آیا سجده بر مهر شرک است ؟

شیعه ای از علمای خود پرسید:چرا شیعیان بر روی مهر سجده می کنند؟ آیا این به معنای پرستیدن آن مهر نیست؟ آیا اینچنین نیست که آنان با این کار به مهر سجده کرده و آن را عبادت می کنند؟

جواب آخوند شیعه :
در توضیح جوابم باید بگویم اگر گذاشتن سر بر چیزی مطلقا پرستش آن چیز محسوب شود پس اهل سنت هم فرش یا هر چیز دیگری را که بر آن سجده می کنند می پرستند. اگر اهل سنت بگویند ما هدفمان از گذاشتن سر بر روی فرش پرستش آن نیست بلکه خدا را پرستش می کنیم شیعیان هم در جواب می گویند و شیعیان بر مهر سجده می کنند اما سجده شان برای خداست
باید توجه داشت که مهر چیزی جز خاک نیست و از آنجا که در دنیای امروز تمام امکنه و مساجد پوشیده از فرش است و نمی توان مانند حضرت رسول صلی الله علیه و آله روی زمین سجده کرد شیعیان خاک را که سجده بر آن به اتفاق تمام فرق اسلامی صحیح است را گل کرده و خشک نموده اند تا در مکانهایی که پوشیده از فرش است و نمی توان بر زمین سجده کرد آنها بر خاک زمین سجده کنند.
نکته ی جالبی که از بعضی روایات اهل سنت به دست می آید و موید نتیجه گیری ما است این است که گاهی صحابه به خاطر گرما واینکه مجبورند پیشانی خود را روی سنگهای داغ بر روی زمین بگذارند به حضرت رسول صلی الله علیه وآله شکایت می کردند اما حضرت به شکایت آنها توجهی نمی کردند.
خوب از این روایات فهمیده می شود که اگر سجده بر لباس و عمامه و مانند اینها جایز بود حضرت به این افراد اجازه می دادند که بر روی لباسشان سجده کنند اما از عدم اجازه ی حضرت متوجه می شویم که سجده بر ماکولات و ملبوسات جایز نیست.
برای نمونه یک مورد از روایاتی را که در مورد آنها صحبت کردیم از نظر خوانندگان می گذرانیم:
عن سلیمان بن أبی هند : عن خباب قال : شکونا إلى النبی صلى الله علیه و سلم شده الحر فی جباهنا وأکفنا فلم یشکنا.
خباب می گوید: ما به پیامبر صلی الله علیه و آله از شدت گرما و داغی در پیشانی و دستانمان شکایت نمودیم اما آن حضرت توجهی نکردند. السنن الکبری، البیهقی، کتاب الصلوه، باب السجود علی الکفین و من کشف عنهما فی السجود
۱- عَنْ عِیَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِىِّ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- رَجُلاً یَسْجُدُ عَلَى کَوْرِ الْعِمَامَهِ فَأَوْمَأَ بِیَدِهِ : ارْفَعْ عِمَامَتَکَ وَأَوْمَأَ إِلَى جَبْهَتِهِ.
حضرت رسول صلی الله علیه و آله مردی را دیدند که بر روی عمامه ی خود سجده می کند حضرت با دست اشاره نمودند که عمامه را از روی پیشانی ات بالا بزن.
السنن الکبری،کتاب الصلوه، باب الکشف عن الجبهه فی السجود،ج ۲،ص ۱۰۵
۲- عَنْ صَالِحِ بْنِ خَیْوَانَ السَّبَائِىُّ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- رَأَى رَجُلاً یَسْجُدُ بِجَنْبِهِ ، وَقَدْ أَعْتَمَ عَلَى جَبْهَتِهِ ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله علیه وسلم- عَنْ جَبْهَتِهِ.
رسول الله صلی الله علیه وآله مردی را دیدند که در کنار آن حضرت به سجده رفته در حالی که عمامه اش را بر روی پیشانی کشیده، آن حضرت شخصا عمامه اش را از پیشانی او کنار زدند.

پاسخ اهل سنت در نقد گفتار آخوند:
حدیث  اول را  البانی حدیثی منکر میداند  رجوع کنید به  کتاب (سلسله ضیعفه و موضوعه ) حدیث شماره۴۸۱۳
و باز شیخ البانی درباره حدیث دوم و سوم میگوید که ضعیف و غیر قابل استناد هستند رجوع کنید به کتاب  «السلسله الضعیفه والموضوعه»  تحت شماره  9/ 214
و باید بدانیم که هر حدیث دیگری از این قبیل  موضوع ضعیف و باطل است و مجرمین  آنها را جعل کردند و در مقابل، ما احادیث  محکم و صحیحی داریم که ثابت میکند که رسول الله بر پارچه یا حصیر یا منسوجات دیگر  نیز سجده کرده اند.
اما مذهب شیعه خیلی عجیب است این مذهب  خانه اش را بر احادیث باطل بنا نهاده است و این  بار کج است و بار کج به منزل نمیرسد و تا حالا نرسیده است

دوما: درست است که سجده بر خاک  برای پرستش خاک نیست و برای الله است اما بشرطیکه این  خاک را مقدس ندانیم
اما وقتیکه شما  خاک را بصورت مهر در آورده اید و آن مهر را تربت کربلا یا مشهد دانستید و بر روی مهر جمله یا (امام رضا مدد) یا (امام حسین ادرکنی)  را نوشتید و وقتی که این خاک را شفا دانستید و برای دفع بیماری خوردید و وقتی که به آن خاک احترام کرده و هرگز زیر پا نینداختید و اگر کسی بر روی مهر بنشیند یا  مهر را زیر پا لگد کند را کافر و مرتد  یا حداقل بی ادب و دشمن دانستید، آنوقت این سجده فرق دارد با سجده سنی که بروی سجدگاه قدم خود را هم میگذارد و بر روی خاکی که  سجده  میکند مینشیند  هم!! پس این دو فرق دارند
سجده سنی برای خداست و سجده شما هم برای خدا هم برای احترام به تربت حسین و رضا است والا اگر خاک خاک است دیگر چرا از کربلا میاریدش به تهران؟
پس این خاک در نزد شما  واجب الاحترام است  و سجده بر چیز واجب الاحترام ،سجده برای همان چیز هم هست! یعنی مثلا طلا برای من ارزشمند است اگر بروی طلا سجده کردم خواهی نخواهی طلا را بیشتر ارج نهادم پس ای برادر شیعه خود را مفریب!

سوما: مگر پیامبر نماز نفلی در خانه نمیخواندند؟
این توهین به پیامبر است که گمان کنید ایشان هرگز فرشی را ندیده اند و بر روی فرشی ننشسته اند غار نشین که نبودند!!! و توهین است اگر بگوییم  خانه و زندگیش همه جا خاک و خاک بوده! نه!! آنوقت ها هم مطابق حیثیت مردم  در خانه ها فرش بوده  اما نشنیدم که ثروتمندان فرش نشین مهر درست کنند و یا فقیران بوریا نشین مهر درست کنند
 پس  هدف علمای  بزرگ شیعه  خراب کردن عبادت  مهم سجده بوده است و گرنه خودشان هم میدانند قیاسهای باطلشان  و استدلال های تار عنکبوتیشان و استناد کودکانه ی شان ؛ به کتب اهل سنت؛ همه و همه  از لحاظ علمی فاقد  ارزش هستند .

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …