آیا شفا خواهی از عسل، مثل شفا خواستن از حضرت علی است؟

خداوند انسان را ضعیف آفریده و یکی از ضعف های بشر  بیماری است،  بیماری گاهی در وقت خوشی میاید و تمام آرزوهای آدمی را برباد میدهد. چند وقت پیش شنیدم که یکی از آشنایان ساکن در آلمان ما، ناگهان  فلج شده است …. و نمیتواند سخن بگوید. دکترها  در آلمان از علاجش نامید شدند. او به سرزمین مادری خود برگشت روزی خواستم به عیادتش بروم، شنیدم که در خانه نیست!! گفتم کجاست؟ گفتند او را بردند به کوههای پکتیا به زیارت فلان قبر تا شاید که شفا یابد !! او آدمی بود با عقایدی به اصطلاح امروزی  روشنفکرانه !! از کارش تعجب نموده و با خود  گفتم:  شیطان انسانها را رها نمیکند  و سعی میکند  آنها  را  قبل از مردن مشرک کند!
و  این  دوست ما بعد از چند روز مرد!
 
اما این عقیده که مرده شفا میدهد، یا واسطه میشود پیش الله، تا اینکه الله شفا دهد،   یک عقیده شیطانی است و هرگز سندی برای این عمل شنیع ندارند و  ما ندیدیم که مردم بروند سر قبر رسول الله شفا بخواهند, اصلا یکی ازدلایلی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در اتاق ام مومنان  عایشه رضی الله عنها دفن شد  و ورود به اتاق عایشه برای مومنان منع شد برای این بود که شیعه و دیگر قبرپرستان هیچ دست آویزی برای شفا خواهی از قبر نداشته باشند. البته آنها  برای قبر پرستی به دست آویز نیاز هم ندارند! شیطان بر آنها مسلط است! اما حداقل فایده پنهان بودن قبر پیامبر از انظار، این است که روز قیامت اینها دیگر حجتی ندارند زیرا به اینها گفته خواهد شد  که اگر از کاربردهای!! جسد مرده در اسلام، شفا دهی است چرا قبر رسول الله را دوستانش از چشم ها پنهان نمودند؟ آیا جوابی خواهند داشت؟ هرگز!
 
حالا این داستان تکان دهنده را بخوانید که از  کتاب  (سنی ها نخوانند) برایتان انتخاب کردیم :
استاد فاطمی نیا در کتاب نغمه عاشقی  سخنرانی کرده و گفته:
زمان علامه امینی رحمه الله علیه وزیر فرهنگ عراق که؛ آنها به او وزیر معارف میگویند؛ و سنی هم بوده، یگانه فرزند پسری داشته که مریض میشود او را پیش اطباء میبرند این طرف و آن طرف خلاصه هرجا که میبرند جواب یاس و ناامیدی میشنوند که اذیتش نکنید  و این بچه را ببرید یک گوشه که لااقل راحت جان دهد و کارش تمام شود!
وزیر سنی میگوید ما که از همه جا دستمان خالی شد تصمیم گرفتیم به امینی(علامه امینی ) که اینهمه از مولای خود دم میزند متوسل شویم و به این  بگوییم ببینیم کاری میتواند بکند یا نه
مرحوم امینی میگوید: در خانه نشسته بودم که دیدم در میزنند و گفتند یکی از طرف وزارت معارف آمده با شما کار دارد. 
رفتند دم در دیدند که بله آقای وزیر یک نامه داده که (آقای امینی پسر ما دارد میمیرد و همه اطباء جوابش داده اند شما میتوانید از مولایتان چیزی بگیرید)
حالا در اینجا دقت کنید مرحوم امینی نامه را میگیرد و زیرش مینویسد: 
بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند به برکت امیر المومنین فرزند شما را شفا داد نه اینکه میدهد یا خواهد داد!! شفا داد!!
نامه را بدست فرستاده میدهد این شخص از آنطرف میرود و علامه امینی از این طرف به حرم امیر المومنین میرود و روبروی ضریح میایستد و  میگوید: آقا ما یک حواله فرستادیم خلاصه این حواله خراب نشود……
میروند و میبینند  بچه بلند شده و نشسته چه مریضی؟ چه بیماری ؟ اطباء انگشت به دهن میمانند!
 
پاسخ ما!!
این همان شرکی است که معتقد به آن به جهنم ابدی میرود خود علی که مریض شد پیش اطباء رفت رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشان در وقت بیماری دوا خوردند  دوای که نتیجه تجویز و تجربه دکترها بود 
این یک نکته 
و نکته دوم اینکه  همین خمینی مگر از علامه امینی کمتر بود اگر بود چرا بلندی  قبرش کوس برابری با قبر امام رضا و قبر حضرت علی را میزند و اگر نبود پس چرا خودش وقت بیماری تمام بیمارستان قلب را قرق کرد و همه دکترها را به خدمت فرا خواند و  حتی که از خارج برایش دکتر آوردند اینجا چرا پیش حضرت علی نرفت؟؟ 
 
خود خمینی در جواب این ایراد  در کتاب کشف اسرار گفته: 
مگر شما سنی ها به شافی بودن عسل عقیده ندارید پس چرا پیش دکتر میروید؟
 
پاسخ اهل سنت:
ما میگوییم شافی بودن عسل از قرآن ثابت است و رفتن پیش دکتر از سنت ثابت است و طواف کعبه و روزه رمضان از دین ثابت است اما این طلب شفا خواهی از  علی از کجا ثابت است؟ از قیاس؟  یعنی چون عسل شفا میدهد باید قیاس کنیم علی هم شفا میدهد آیا این است مقدار عقل شما؟
بعد الله متعال فرمود عسل شافی است اما نفرمود که برید  مجسمه زنبور عسل را بسازید یا دور کندوی عسل طواف کنید! گفت بخورید! اگر خوردیم یعنی تبدیل به مدفوع شد!! یعنی عسل پیش ما مقدس نیست بر زخم و چرک  میمالیمش  ووو  
اما شفا طلبی شما از علی مثل شفا طلبی ما از عسل نیست شما علی را مقدس میکنید و به ستایش او مشغول میشوید  و برای خوشحال کردن او در روز وفاتش خوب گریه میکنید و در روز تولدش خوب خنده و شب روز علی علی میگویید مثلا درهمین نوشته کوتاه یکبار الله را یاد کردید و چند بار علی را اعتراض ما به این هاست…. 
فرق عظیم در اینجاست و استدلال های  شیطانی شما در مقابل دلایل ما هرگز رنگی ندارند.
 
 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …