در قانون علمای شیعه، یک زن میتواند در یکروز با ده مرد بخوابد!!

میدانیم که ازدواج موقت، یک قانون منحصر به فرد شیعه هاست، غیر از آنها هیچ یک از اقوام عالم این قانون را برسمیت نمیشناسند . بله در خیلی از کشورهای دنیا، اجازه فحشا و زنا را میدهند، اما نامش را دیگر ازدواج نمینهند.
و این فقط آخوند ها هستند که نام رقص را حرکات موزون، و اسم زنا را ازدواح موقت نهاده اند.
علمای شیعه به عادت خود، بشدت از این قانون دفاع میکنند و مذبوحانه در تلاش اند که ثابت کنند ازدواج موقت همانند ازدواج دایم است نه مثل زناکردن!

این را هم میدانیم که در سایه این قانون، یک زن و مرد میتوانند برای یک ساعت اتاقی در هتلی کرایه کنند و با هم جمع شوند ( بقول شیعه، عروسی و ازدواج کنند ) و بعد از یک ساعت بر هم حرام شوند و هر کدام راه خود را بروند.
همین کار یکساعته باعث میشد که مابگوییم این مثل زناست، اما شیعه میگفت آقا این زنا نیست زیرا زن باید عده نگه دارد باید یک ماه تا ۴۵ روز صبر کند.
هرچند که هیچ بند اجتماعی حساب عده این زن را ندارد؛ غیر ازتقوای خودش؛ ( و زن صیغه ای و تقوا ؟؟!!) ولی با این وجود شیعه پشت همین پرده نازک؛ که زن باید عده ۴۵ روزه نگه دارد؛ شیعه فضحیت و رسوای خود را پنهان کرده بود که آری آری این زنا نیست این مثل ازدواج است.
حالا ما چیز جدیدی کشف کردیم!! این کشف به برکت فرزانه خانم آشکار شد، ایشان در تهران به شغل ناشریف تن فروشی، (البته تحت نام صیغه) مشغول است، او نیاز به پول دارد و انگیزه مادی را دلیل صیغه شدن خود میداند، اما صیغه کنندگان پول کافی نمیدهند خصوصا که باید او بین دو صیغه شدن، ۴۵ روز صبر کند و عده نگه دارد.

اما صاحبخانه و شکم در این ۴۵ روز صبر نمیکنند اولی کرایه دومی غذا میخواهد، فرزانه فکر بکری کرده است. او با استفاده از تک ماده ای که علمای شیعه برای قانون صیغه وضع نموده اند،روزی با ده مرد عروسی میکند!!
آری ! فرزانه از راه حلال تن خود را ساعتی کرایه میدهد یک ساعت به این یک ساعت به اون ……. خلاصه روز ی ۱۰ تا ۱۲ مشتری دارد.
علمای شیعه فتوا داده اند که زن صیغه ای اگر شرط بگذارد که صیغه کننده از سبیلین دخول نکند و به کار های جانبی دیگر قناعت نماید، با این شرط بر زن عده واجب نمیشود و او میتواند بعد از تمام شدن مدت عقد، فورا و فورا و گرماگرم به عقد مرد دیگری در آید، فرزانه با مشتریانش همین شرط میگذارد که دخول نکنند و در محضر آخوندها این ازدواج و این شرط را ثبت میکند و ساعتی به اندرون میروند و خدا میداند دخول میشود یا نمیشود اما از نظر قانون شیعه بر او عده و مدت نیست و میتواند باز عروسی کند و به این ترتیب او روزانه ده بار عروسی میکند و این عروسی را دردفتر ازدواج به ثبت میرساند.

این هم یک دلیل از هزار دلیل ما بنقل از کتاب های شیعه ها:
در اینجا برای شما دو سوال و جواب را از کتاب جامع الاحکام که رساله آیت الله مکارم شیرازی است را میاوریم اول بخوانید:
س ـ آیا صیغه کردن به یک روز یا یک هفته و یا یک ماه جایز است یا نه؟ و آیا زن صیغه شده بعد از تمام شدن وقت عده دارد یا نه؟
ج ـ بلى جایز است و در صورتى که بعد از صیغه کردن، دخول واقع شود و زن یائسه نباشد عده دارد. والله العالم.
س ـ با زنى که یقین به زانیه بودن او داریم ویقین داریم عده نگه نمى دارد مى توان ازدواج کرد یا خیر؟
ج ـ اگر مشهوره به زنا باشد احتیاط ترک است.
دیدید مکارم شیرازی چه گفت ؟
یعنی اگر دخول انجام نشود و فقط لمس باشد زن میتواند هر ساعت در بغل یک مرد باشد و عجیب است که میگوید که زن یایسه حتی میتواند زنا کامل هم بدهد یعنی دخول انجام شود و عده نگاه ندارد و هر ساعت شوهر عوض کند!! این است عالم شیعه! این است دین آنها!
در سوال دوم آیت الله شیعه ها میگوید زن اگر عده هم نگه ندارد و یقین داشته باشیم که عده نگه نمیدارد باز حرام نیست اما بهتر است که او را صیغه نکنید، یعنی اگر صیغه کردید، الله شما را مجازات نمیکند! اما نکنید بهتر است.
این است آیت الله شیعه ها! این است دین شیعه ها!!

خواننده گرامی شیعه
من قصد توهین بشما را ندارم، چون به خوبی میدانم که مردم شیعه از این قانون متنفرند، اما شما هم منکر نشوید که علمای شیعه این عمل را تشویق میکنند، همین رفسنجانی مگر در نماز جمعه آنرا تشویق نکرده بود؟
دولت مگر مرکز های برای ازدواج موقت درست نکرده است؟
مگر این خبیث ها از قول رسول الله به دروغ نقل نکرده اند که صیغه کردن ثواب عظیم دارد؟

 من مجبورم گفته تاریخ دان معاصر؛ امیر حسین خنجی؛ را قبول کنم، او سنی نیست بلکه شیعه است اما با آنکه شیعه است میگوید :
آخوندهای جبل عامل لبنان که برای صفوی ها مذهب ساختند برای تصاحب زنان ایرانی قانون صیغه را اختراع کردند تا اسلام دست و بالشان را نبندد و تا هرچند زن را که خواستند تصاحب کنند .

یکنفر از نسل همین آخوندهای آل جبل عامل در تهران پارس دفتر مشاوره ازدواج موقت دارد و فرزانه پیش او میرود، این آخوند مردان را انتخاب و معرفی می کند. البته در اینجا حق انتخاب نهایی با زن است مردان به این مرکز مراجعه می کنند و مشخصات خود را ارائه می دهند. زنان براساس این مشخصات، مردان را انتخاب و ازدواج موقت می کنند. همین آقای روحانی که از سلاله ناپاک آخوندهای لبنانی است، به آنها اتاق یا خانه اجاره می دهد که اجاره بها را باید مرد پرداخت کند. زنان در صورت تمایل بعداز پایان مدت صیغه یا مجددا با آن مرد دوباره صیغه می شوند یا اگر نخواهند بعد از پایان عده با دیگری ازدواج موقت می کنند. در این مرکز صیغه نامه و حق فسخ(که براساس قوانین به زن واگذارشده)داده می شود.
از این مرکز در درجه اول آخوندها فیض میبرند چونکه رفیقهای روحانى اداره کننده این جنده خانه،همه روحانى اند و کارهم که حلال است و نه فقط حلال است که لامذهب ثواب عظیم هم دارد و و آخوندها پول هم دارند
و اعوذ بالله من شیطان الرجیم .

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …