شیعه میگوید: صحیح مسلم ،درباره معاویه حدیث جعلی دارد!

نظر شیعه: اهل سنت میگویند تمام احادیث کتاب مسلم صحیح است در حالیکه بعضی از این احادیث آشکارا دروغ است از جمله این حدیث: ابن عباس می‌گوید: مسلمانان به ابوسفیان اعتنا نمی‌کردند و از همنشینی با وی اکراه داشتند، او به پیامر عرض کرد: از شما سه تقاضا دارم  که آن را به من عنایت کنید:
۱ . نیکوترین و زیباترین دختر عرب ، ام حبیبه ، نزد من است او را به همسری شما در می آورم ؛۲ . معاویه از نویسندگان وحی باشد ؛۳ . فرمانده باشم تا با کفار بجنگم همانگونه که با مسلمانان جنگیدم . رسول خدا پذیرفت .
صحیح مسلم ، ج ۴ ص ۱۹۴۵ ،
اما نکته دروغ در حدیث این است که ام حبیبه قبل از مسلمان شدن ابوسفیان، همسر پیامبر بود حتی صلح وقتی که ابوسفیان در حالت کفر به مدینه آمد و به خانه دخترش رفت و خواست درجایگاه رسول الله بنشیند ،ام حبیبه فرش را از زیرپایش کشید و گفت این مال رسول الله است و تو مشرکی و ابوسفیان قهر کرد و از خانه دخترش بیرون رفت.
حالا صحیح !!مسلم میگوید: ابوسفیان سالها بعد به رسول الله خبر میدهد که در پیش من دختر زیبایی است میخواهم به عقد تو در آورم !! که این دروغی زشت و مضحک است . و نشان دهنده این است که ادعای سنی ها که میگویند تمام احادیث مسلم صحیح است یک ادعای باطل است.
نکته دوم اینکه این حدیث از جعلیات امویان است که خواستند فضیلتی برای معاویه ساخته باشند.
اما حتی بفرض اگر قبول کنیم معاویه کاتب رسول خدا بوده ، باز خود سنی ها اعتقاد دارند که معاویه فقط نامه‌های معمولی رسول خدا صلی الله علیه وآله را برای دیگران می‌نوشته است . شمس الدین ذهبی (متوفای ۷۴۸هـ) در سیر اعلام النبلاء می‌نویسد:
زید بن ثابت کاتب وحی بود و معاویه نامه‌های رسول خدا را به عرب‌ها می‌نوشت.، سیر أعلام النبلاء ، ج ۳ ص ۱۲۳ ،
و این را هم اضافه کنیم که معاویه اگر حتی کاتب وحی هم میبود، باز این فضیلت نیست زیرا عبد الله بن سعد بن ابی سرح کاتب وحی بود اما مرتد شد و در فتح مکه رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان عدم تعرض به اهل مکه را صادر فرمود و فقط چهار مرد و دو زن را استثنا نمود و فرمود: آنان را بکشید اگر چه به پرده کعبه آویزان باشند ، این افراد عبارت بودند از: عکرمه بن ابوجهل ، عبد الله بن خطل ، مقیس بن صبابه و عبد الله بن سعد بن ابی سرح … .الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار ، ج ۷ ، ص ۴۰۴ ،

پاسخ اهل سنت
الحق که اینجا شیعه یک سخنش درست است ،یعنی در متن این حدیث کتاب صحیح مسلم ، یک اشکال بزرگ وجود دارد ، و ام حبیبه سالها قبل از مسلمان شدن پدرش، زن رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، پس معنی ندارد که ابوسفیان بگوید زیباترین دختر عرب در خانه من است، میخواهم او را به همسری به تو بدهم!
علمای ما سعی کردند این جمله را بنحوی توجیه کنند یکی گفت منظور خواهر ام حبیبه بوده یکی گفت منظور عقد مجدد بوده یکی گفت این جمله درحالت کفر گفته و دو در خواست دیگر را بعد از فتح مکه ، اما این توجیحات سست است و ضعیف ……
امام ابن قیم هیچکدام را قبول نکرد و گفت این حدیث یک جایش اشکال دارد و غلط است،
اما مشکل بزرگ این است که راویان حدیث همه ثقه و مورد اطمینان هستند، بنابراین تنها یک راه جلوی ما باقی میماند که بگوییم:
راوی بر اساس طبیعت انسانی و سهوا ( نه عمدا ) دچار خلط شده و جمله را درهم و برهم گفته،
این تنها برون شد از این مشکل است.

اما این آیا به اعتبار صحیح مسلم لطمه میزند ؟
نه چون ما نمیگوییم که امام مسلم معصوم بوده ما میگوییم کتاب مسلم و بخاری صحیح ترین کتاب ها بعد از قران هستند
البته اگر چنین اشتباهی در قرآن باشد، اساس عقیده ما متزلزل میشد
اما امام مسلم بشر بوده، و او از راویانی نقل کرده و آنها هم بشر بودند و بشر خطا دارد و حتما اشتباه میکند.
وقتی ما میگوییم دانا ترین مردم، معنی این جمله این نیست که آن دانا هیچ خطایی ندارد
وقتی ما میگوییم بهترین دوا ،معنی این جمله این نیست که آن دوا شفای هر دردی است.نه نباید این نتیجه را بگیرید.
و وقتی ما میگوییم بهترین کتاب، معنی این جمله این نیست که یعنی کاملا بی خطا، بلکه معنی این است که یعنی کتابی با کمترین خطا ( دقت کنید )

نظر ما درباره بخاری و مسلم همین است که کتابهای آندو با کمترین خطا بما رسیده اند، خطاهایی که میتوان آنها را نادیده گرفت. زیرا بسیار معمولی و ساده هستند.
اما اگر ما بگوییم کتاب مسلم اصلا خطا ندارد این به این معنی است که همه راویان صحیح مسلم ،معصوم بوده اند، و خود امام مسلم هم معصوم بوده و کاتبانی که کتاب او را نوشتند نیز معصوم بودند و ما هرگز این را نمیگوییم.
اما همانطور گه گفتیم خطاها بسیار معمولیست و به عقیده لطمه نمیزند مثلا همین گفته ابوسفیان، ربطی به عقیده ندارد و یک جمله معمولی و ساده خبری است.
اما شبهه دوم شیعه که میگوید چون این حدیث مضطرب است ، پس معاویه کاتب رسول الله نبوده، این شبهه مردود است زیرا کاتب بودن معاویه در احادیث دیگری هم آمده، مثل این حدیث مشهور:
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم بعث إلى معاویه یکتب له، فقال: إنه یأکل ثم بعث إلیه فقال: إنه یأکل فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: « لا أشبع الله بطنه » …….ابوداود و مسند طیالسی و صحیح مسلم
ابن عباس میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا فرستاد به دنبال معاویه که به او بگوییم رسول الله میگوید بیا ؛زیرا او کاتب رسول الله بود؛ رفتم دیدم دارد غذا میخورد گفتم یا رسول الله او دارد غذا میخورد باز مرا فرستاد باز دیدم دارد غذا میخورد گفتم یا رسول الله غذا میخورد رسول الله (عصبانی شدند ) و فرمودند خدا شکمش را سیر نکند

و بیهقی در دلایل نبوه همین حدیث را ذکر میکند و اضافه مینماید که معاویه کاتب وحی بود:فقال: « اذهب فادع لی معاویه » ، وکان یکتب الوحی ، قال: فذهبت فدعوته له فقیل: إنه یأکل فرمود برو معاویه را صدا کن چون معاویه کاتب وحی بود،ابن عباس میگوید رفتم و صدایش کردم گفتند دارد غذا میخورد …….
پس معاویه هم کاتب نامه ها بوده هم کاتب وحی

و آنچه که شیعه از کتاب سیر أعلام النبلاء ، جلد ۳ صفحه ۱۲۳ ، دلیل آورده و معاویه را فقط کاتب نامه ها دانسته ، دلیلی کافی نیست زیرا در همان کتاب در سه خط پایینتر نوشته شده که (معاویه کاتب وحی هم بود) اما شیعه عادت همیشگی خود را نمیتواند ترک کند پس متون را تحریف میکند و نیم صفحه را می بیند! و نیم دیگر را نمی بیند و به چپ و راست میرود تا از مقام معاویه بکاهد.
حالا بفرض اگر معاویه کاتب نامه ای رسول هم بود، باز این خود شغل بزرگی است زیرا از این معلوم میشود که رسول الله صل الله علیه و سلم، حضرت معاویه را محرم راز های خود میدانستند .
دست آویز آخر شیعه این است که کاتب وحی هم باشد مهم نیست ، چون فلانی کاتب وحی بود و مرتد شد !!
که این استدلال آخرشان نشان ازکینه و نادانی دارد
اگر اینطور باشد من هم میتوانم بگویم که که صحابی بودن علی مهم نیست زیرا فلان شخص صحابی بود و مرتد شد ، یا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن مهم نیست زیرا عقیل هم از اهل بیت بود ولی او بیت المال زیاده میخواست
آخر اگر یک دکتر مرتد شود شما باید به همه دکترها طعنه بزنید؟ یک کاتب وحی مرتد شود آیا عملکرد کاتبان دیگر را باید زیر سوال ببرید ؟
آخر این چه کینه کوری است که دست از شما بر نمیدارد ؟!

در آخر این را بگویم که دشمنی شیعه با معاویه رضی الله عنه بخاطر جنگ او با حضرت علی است.
اما ای خواننده عزیز ، معاویه کاری بدتر از این هم دارد او سالها با رسول الله جنگید از این کار بدتر در دنیا نیست و بدترین مردم آنهایند که با پیامبر خود میجنگند.
اما معاویه مسلمان شد و اسلام همه چیز را پاک میکند و میبینید که پیامبر با دادن مقام مهم منشی و کتابت به معاویه، عملا به علمای کوردل شیعه روش حکومت داری را نشان داد که باید کینه را فراموش کنند و باید هر انسانی فرصت داشته باشد تا گذشته و گناهان خود را پاک کند. این دین ماست دین رحم و یاری رسانی ……
و اصلا راز پابرجا ماندن اسلام نیز همین است. با کینه و عیب جویی هرگز ما به جای نمیرسیم. دلیل روشن این سخنم تاریخ ننگین علمای شیعه است که بخاطر کینه جویی، هیج کارنامه مفیدی ندارند و تا قیامت نیز نخواهند داشت،

علمای شیعه باید این عادت زشت خود را به دور افکنند.
                                                                                                                                        

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …