چرا محمد صلی الله علیه و سلم ۱۱ همسر داشتند؟(۵)

برادر مسلمانی میگوید:گاهی شیطان مرا بوسوسه و شک میاندازد! و جوابی برای این سوال ندارم که چرا پیغمبر امتش را به داشتن ۴ زن  (در یک زمان) محدود کرد ولی برای خودش  امتیازی ویژه یعنی دوبرابر و یکی بیشتر قایل شد؟!

پاسخ ما:
برادر گرامی برای علاج شک شما این جوابها را داریم:
۱-تعدد ازدواج لامحدود از زمان جاهلیت بین مردم رواج داشت، رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر اصلاح طلب نمیبود میتوانست آن را اصلا محدود نکند. و باعث بدنامی خود نشود.
۲-پادشاهان و رهبران  در همه جای دنیا امتیازات ویژه ای دارند الان در مهد دمکراسی (بقول خودشان یعنی فرانسه) رییس جمهور هر لحظه ۸۳ آشپز آماده به خدمت دارد و هر وقت بخواهد غذایش آماده است او روزانه ۶۰۰ یورو از پول دولت برای زنش  فقط گل میخرد و این حق خرید را قانون به او داده است. اکثر رهبران دنیا، هواپیمای شخصی دارند اما همانها  وقتی که هواپیمای اختصاصی اوباما ( شاه شاهان  این عصر ) را میبنند انگشت به دهن میمانند، با این حساب چرا رهبر رهبران همه عصور و تاریخ نباید امتیازویژه ای داشته باشد ؟

 
۳-میدانم که ابرو خم میکنید و میگویید ولی او پیامبر بود ! درست است اما  این را هم در نظر بگیرید که او به خاطر همین پیامبر بودن، از خیلی از  حقوق و مزایای طبیعی خود محروم شد، یعنی اگر یکجا از امت بیشتر گرفت در دو جا از امت کمتر گرفت  مثلا اگر ۵ یا ۴ زن از امت زیادتر گرفت در عوض در  برخورداری از مال  و زینت دنیا سهم خیلی کمتری بلکه تقریبا هیچ نگرفت. و چون مال نمک هرچیز است پس قبول کنید که زنها را برای عشرت نگرفت تصور کنید لباس زنانش را که مثلا چی بود، زنی که لباس نو نپوشد که عیش کامل نمی شود، خانه عالیشان  نباشد که  عیشی هم درکار نیست.    
۴-بعد بیوه بودن همه زنان، غیر از یکی ( و اولاد دار بودن بعضی هایشان) را در نظر بگیرید در حالیکه فرصت انتخاب بکر بود  چرا چنین عمل نمودند؟

۵– بالا بودن عمر بعضی  این زنان را درنظر بگیر
۶-کنیز نگرفتن و صیغه ای نگرفتن را در نظر بگیر
۷-طلاق ندادن را در نظر بگیر، در مورد طلاق ندادن این نکته را بگوییم  و خوب دقت کنید:
 اگر ما مجموع زنان بعضی از اصحاب را نگاه کنیم خیلی بیشتر از مجموع زنان پیامبر بود  زیرا آنها از حق طلاق استفاده میکردند و رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیکرد. اینهم دلیل دیگر که او دنبال امتیاز بیشتر از امت نبود.

۸-حتی افرادی مثل خلفای راشدین همگی نیز بیشتر از رسول الله زن دیدند یعنی  این درست که  مثلا حضرت عمر رضی الله عنه در طول زندگی ۸ زن گرفت، اما کنیزهایش بیشتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم بود تنها فرق این بود که رسول الها همزمان داشت، و آنها همان تعداد زن و بیشتر را در اوقات مختلف داشتند. نیک بنگری این امتیاز بزرگی نیست.

۹-تعدد همیشه امتیاز نیست بودن زنها، گاهی  دست و پا گیر هم هست زیرا اختیار آدم ( عادل) در شبها بدست خودش نیست باید بین محبوب و غیر محبوب بین جوان و پیر بین مریض و سالم بین حیض و غیر حیض عدالت برقرار کند یعنی مثلا شب نوبت زنی باشد که  در عادت ماهانه است مرد ناچار است نوبت شب او را رعایت کند،  پس هرچند که ۹ زن دارد اما آنشب  که چیزی ندارد و شبش میسوزد! پس دقت کنید  که مرد پایبند عدالت و قانون، حالتش فرق دارد با بی بند و بار.

۱۰-بعد فراموش نکنید که رسول الله شبها به عیش و نوش مشغول نبودند آنقدر عبادت میکردند که پایشان ورم میکرد.
۱۱-تقریبا در همین ده سال ۱۰۰ روز هم اعتکاف کردند و از زنان دور بودند.
۱۲-آدمی که دنبال عیاشی باشد مثل فتحعلی خان قاجار از حرم سرا بیرون نمیاید در حالیکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هرگز آرام نگرفتند جنگی تمام نشده جنگ دیگری در راه بود این نشانه عیاشی نیست.

۱۳-رسول الله  دو کنیز خود را آزاد کردند  و به آندو  درجه همسری دادند  اگر چنین نمیکردند همچنان رسمآ فقط صاحب ۷ زن میبودند ولی در عمل  9 تا میداشتند  و ایضا اگر از حق طلاق استفاده میکردند، هم به مرادش میرسیدند هم متهم نمیشدند. اینها را در نظر بگیرید.

۱۴-همه این عوامل باعث شد تا ایشان متهم به هوسرانی نشوند یعنی دشمنان خونی رسول الله صلی الله علیه وسلم در زمان خودش چنین تهمتی را به ایشان نزدند. این تهمت مد امروز!!  است.

۱۵-شما تصور کنید اگر یک ملحد امروزی، فرصت میداشت و میرفت و درمجلس سران قریش و قبایل عرب و بزرگان یهود  و منافقان  آن روزگار شرکت میکرد  یعنی جلسه ای که نقشه حمله   مثلا به مدینه را ( جنگ خندق ) را داشت  و  بنظرم این سخنان بین ایشان ردو بدل میشد:
بزرگان کفر به او میگفتند: ای هم مرام قرن بیست, سخنی بگو  تا بدانیم چه روشی برای شکست محمد داری ؟
ملحد قرن ما: بهترین راه این است که او را رسوا کنیم که چرا اینقدر زن گرفته؟
 ابو سفیان: مگر  کم زن  داشتن عیب است که بر محمد عیب بگیریم!!!!
ملحد: نه او زیاد دارد  او ۹ زن دارد، این عیب است. 
ابوسفیان: برو بابا تو دیگه چی میگی!! همه ما از او بیشتر زن و کنیز و صیغه ای داریم و یا گرفتیم و یا در آینده میگیریم.

حرف آخر
میدانم که کافر امروزی میگوید ما کی کفار آندوره را قبول دارم آنها هم مثل شما  وحشی بودند
ای ملحدان  کدام یک از شما به یک زن اکتفاء میکنید کدام یک از شما اگر بتواند ده یا بیشتر زن بگیرد تقوی پیشه میکند. سخن من با کسانی نیست که دستشان به گوشت نمیرسد و میگویند بو میده بیشک تقوای گربه درباره گوشت پذیرفتنی نیست.
من میگویم ای کفار امروزی اگر کفار دیروزی را قبول ندارید، خودتان را که دیگر قبول دارید. سازمان ملل را که قبول دارید؟ طبق قانون امروزی بشر متمدن، هر انسانی میتواند در طول عمرش هر چقدر که میخواهد زن بگیرد و عیش عشرت کند!


اسراییل متمدن  را که قبول دارید؟ در این کشور کوچک به گفته پارلمانش، ۱۰۰۰۰ فاحشه پرکار هستند, که در ۴۰۰ فاحشه خانه رسمی،  روزانه ۱۲ کار میکنند! هر فاحشه که ۱۰ نفر را سرویس دهد میشود صدهزار نفر در روز!  یعنی میشود تقریبا ۳۶ میلیون بار در سال یک  مرد  متمدن در اسراییل که بتنهایی نمیتواند سالی سی وشش میلون بار زناکاری کند پس مشتریان این ۱۰ هزار نفر،  یک نفر نیستند! آنها هر روز به ده نفر زنا میدهند فرض کنید که هر مردی هفته ای یکبار پیش آنها بیاید، با این حساب هر زن  در هفته هفتاد مرد را میبیند! ضرب در ده هزار کن میشود هفتصد هزار نفر!! (یعنی تقریبا معادل عدد تمام مردان بالغ اسرایل) و طبیعی است که زناکار نیز زن فاحشه را عوض میکند یعنی همیشه با یک زن نیست پس هر زنا کار شاید در طول سال با ده زن  بخوابد و در طول عمر با ۲۰۰ زن پس ۷۰۰ هزار اسراییلی علاوه بر دوستان دختر و  زن عقدی در عمر ۲۰۰ زن را هم میبیند ( حداقل را حساب کردم ) پس شما که از ابولهب هم بدترید.

هان فقط کشیش میتواند بگوید مرا ببین تا آخر عمر زن نمیگیریم میگوییم تو و مرتاض هندی درست است که با هوس طبیعی خود جنگ میکنید اما این جنگ باعث میشود تا  هرگز انسان مفیدی نشوید! و همیشه در غم و هم هستید!
اما اسلام نه افراط است نه تفریط  …. اسلام  در حالت عادی یک زن را مقابل یک مرد قرار داده زن زیاد نباشد تعدد هم نیست، زن زیاد شد، اسلام مردها را بین زنها  (با رعایت عفت کامل ) تقسیم میکند، زن زیاد نبود که هیچ!
 اما شما زنها را بین خود تقسیم میکنید  و ای کاش تقسیم کنید که  از این بدتر، چون توپ فوتبال به هم پاس میدهید!! و هرکدام ۲۰۰ زن  میگیرید!!
اما  بعد بما که میرسید یا جانماز آب میکشید و یا سر سجاده مینشینید!! و برای حقوق از دست رفته زنان افسوس میخورید!

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …