چرا محمد صلی الله علیه و سلم ۱۱ همسر داشتند؟(۳)

حالا بعد از اینکه اثبات کردیم انگیزه اصلی ازدواج های متعدد رسول الله شهوت پرستی نبوده  به این سوال پاسخ میدهیم که پس انگیزه چه بوده است؟شما میدانید که ده سال زندگی پیامبر در مدینه تاریخ ساز ترین سالهای زندگی بشر  است.

 رسول الله صلی الله علیه وسلم ۵۳ سال  در مکه بودند، اما حتی همان ۱۳ سال آخر، هم چندان نتوانستند در زندگی مردم تاثیر بنهند. ولی  به مدینه که رسیدند تاثیرها شروع شد اول بر مردم مدینه، بعد مکه، بعد زندگی یهودیان، بعد زندگی شبه جزیره عربستان زیر و رو شد. کم کم تاثیر به روم هم رسید! بعد  از وفات ایشان به سرعت  این تاثیر جهانگیر شد و ایران وروم و یمن و شام و مصر به تصرف مسلمانها در آمد و دراندک مدتی به  مرز چین رسیدند و جاهای هم که تصرف اسلام در نیامد  به خاطر سقوط دو ابر قدرت از پی آمدهای  این ده سال  زندگانی پیامبر در مدینه در امان نماندند.
 کار به اینجا ختم نشد تاثیر این زندگی ده ساله به قرون و اعصار بعدی رسید و تا زمان امروز ادامه دارد همین حالا هم اگر شما به دنیا نگاه کنید علت اولیه خیلی از حوادث روزمره  برمیگردد به همین حکومت ده ساله رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه و هر عاقلی میداند که  این تاثیر تا روز قیامت نیز پابرجا خواهد ماند.

و فقط این نبود، زندگی ده ساله پیامبر در مدینه فقط بر جهان خارج تاثیر نگذاشت در روابط بین افراد فامیل و خانواده و محله ها نیز تاثیر شگرفی دارد. حتی که درکارهای شبانه روزی یک میلیارد  انسان  فقط در زمان ما ( و میلیاردها مسلمان مرده و نیامده در گذشته و آینده ) هم همین حکومت ده ساله حکمران است.
خلاصه شما هیچ  سالهای دیگری را در تاریخ بشر  نمیتوانید پیدا کنید که چنین تاثیر شگرفی بر جهان داشته باشند. 
در زمان ما اگر در جایی قرار باشد واقعه مهمی بوقوع بپبوندد تمام خبرنگارها به آنجا هجوم میبرند مثلا جام جهانی. فوتبال……. یا مثلا میبینی رهبر یک کشور به کشوری دیگر میرود دهها دوربین فیلمرداری از زاویه های مختلف این رخداد ها  را ثبت میکنند، هرچند  یک دوربین هم کافیست اما میخواهند چیزی از قلم نیافتد.
  یک  دلیل از دلایل  ازدواج های متعدد رسول الله همین بود که  شاهدانی (مثل همین دوربین های فیلم برداری) برای این دهسال بسیار بسیار مهم و سرنوشت ساز مورد نیاز بودند.


ملحدمیگوید:
نمودار زیر به نیکی نشان میدهد که آیا پیامبر اسلام جهت به کمک به بیوه زنان زن میگرفته است یا در انتخاب این زنان واقعا سلیقه به خرج میداده است. این نمودار بر اساس اطلاعات موجود در مورد سن محمد و سن زنانش در احادیثی که منابع آنها یاد شد پدید آمده است. محمد در اغلب موارد از تقریباً دو تا سه برابر همسرانش سن داشته است.

پاسخ اهل سنت
در این لیست نام حضرت صفیه را ننوشته اند صفیه همان زنی است که در جنگ خیبر بیوه شد و به اسارت پیامبر در آمد. او وقت ازدواج با پیامبر  بیوه ای ۱۶ ساله بود
اما این جدول تایید گفته من است زیرا تفاوت در سن  زن به فرق  در  زمان مرگ نیز  منجر شد یعنی اصلا این عمدا بوده تا فرق عمر باعث شود زنان مدت طولانی  تری بعد از وفات رسول الله زنده باشند و این زنده بودن چند  فایده بسیار بسیار مهم داشت که خواهم گفت, اما اول ببینیم  9 زن پیامبر چند سال بعد از او زنده بودند.

حضرت  زینب رضی الله عنها در سال ۲۰ هجری وفات یافت یعنی تا سال۱۰  بعد از رحلت  رسول الله صلی الله علیه وسلم هنوز زنده بود.
حضرت سوده رضی الله عنها در سال ۲۳ هجری وفات یافت یعنی تا ۱۳ سال بعد از رحلت  رسول الله صلی الله علیه وسلم  هنوز زنده بود.
حضرت  ام حبیبه رضی الله عنها در سال ۴۴ هجری وفات یافت یعنی تا ۳۴ سال بعد از رحلت  رسول الله،صلی الله علیه وسلم  زنده بود.
حضرت حفصه رضی الله عنها در سال ۴۵ هجری وفات یافت یعنی تا ۳۵ سال  بعد از رحلت  رسول الله صلی الله علیه وسلم هنوز زنده بود.
حضرت صفیه رضی الله عنها در سال ۵۲ هجری وفات یافت یعنی تا ۴۲ سال بعد از رحلت  رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بود.
حضرت جویریه رضی الله عنها در سال ۵۷ هجری وفات یافت یعنی تا ۴۶ سال بعد از رحلت  رسول الله صلی الله علیه وسلم هنوز زنده بود.
حضرت عایشه رضی الله عنها در سال ۵۷ هجری وفات یافت یعنی تا ۴۷ سال بعد از رحلت  رسول اللهصلی الله علیه وسلم  هنوز زنده بود.
حضرت ام سلمه رضی الله عنها در سال ۶۰ هجری وفات یافت یعنی تا نیم قرن  بعد از رحلت  رسول الله صلی الله علیه وسلم هنوز زنده بود.
و حضرت میمونه رضی الله عنها در سال ۶۶ هجری وفات یافت یعنی تا ۵۶سال بعد از رحلت  رسول الله صلی الله علیه وسلم هنوز زنده بود.

 پس اینها شاهدان زنده آن ده سال مهم بودند، که برای مدتی طولانی بعد از وفات رسول الله زنده ماندند. اگر همسن رسول الله صلی الله علیه وسلم میبودند که زود میمردند.

و شما ببینید که این زنان از زینت دنیا منع شدند چرا؟
از خروج ازخانه بدون دلیل منع شدند، چرا؟
 صاحب فرزندی نشدند؟ در حالیکه پیامبر از زن اولش اولاد داشت  و زنان پیامبر هم از شوهران قبلی خود اولاد داشتند، یعنی بیمار نبودند اما باز صاحب فرزند نشدند! چرا؟
این زنها از  ازدواج دوباره (برخلاف دستور اسلام  در مورد زنان دیگر)  منع شدند. چرا؟
خانه هایشان کنار و چسبیده به مسجد نبوی ( مرکز سیاسی اسلام) بود.
آنها از رخدادهای مرکز سیاسی اسلام بخوبی مطلع میشدند چون کاری نبود  که ذهنشان را مشغول کند، و خانه هایشان در هم نداشت بلکه پرده بود! تا همه چیز را بشنوند و ثبت کنند.
علاوه بر روزها که زنها کنار مسجد بودند در شبها رسول الله  صلی الله علیه وسلم پیش آنها بود یعنی  امهات المومنین ۲۴ ساعت در جریان وقایع بودند حتی در سفر هم یکی از آنها با رسول الله میبود  و آنها بعد از وفات رسول روابط خیلی  خوبی با هم داشتند و خاطرات خود را با هم تقسیم میکردند، پس وقتی  عایشه رضی الله عنها میگوید پیامبر هرگز زنانش را نزد, این را از دیگر زنان نیز تحقیق کرده یا وقتی که میگوید هرگز در  توالت خانه ایستاده ادرار نکردند این حرفی دست جمعی و سخن  همه آنهاست ولو که از زبان عایشه رضی الله عنها باشد.

وآن سختگیری به آنها در مورد عروسی نکردن بیرون نرفتن بیجا و بچه دار نشدن و دوری از زینت دنیا  همه برای همین بود که توجه امهات المومنین صد درصد متمرکز باشد به حفظ سنت نبوی.البته کسی که  مسلمان نیست و خصوصا کسی که سنی نیست شاید اهمیت سنت در اسلام را درک نکند اما سنیهای که صبح تا شب و شب تا صبح همه اعمالشان  از غذا تا آمیزش با زن تا رفتار  با همسایه  و تا و تا و تا …. را از سنت میگیرند میدانند من چه میگویم و میدانند اهمیت سنت در دین را.

قرآن قلب اسلام و سنت به مثابه اندام است منکران حدیث که حدیث را قبول ندارند  و فقط قرآن را قبول دارند  به مردی شبیه هستند که فقط سر دارد و اندام ندارد یعنی اینکه توحید دارند اما عمل ندارند و  احتیاجی به اثبات نیست آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است کارنامه آنها در طول تاریخ جلوی چشم ماست اگر سنت حفظ نمیشد اسلام یک دین حاشیه ای میشد و به درد بشرنمیخورد.

پس  حفظ سنت خیلی خیلی مهم و حیاتی است  و زنان پیامبر یک عامل خیلی مهم این محفوظ ماندن سنت بودند.
منظورم این است که دین ما دو پایه دارد قرآن و سنت. و اسلام بدون سنت بدردی نمیخورد، و برای اینکه کسی از این جمله توهین به قرآن را برداشت نکند مثالی میزنم: فکر کنید کعبه و مکه نباشد پس  آیات مربوط به حج بدرد نمیخورد
پس  سنت به اندازه قرآن مهم است و سنت یعنی اینکه ما مو به مو از  کارهای رسول الله صلی الله علیه وسلم در این ده سال انجام داده اند یا دستوراتی که صادر نمودند، پیروی کنیم این برای مهم است تمام دین ما در این است.

گفتم که  قرآن البته مهمتر است اما قرآن ما را میگوید از رسول پیروی کنید  و میگوید به حج بروید اما چگونه میتوان به حج رفت وقتی که مکه نباشد  یا کعبه نباشد؟ و چگونه میتوان  از رسول پیروی کرد وقتیکه  اخبار او مستند بدست ما نمیرسید؟ اگر رسول یک زن همه عمر  میداشت، این  زن  قبل از او  یا یکی دو سال بعد از ایشان میمرد، پس  هزاران خبر با این مرگ مدفون میشد اما مادران مومنان تا ۵۰ و ۵۶ سال بعد از وفات رسول الله زنده بودند  و اخبار را به قشر وسیعی از امت رساندند.

پس راز ازدواج های متعدد رسول الله صلی الله علیه وسلم با زنان کم سن سال همین بود  و راز اینکه این زنان برخلاف بقیه زنان مسلمان از زینت دنیا منع شدند از ازدواج منع شدند و بچه دار نشدند، همین بود که سنت حفظ شود. و دوربین های فیلم برداری از زندگی رسول   50 سال و بیشتر کار کنند.

همین کار را رسول الله صلی الله علیه وسلم با دیگران  نیز انجام دادند، مثلا ابوهریره رضی الله عنه(جوان و فقیر  و بی زن و فرزند) را ملازم شب روز خود نمودند و ابوهریره رضی الله عنه هم تا سال ۶۰ زنده بود  یعنی ۵۰ سال شاهد  دقیق زندگی پیامبر بود هکذا  حضرت انس و دیگران که حالا موضوع سخن مانیستند.

دلایلی که این ادعای مرا تقویت میکنند اینها هستند:
ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل مردم زمان خود حق داشت لا محدود کنیز داشته باشد، پس چرا خود را بدنام کند و ۹ زن در قباله خود داشته باشد اما مرد ده زنه را دستور دهد که ۶ زن خود را طلاق دهد به حجت اینکه این دستور  جدید در دین است؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگهای زیادی داشتند میتوانستند از خمس جنگ، زیباترین کنیزان را انتخاب کنند و از خیر ۵ زن زیادی بگذرند.
و خوب توجه کنید که دو زن از زنان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی جویریه و صفیه کنیز بودند حالا بمن بگویید رسول الله صلی الله علیه وسلم که میتوانست آندو را  بدون ازدواج در اختیار داشته باشد و بدون ازدواج راحت تر و بی مسئولیت تر هم بودند چرا  آندو را آزاد و عقد کردند، آندو یکی ۴۲ و یکی ۴۶ سال بعد از وفات رسول الله زنده بودند اگر کنیز باقی میماندند حدیث آنها مورد قبول واقع نمیشد.

پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در حقیقت  میتوانستند فقط ۷ زن هم زمان داشتند یعنی  دو نفر که مرده بودند و دو نفر کنیز بودند پس رسول از عرف زمان خود  فقط سه زن بیشتر گرفتند که یکی سوده بود  هرکس میداند که ایشان  به سوده رغبت زیادی نداشتند، پس میماند دو نفر زیادتر از عرف جامعه حالا شما بمن بگویید رسول الله نمیتوانست از  خیر این دونفر بگذرد و وقتی جدید میگرفت طلاقشان دهد یا  در عوضش دهها کنیز داشته باشد؟ گفتم داشتن کنیز عادی بود هرچقدر میتوانست بخرد یا در جنگها به غنیمت گیرد.شما دقت کنید رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه ای برای مقوقس حاکم مصر نوشت و او را دعوت به اسلام کرد و درعوض مقوقس برایش چی داد.
نکته ای که خواننده باید به آن توجه کند این است که معمولا مخالفان اسلام افسوس میخورند که مسلمانها تمدنهای بزرگ ر از بین بردند در حالیکه بدترین ظلم به زنان توسط همان حکومت ها بود.


برای سبیل مثال  ببیند کافر چه میگوید:
محمد هنگامی که به مقوقس حاکم مصر نامه نوشت و او را به اسلام دعوت کرد، او گفت من هم می‌دانم که پیغمبری ظهور خواهد کرد اما محل ظهور او شام است. در هر حال فرستاده‌ی محمد را با دو کنیز و شتر سفید و یک خر و مقداری هدیه به مکه فرستاد. پیغمبر هدیه او را پذیرفت. یکی از آنها ماریه بود که او را برای خود نگاه داشت و یکی سیرین بود که او را به حسان بن ثابت داد.
نظر اهل سنت:
ملحد خودش متوجه نیست که چه میگوید ببینید شاه کافر مصر برای رسول الله دو کنیز میفرستد و الله میداند که چند کنیز داشت که راضی شده دوتایش را به رسول الله صلی الله علیه وسلم هدیه دهد و ببینید که اهمیت زن در نزد او به اهمیت خر و  شتر بوده است و این بوده عادات مردمان متمدن آندوره ولی رسول الله خیلی از رسم و عادات آنها را جاهلی دانست و ممنوع قرار داد مثلا در همینجا ببینید که هر دو کنیز را برای خود نگه نداشت, و یکی را به شاعر خود داد و یکی را برای خودش نگه داشت و  این دو  کنیز خواهر بودند  و بیشک هر دو کنیز از زیباترین کنیزان بودند،( حتما مقوقس زیباترین ها را هدیه داد)
 کسانی که رسول الله را بشهوت پرستی متهم میکنند خوب است در این دقت کنند ایشان میتوانست به حجت اینکه  این هدیه است و رد هدیه درست نیست هر دو را داشته باشد و غیر از این میتوانستند صدها کنیز داشته باشند، هیچکس هم این را عیب نمی دید.
اگر پیامبر شهوت ران بوده چرا کنیزان را نگرفت؟ شما ببینید داشتن کنیز محدودیتی نداشت و نه عیب بود و دیدم  شاهان بی لیاقت اما شهوت ران صفوی و قاجاریه با تحریف دستورات اسلام ۵۰۰ زن عقدی و هزاران زن کنیز داشتند وقتی یک امتی بتواند تا این حد دین را تحریف کند آیا صاحب شریعت نمیتواند؟!
اما دیدیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر عکس عمل نمودند.
شاهان در زمان رسول الله  همه کنیز داشتند، و دیدم حتی از بس که کنیز زیاد داشتند کنیز بخش هم بودند!!! شاهان ساسانی هم عصر رسول الله، هزاران کنیز داشتند و هر سال نیز زنهای جدیدی از رعیت خود بزور  میخواستند، پس رسول الله چرا  مثل آنها عمل نکرد و صدها زن  زیبا را تصاحب نکرد  ولی در عوض  یکی دو سه زن بیشتر از امت خود گرفت؟ پس دلیل همان است گه گفتیم، برای ثبت وقایع به زنان بیشتری نیاز بود حتی که به کنیز درجه همسری دادند.
تازه راه دیگری هم بود تا بدنام نشوند، رسول الله میتوانست زنها را طلاق بدهد و زنان جدیدی بگیرد اما یک مورد طلاق ندارند، یعنی ایشان قدرت مانور داشت اما هیچی نکردند. پس ایشان  از ازدواج های متعدد در مدینه هدف والاتری داشتند. حفظ وقایع (مهمترین سالهای  تاریخ بشر)  مد نظر بود.
 یک نکته مهم :
شما فکر نکنید که مردمی که به پیامبر ایمان آوردند، بله قربان بله قربان میگفتند، آنها جایی که بنظرشان اشکال داشت رو در روی رسول الله می ایستادند، آیا نخواندید داستان آن مرد را که برسول الله گفت ای محمد عادل باش امروز در تقسم غنایم عادل نبودی! آیا نخواندید داستان دعوای همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم با ایشان را؟ آیا نخواندید داستان اعتراض انصار به تقسیم غنایم را ؟ آیا نخواندید اعتراض عمر رضی الله عنه در صلح حدیبیه به ایشان را که چرا وعده ات در مورد فتح مکه درست در نیامد؟ مگر پیغمبر ممکن است وعده نادرست دهد؟ و رسول الله صلی الله علیه وسلم در جواب گفت  بله وعده دادم آما نگفتم امسال مکه را فتح میکنیم.
منظور اینکه وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسلمانها گفت بیش از ۴ زن ممنوع و گفت زنهای اضافی را طلاق دهید، اما در همان حال خودش ۹ زن داشت،  و در همان حال کسی به ایشان اعتراض نکرد، پس این خود دلیل است که کسی به ایشان شک نکرد.

  شاید بگویید تاریخ جرات نداشت اعتراض ها را ثبت کند، اما دیدم تاریخ موارد بالا و بدتر از این را ثبت کرده تاریخ به ما میگوید مردم مکه به حضرت محمد لقب مذمم داده بودند یعنی نمیگفتند محمد میگفتند مذمم اما مردم مکه هم به این زنان اضافی رسول الله اعتراضی نکردند زیرا هرکس با کمترین هوش میدانست که رسول الله شهوت ران نیست، آدم شهوت ران از هر چیز گریزان باشد دست کم از زن صیغه ای که دیگر نباید روی گردان باشد! آیا رسول زن صیغه ای داشت؟ هرگز! بلکه آن را حرام قرار دادند!
 منظورم این است چیزی که شما عیب میبینید یهودیان و مشرکان مسلمانان و منافقان عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم عیب نمیدیدند، زیرا آنها میدانستند شهوت رانی یعنی چه؟ آنها شاهان ساسانی را دیده بودند.
این نوشته طولانی شد اما هنوز یک دلیل مهم دیگر را نگفته ام، آن   بماند برای مقاله بعدی!

 

نویسنده: ابوبكر بن حسين (رحمه الله)

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …