اگر شاه اسماعیل همه سنی ها را می کشت بس چرا الان اینهمه سنی در ایران هست؟!

دوست ما داوود راهپیما میپرسد:اگر شاه اسماعیل همه سنی ها را می کشت پس چرا  الان اینهمه سنی در ایران هست؟!
جواب ما:در این شکی نیست که شاه اسماعیل صفوی مذهب اهل سنت را در ایران غیر قانونی اعلام کرد و علاوه بر این، هرکس که به حضرت عایشه و  خلفای راشدین علنا ناسزا نمیگفت، وی را میکشت.

برای مثال  وقتی لشکریانش هرات را فتح کردند نامه شاه اسماعیل را دادند به مفتی شهر که روز جمعه بالای منبر بخواند و مفتی  نامه را خواند  اما وقتی به موضوع لعن خلفا رسید ۶ خط را جا انداخت و رئیس لشکر شاه اسماعیل گفت:
 این سگ کیست که نامه شاه را نخواند؟  پس در سر همان منبر دو نصفش کرد و جسدش را بین مردم انداخت و  قتل عام  مردم در مسجد  تبریز و هرات در روز جمعه معروف است مثلا مولانا تفتازانی  بزرگترین  عالم عصر را که حاضر نشد ه بود بر خلفا لعن بگوید را به این طریق کشتند که گوشت بدنش را با قیچی در تکه های کوچک، کم کم بریدند تا مرد, و سنی ها یا کشته شدند یا فرار کردند یا از مذهب خود برگشتند و از سر اجبار شیعه شدند،

اما شکست شاه اسماعیل و خشونت سلطان عثمانی نسبت به صفویی ها و خصوصا وقتی حکم ارتداد شیعه ها توسط علمای اسلام در آن زمان صادر شد  و ازبک ها و ترک ها و بلوچ ها و غیره زن و بچه شیعه ها را  به این جرم که کافرند، به اسیری میگرفتند و  چون عرصه بر صفویان تنگ شد، پس  آنها در رفتار خود تا حدی  تجدید نظر کردند، البته شاه اسماعیل کارش را لجوجانه ادامه داد اما خوشبختانه او تقریبا جوانمرگ شد  و جانشینانش دانستند که نمیتوانند  مثل او باشند و باز فراموش نکنید که شاه اسماعیل مردم را غافلگیر کرده بود هرگز ملت تصور نمیکرد که این سید آل پیغمبر؟!!  و لشکرش اینقدر نامرد باشند که مردم تسلیم شده را نیز بکشند یا وادار به فحش به مقدسات نمایند !
این بیداری سنی ها و دشمنی آنها با صفوی ها، باعث شد که صفویان وحشی نرم تر شوند و زیاد دیگ  خشم همسایگان مهاجم و پرقدرت خود به جوش نیاورند، پس ایرانیان مرز نشین در ۴ طرف ایران به مذهب پدری خود بازگشتند و یا از خارج  به زمین های خود بازگشتند، و شما میبینید که حالا نیز  سنی ها در مرزها هستند  یعنی جاهاییکه کنترل دولت بر آنجا ها با  مشکل روبرو بود و هست!
برای سبیل مثال حتی در زمانه ما که دولت اقتدار تام دارد باز در بلوچستان و یا کردستان  یا حتی در خط مرزی خراسان  مردم خود مختارند و میتوانند با دولت درگیر شوند  و خیلی که اذیت شدند از مرز رد می شوند و به اقوام خود در آنطرف مرزها می پیوندند، و قدیم ها این فرار و یا  بازگشت به آنسو یا از آنسوی مرز ها آسان تر بود.


عامل دوم باقی ماندن نسل سنی ها این است که؛ سنی های باقیمانده در صحراها وکوه های دور دست، زاد ولد نمودند، خصوصا در زمانه ما پیدا شدن وسایل منع حمل باعث شده  که  نسبت جمعیت اقلیت سنی  نسبت به اکثریت سنی  فاصله اش کمتر شود، زیرا سنی ها در مقایسه با شیعه ها از این وسایل منع بارداری کمتر استفاده میکنند!
اگر هنوز شکی در دل دارید  به یاد قتل عام های چنگیز و تیمور بیافتید آنها را که دیگر منکر نیستید اما قتل عام ها نمیتوانند همه بشر را در یک منطقه از بین ببرند ۱۰ درصد  هم که باقی بمانند با زاد ولدهای بعدی تا حدودی ابراز وجود خوهند نمود البته زخم قتل عام تا قرن ها باقی میماند و آبادی اولیه بر نخواهد گشت!

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …