم نام دختر خود را عائشه می گذارد واما در روایت های دیگر از رافضه می گویند امام دستور دادند به شخصی که نام دخترش را(حمیراء)گذاشته بود نام دخترش را تغییر دهد زیرا این نام باعث غضب خداوند میشود!!!

در آخر اینکه به شهادت کتب شیعه ائمه شیعه نام فرزندانشان را به نام های دشمنان اهل بیت نام گذاری کرده اند واز طرفی دیگر احادیثی نقل می کنند که ائمه از نام گذاری به نام های دشمنان نهی کرده اند آیا این تناقض نیست ونشان دهنده این نیست که ائمه شیعه دشمنی با صحابه وخلفاء الراشدین وامهات مومنین نداشته اند؟وعلمای شیعه کاسه داغتر از آش شده اند؟

 

نویسنده: الهاشمي

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …