ملعون کیست؟ (۳)

۱۳- امام مسلم از جابر بن عبد الله رضی الله تعالى عنهما نقل میکند که او گفت «لعن رسول الله صلى الله علیه وسلم آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه. رسول الله رباگیر و ربا ده و  قراداد نویس و شاهدان  را لعنت نموده اند. چهار گروه بخاطر  ربا مشمول لعنت الله شده اند، دسته اول نزول خورها، دسته دوم ربا دهنده ها و دسته سوم کاتبان یا عاملان ربا و دسته چهارم شاهدان معامله ربا.


که البته داخل نمودن کاتبان ربا  در زمره لعنت شدگان،  از اعجازهای نبوت است زیرا آنوقت ها کی میدانست که بانکها پدید میاید و  ربا در کامپیوترها نوشته و ثبت میشود! و اگر لفظ کاتب نمیامد کارمندان بانکها میگفتند بما چه! یکی ربا میدهد و یکی میگیرد  در این وسط ما گناهی نداریم!
اما اسلام هر ۴ صنف را مشمول لعنت میداند و شما ای خواننده ببین چه خیل بزرگی در کشورهای اسلامی لعنتی شده اند  اینهمه بانک داریم و باز هر روز بانکهای جدیدی  مثل قارچ سبز میشوند! این بانکها، کارمندها دارند و مراجعه کنندگان  بیشمار… پس ببین که چه تعداد از امت محمد بدست خود خود را ملعون کرده اند؟
اهل سنت ربا را حرام قطعی میدانند و  اما علمای شیعه ربا دادن به کفار را جایز میدانند ولی ربا بین مسلمانها در نزد آنها نیز حرام است اما حیرت در این است که ۳۰ سال از انقلابشان  گذشته و باز هم نزول خوری با شدت هرچه تمام تر  بینشان رواج دارد پس از این معلوم میشود که علمای شیعه حتی به قانونهای خودشان نیز پایبند نیستند و میخواهند به هر قیمتی(ولو به قیمت زیر پا نهادن شرعیت مورد قبول خودشان )مردم شیعه را ملعون کنند.
و ربا اضرار بسیار بدی دارد که درباره ضررهای  آن اینجا نوشته ایم: http://www.islamtxt.net/content/question/1092

۱۷ – ناسزا گویی به اصحاب پیامبر سبب لعنت را برای گوینده آن میشود، این فرموده پیامبر است :
[ من سب أصحابی فعلیه لعنه الله والملائکه والناس أجمعین ] السلسله صحیحه حىیث شماره ۲۳۴۰  صفحه ۴۴۶ جزء ۵
نبی اکرم فرمود: هر کس که اصحاب مرا دشنام دهد پس بر او باد لعنت الله و فرشتگان و همه مردم
شیخ آلبانی این حدیث را صحیح تشخیص داده است.
و حق هم هست که چنین انسان شقی و بدکاری، مستحق لعنت شود، زیرا از فطرت بشری یکی هم این است که جواب خوبی با بدی داده نمیشود و برای همین در تمامی اقوام، با هر فرهنگ و دین و آیینی،  از سیاه و سرخ و سفید و زرد از آسمانخراش نشین لندن تا  جنگل نشین آمازون، همه آدمها احترام به پدر و مادر را پسندیده میدانند! چرا؟ چون پدر و مادر پیوسته فرزندانشان احسان و نیکویی  میکنند و نسبت به آنها مهربان هستند پس  بر اساس قانون فطرت، جواب خوبی خوبی است و قرآن با تعجب میپرسد: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» آیا جزای نیکی جز نیکی است؟!«الرحمن/۶۰»
و حالا سوال اینجاست آیا صحابه بما خوبی کرده اند یا بدی؟ آیا این بدی است که ما را از پرستش آتش و عروسی با خواهر و خواهر زاده نجات داده اند؟ آیا این بدی است که بهترین دستورات را برای ما آورده اند؟ اگر مخاطب سوال مجوسی باشد باز میتواند بگوید بله! این بدی بود!!

اما مسلمان که اسلام خود را از فدکاری یاران رسول الله دارد آیا جواب خوبی را با فحش باید بدهد؟ پس این چنین شخصی در میزان عقل مستحق لعنت است یا نیست؟ شما بگویید.
اما متاسفانه علمای شیعه نه فقط به پیروان خود لعن فرستادن به اصحاب را یاد داده اند که حتی اینکار را ثواب میدانند و تسبیح میاندازند و عوض اینکه  صدبار بگویند سبحان الله  صدبار میگویند لعنت بر فلان!!
آن تعدادی که به خلفا و اصحاب وازواج رسول الله سب ولعن میکنند  یکصدمش را، یکهزارمش را نثار ابوجهل نمیکنند در حالیکه ابوجهل میخواست شیعه را از خیر کثیر یعنی  از اسلام محروم کند!
و روزی نشنیدیم ونخواندیم که شیعه ها بر ابوجهل وابولهب سب ولعن کنند،
اگر سب ولعن ثواب دارد براینها سب ولعن کنید که کفر آنها به نص قرآن ثابت است و پیامبران وپیروان آنها را سخت ترین اذیت و آزار میرساندند.
ابوجهل وابولهب تا به مرگشان یکدم از اذیت و آزار رسول الله وپیروان او دست بردار نبودند و با آنها جنگیدند و آنان را مجبور کردند که شهر و خانه وکاشانه خود را رها کنند وهجرت نمایند چرا به آنها سب ولعن نمیکنید؟ اگر از لعنت فرستادن کسب ثواب را امید دارید چرا تیر لعنت را متوجه آندو نمیکنید؟

چرا بطور خاص کسانی را سب و لعن میکنید که اسلام را به ما آوردند و رساندند آیا اسلام چیز خوبی است وکسانی که اسلام را آوردند خوب نبودند آیا چنین چیزی را عقل ومنطق قبول میکند
کسانی را سب ولعن میکنید که خداوند ستایش وتعریف آنها را در دهها آیات قرآن بیان نموده و آنها را وعده جنت داده .
کسانی را سب ولعن میکنید که در سفر وحضر وجنگ وسلم وخوشی وناخوشی با رسول الله صلى الله علیه وسلم همراه بودند.
و زمانی همراه رسول الله بودند که در پیش رسول الله هیچ منصب واموالی نبود همراهی با رسول الله از داشتن آتش در کف دست هم سختتر بود. بعد از این توضیح،پس ما هم  به پیروی از پیامبر میگوییم:
لعنت الله و فرشتگان و همه مردم به آنکسانی باد که صحابه را ناسزا گفته و بدون توبه از جهان رفته اند.

۱۸- سالها پیش کتابی بزبان اردو درباره لعنت شدگان خواندم ، نویسنده همه افرادی را که مشمول لعنت میشوند را با استناد  به حدیث صحیح، ذکر کرده بود.
حالا آن کتاب را ندارم نمیدانم کجا از من جدا شد، اما بخوبی بیاد دارم که از خواندن کتاب غمگین شدم زیرا دیدم ۹۵ درصد کارهای که موجب لعنت میشوند در مردم ایران (شیعه ها) موجود است
این عبدالرحمن راسخ، در یک بخش  کتاب خود با استناد به حدیث (یا با استنباط از حدیث) نوشته بود: هرکس اهل بیت را دشنام دهد او ملعون است،در دل خوشحال شدم که الحمدلله شیعه ها (چونکه  دوستدار اهل بیت هستند) حداقل در اینجا ملعون نیستند، اما ناگهان بیاد آوردم که شیعه اگر علی و فاطمه را دوست دارد با عایشه و حفصه دشمن است و آنها را دشنام میدهد پس این صفت هم بر او منطبق است یعنی دوستدار اهل بیت نیست که دشنام دهنده به اهل بیت است! و دشنام دهنده به اهل بیت ملعون است.

 

 

نویسنده: محمد باقر سجودی

مقاله پیشنهادی

راز هستی من در این جهان چیست؟!

راز هستیِ من در این جهان چیست؟! برای چه اینجا آمده‌ام؟! پس از مرگ به …